Co nowego w ubezpieczeniach - bądź na bieżąco

Co nowego w ubezpieczeniach

Sprawdź, co zmienia się w ubezpieczeniach. Dzięki Open Brokers uzyskasz pomocne informacje na temat zmian na rynku ubezpieczeń - w ofercie Ubezpieczycieli i przepisach prawnych.

Od 1 stycznia 2022 r. czeka nas wzrost kar za brak ubezpieczenia OC.

9 kwietnia 2021 r. sfinalizowano projekt fuzji spółek UNIQA TU S.A. i AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Od 1 stycznia 2021 r. czeka nas wzrost kar za brak ubezpieczenia OC.

Dzięki przystąpieniu LINK4 do BLS, Klienci posiadający polisę OC mogą zlikwidować szkodę bezpośrednio u swojego ubezpieczyciela bez zaangażowania firmy, w której był ubezpieczony sprawca wypadku.

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała wyniki rynku ubezpieczeń w 2019 r. Sprawdźmy raport - ubezpieczenia w liczbach.
Od 1 stycznia 2020 r. czeka nas wzrost kar za brak ubezpieczenia OC.
Z dniem 28.02.2019 r. Gothaer dołącza do grupy VIG

Od 1 stycznia 2019 r. czeka nas wzrost kar za brak ubezpieczenia OC.

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała wyniki rynku ubezpieczeń w 2018 r. Sprawdźmy raport - ubezpieczenia w liczbach.
Od 1 stycznia 2018 r. zapłacimy wyższe kary do UFG za brak aktualnej polisy OC pojazdu.
Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała wyniki rynku ubezpieczeń w 2017 r. Sprawdźmy raport - ubezpieczenia w liczbach.
25 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. 
Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała wyniki rynku ubezpieczeń w 2016 r. Sprawdźmy raport - ubezpieczenia w liczbach.
W 2016 roku w branży ubezpieczeniowej zaszły istotne zmiany. Skala podwyżek zaskoczyła Klientów, a kolejne zmiany w przepisach wpłynęły na strategię Ubezpieczycieli.
Od 1 stycznia rosną kary za brak ubezpieczenia OC pojazdów. Podwyżki są związane ze wzrostem płacy miminalnej.
Po trzech kwartałach 2016 r. możemy ocenić pierwsze skutki podwyżek w komunikacyjnym OC na rynek ubezpieczeń i sytuację Ubezpieczycieli.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC drożeje w bardzo szybkim tempie. Podwyżek nie da się już zatrzymać, co od początku roku zapowiadali eksperci w branży ubezpieczeń.

Komisja Nadzoru Finansowego wydała rekomendacje dla Ubezpieczycieli, dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkód osobowych z ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych.

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, która w istotny sposób wpłynie na świadczenia wypłacane ofiarom wypadków komunikacyjnych.

Na rynku ubezpieczeń obserwujemy zapowiadany wzrost składek za obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów. Wyraźne korekty w cenach komunikacyjnych ubezpieczeń OC będą widoczne przez cały rok 2016.

W 2016 roku rynek ubezpieczeń czekają zmiany i nowe wyzwania.

Od 1 stycznia 2016 r. UFG podniesie kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu o 6%.

30 października 2015 r. sfinalizowano projekt fuzji spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group.

11 października 2015 r. weszła w życie "Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym".

Towarzystwo Ubezpieczeń na życie ING z dniem 20.07.2015 r. zmieniło nazwę na Nationale-Nederlanden TU na Życie S.A.

W I kwartale 2015 r. rynek ubezpieczeń zanotował wzrost zebranych składek i spadek wartości wypłaconych odszkodowań w porównaniu do I kw. 2014 r.

Rząd RP przyjął zapowiadany projekt nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Ustawa ma wejść w życie w 2016 roku. 

BLS - czyli udoskonalone ubezpieczenie OC - bezpośrednia likwidacja szkód komunikacyjnych z OC pojazdu.

KNF wdraża wytyczne do likwidacji szkód komunikacyjnych, a także oczekiwaną rekomendację U i wytyczne w sprawie dystrybucji ubezpieczeń.

W 2014 roku złożyliśmy mniej skarg do Rzecznika Finansowego niż w roku poprzednim.

Od II kwartału 2015 r. musimy być gotowi na droższe ubezpieczenia komunikacyjne.

UFG udostępnia kierowcom bezpłatną aplikację mobilną, która pomoże kierowcy w razie wypadku drogowego.

Od 1 stycznia 2015 r. UFG zapowiada 4% wzrost wysokości kar za brak obowiązkowej polisy OC pojazdu.

Wg szacunków UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) w 2014 roku kierowcy zapłacą łącznie 40 mln zł kar za brak polisy OC. 
STU Ergo Hestia S.A. oficjalnie połączyła się z MTU S.A. W efekcie powstaje jeden z największych Ubezpieczycieli majątkowych na polskim rynku.
PZU S.A. kupuje 300 nowych samochodów hybrydowych Toyota Auris jako auta zastępcze dla swoich Kientów. 
© 2014-2023 Open Brokers