Open Brokers - Multiagencja ubezpieczeniowa

Dane firmy

 

Open Brokers S.A.
ul. Młynarska 48
01-171 Warszawa

 

NIP: 521-365-30-13
REGON: 146802717
Kod SWIFT: INGBPLPW
RPU: 11219443/A

 

Open Brokers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 48, 01-171 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471759, NIP 5213653013, REGON 146802717, kapitał zakładowy 100.000,00 zł w całości opłacony.

© 2014-2020 Open Brokers