2016 - rok wyzwań dla rynku ubezpieczeń.

2016 - rok wyzwań dla rynku ubezpieczeń.

30-12-2015W 2016 roku rynek ubezpieczeń czekają zmiany i nowe wyzwania.

Rok 2015 dla wielu TU zamknie się niższą składką zebraną z rynku, przy jednoczesnym wzroście wartości wypłaconych odszkodowań. Nowe przepisy i umacniające się zmiany z 2015 roku wpłyną na korektę strategii, szczególnie na poziomie wysokości składek. W 2016 r. należy się spodziewać wzrostu cen polis ubezpieczeniowych, który już dziś powoli staje się widoczny.

1 stycznia wchodzi w życie nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej wprowadzająca regulacje Solvency II:

 • ubezpieczyciele będą zobowiązani analizować potrzeby, wiedzę o produkcie i sytuację finansową swoich klientów, by właściwie dobrać produkt do potrzeb
 • zwiększą się obowiązki informacyjne wobec klientów
 • odstąpienie od polisy inwestycyjnej będzie bardziej korzystne dla klienta (w zakresie czasu i opłat)
 • prowizje agencyjne z tytyłu sprzedaży polis inwestycyjnych będą rozłożone w czasie
W nowym roku rynek ubezpieczeń odczuje zmiany prokonsumenckie wprowadzone w roku 2015:
 • wytyczne KNF w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych
 • wprowadzenie BLS (bezpośrednia likwidacja szkód)
 • powołanie instytycji Rzecznika Finansowego
 • wprowadzenie nowych zasad rozpatrywania reklamacji 

Te liczne zmiany prawdopodobnie istotnie wpłyną na zakończenie "wojny cenowej" w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń OC pojazdów. Od dawna wskazuje się, że ceny polis OC na polskim rynku są na zbyt niskim poziomie, co nie gwarantuje stabilności finansowej TU. Ubezpieczyciele nie zarabiają na OC, a kolejne TU wchodzące na polski rynek pogłębiają niekorzystną sytuację na rynku.

Czy jednak silna konkurencja na rynku komunikacyjnym pozwoli na podniesienie cen polis OC? Zobaczymy w 2016 roku.

Co jeszcze wpłynie na kształt rynku ubezpieczeń w 2016 roku?
 • wzrost znaczenia niezależnych multiagentów i konsolidacja rynku
 • innowacje i mobilne rozwiązania w sprzedaży ubezpieczeń
 • wyższe oczekiwania i świadomość klientów
 • wejście na rynek pokolenia Y
 • wprowadzenie podatku bankowego (który obejmie także część TU)
 • szersze uprawnienia UOKiK i KNF w zakresie ochrony konsumentów

Czego życzymy rynkowi ubezpieczeń na 2016 rok?

 • wysokiej jakości w zakresie dopasowania ubezpieczeń dla klientów
 • zadowolenia klientów z jakości likwidacji szkód i wypłaconych odszkodowań
 • zadowolenia klientów z poziomu cen polis
 • ulepszenia procesów reklamacyjnych 
 • faktycznego uregulowania statusu polis inwestycyjnych
 • i oczywiście satysfakcjonujących wyników sprzedaży
© 2014-2018 Open Brokers