2016 i 2017 - dwa lata zmian w branży ubezpieczeń.

2016 i 2017 - dwa lata zmian w branży ubezpieczeń.

04-01-20172016 rok był rokiem przełomowym dla branży ubezpieczeń. Liczne zmiany w przepisach i nowe wytyczne instytucji nadzorujących zmieniły strategię ubezpieczycieli. Po raz pierwszy od dekady tak istotnie wzrosły składki za ubezpieczenia OC pojazdów. To główny temat branżowy, który był szeroko komentowany w mediach i z pewnością najbardziej dotknął klientów. Dla Ubezpieczycieli 2016 rok był przede wszystkim rokiem wzrostu kosztów prowadzenia działalności.

 

Wzrost składek za ubezpieczenia OC pojazdów

W 2016 r. średnie podwyżki w składkach za polisy OC wyniosły ok. 33%. Podwyżki negatywnie zaskoczyły Klientów, ale dla rynku były tylko kwestią czasu. KNF od dawna zwracała uwagę na zbyt niskie składki w OC - nieadekwatne do ryzyka. Z kolei liczne zmiany prokonsumenckie wprowadzone już w 2015 roku skłoniły Ubezpieczycieli do zmiany strategii działania. W konsekwencji wszyscy Ubezpieczyciele zdecydowali się na wprowadzenie wyższych składek za OC oraz Autocasco dla Klientów.

Jakie czynniki miały wpływ na podwyżki?

 • wzrost wartości wypłacanych odszkodowań, na co miały wpływ: wyższe koszty napraw, wzrost wartości pojazdów, zaostrzone wytyczne KNF w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych, wprowadzenie BLS, możliwość dochodzenia roszczeń za wypadki sprzed 20 lat, wyrok SN związany z możliwością rehabilitacji ofiary wypadku w placówce prywatnej
 • nowy podatek bankowy
 • zbyt długa wojna cenowa na rynku OC
 • ujemny wynik techniczny Ubezpieczycieli w OC utrzymujący się od kilku lat

 

Zmiany w przepisach w 2016 r. i 2017 r.

1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej, regulująca głównie sprzedaż ubezpieczeń na życie i polis o charakterze inwestycyjnym. Efekt - ograniczenie przychodów Ubezpieczycieli Działu I.

Od lutego 2016 r. na Ubezpieczycieli i banki nałożono nowy podatek bankowy od wartości aktywów. Efekt - negatywny wpływ na wyniki finansowe Ubezpieczycieli.

Od 1 styczna 2017 r. KNF będzie wymagała stosowania rekomendacji w sprawie wypłaty zadośćuczynień dla ofiar wypadków komunikacyjnych. Efekt - wzrost kosztów po stronie Ubezpieczycieli.

W 2017 roku wzrosną sumy gwarancyjne w OC - z 5 mln euro do 6,07 mln euro za szkody osobowe oraz z 1 mln eyro do 1,22 mln euro za szkody majątkowe.

 

Co czeka branżę ubezpieczeń w 2017 roku?

Rok 2017 z pewnością nie będzie łatwy - ani dla Klientów, ani dla Ubezpieczycieli. Mimo wysokich podwyżek w składkach, po III kw. 2016 r. wynik techniczny Ubezpieczycieli w OC pozostaje ujemny. Składki w OC oraz Autocasco rosną, ale skutki podwyżek odczuwają głównie Klienci. Dodatkowe obciążenia podatkowe oraz rosnąca wartość odszkodowań i nowe regulacje nie zatrzymają podwyżek w 2017 roku. Co czeka branżę?

 • kolejne podwyżki w ubezpieczeniach OC
 • próby ustabilizowania rynku i fali podwyżek w OC (co już zapowiedziało PIU)
 • nowy model wypłaty zadośćuczynień dla ofiar wypadków komunikacyjnych
 • rosnąca liczba procesów sądowych oraz odstąpień od polis z UFK
 • aktywność UOKiK, KNF, PIU oraz Rzecznika Finansowego
 • wzrost znaczenia agentów i konsolidacja rynku agentów ubezpieczeniowych
 • innowacje w branży - wdrożenie nowych rozwiązań w ramach Insurtech© 2014-2018 Open Brokers