ABC ubezpieczenia grupowego dla pracownika - sprawdź warunki

ABC Ubezpieczenie grupowe

ABC ubezpieczeń grupowych to najważniejsze zasady polis ochrony życia i zdrowia pracowników. Tu znajdziesz wszystko, co warto wiedzieć przed zakupem polisy i w trakcie korzystania z ubezpieczenia.

 • Ubezpieczenie grupowe jest polisą ochrony zdrowia i życia przeznaczoną dla pracowników firm, członków stowarzyszeń i związków.
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego zależy od pracodawcy.
 • Ubezpieczenie grupowe może zapewniać pracownikowi bardzo szeroką ochronę - świadczenie za śmierć, za utratę zdrowia i uszkodzenie ciała, za ciężką chorobę, za choroby bliskich, śmierć dziecka.
 • Ubezpieczenie grupowe zwykle jest bardziej korzystne finansowo niż ubezpieczenie indywidualne, bo przystępuje do niego wielu pracowników jednocześnie.
 • Składka na ubezpieczenie grupowe jest zwykle pobierana z wynagrodzenia pracownika.

Podstawowa ochrona z ubezpieczenia grupowego obejmuje:

 • świadczenie za śmierć naturalną lub śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku osoby ubezpieczonej

 

Ubezpieczenie grupowe może być rozszerzone o dodatkową ochronę dla ubezpieczonego i jego bliskich:

 • śmierć osoby bliskiej
 • śmierć dziecka
 • poważne zachorowanie
 • leczenie szpitalne
 • operacja chirurgiczna
 • uszczerbek na zdrowiu
 • trwałe inwalidztwo
 • niezdolność do pracy
 • urodzenie dziecka
 • opieka medyczna
 • koszty leczenia, zakupu leków

i inne

 • Cały proces zawarcia umowy koordynuje pracodawca.
 • W polisie wybieramy sumę ubezpieczenia, wariant ochrony oraz sposób wpłacania składki.
 • Ubezpieczenie grupowe zawieramy zwykle na 12 miesięcy.
 • Wskazujemy osoby, które otrzymają świadczenie z polisy po naszej śmierci (osoby uposażone).
 • Na wysokość składki wpływa suma i okres ubezpieczenia, wiek, zawód osoby ubezpieczonej oraz wariant ochrony, a także liczba ubezpieczonych pracowników.
 • Do zawarcia umowy Ubezpieczyciel może od nas wymagać ankiety medycznej lub oświadczenia o stanie zdrowia. Pamiętajmy o podaniu prawdziwych informacji.
 • Każdy Ubezpieczyciel ustala dowolnie zasady ubezpieczenia grupowego, dlatego to ważne, by przeczytać OWU przy zakupie polisy. OWU otrzymamy od pracodawcy.
 • W ubezpieczeniu mogą wystąpić wyłączenia odpowiedzialności TU, czyli takie okoliczności, które zwalniają Ubezpieczyciela z obowiązku wypłaty odszkodowania (np. nietrzeźwość, prowadzenie pojazdu bez uprawnień). Całą listę wyłączeń znajdziemy w OWU do polisy.
 • Na wypłatę odszkodowania Ubezpieczyciel ma 30 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia.
 • Aby otrzymać świadczenie, musimy przekazać dokumentację medyczną, która potwierdza uszczerbek na zdrowiu, przebyte leczenie, śmierć osoby bliskiej lub narodziny dziecka.
 • Ubezpieczyciel wyznaczy także spotkanie z komisją lekarską, która oceni rzeczywisty uszczerbek na zdrowiu na podstawie dokumentacji i badania lekarskiego.
© 2014-2018 Open Brokers