Open Brokers - Multiagencja ubezpieczeniowa

Dane firmy

 

Open Brokers S.A.
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa

 

NIP: 521-365-30-13
REGON: 146802717
Kod SWIFT: INGBPLPW
RPU: 11219443/A

 

Open Brokers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471759, NIP 5213653013, REGON 146802717, kapitał zakładowy 100.000,00 zł w całości opłacony.

© 2014-2023 Open Brokers