Dobre wyniki Ubezpieczycieli po I kw. 2015 r.

Dobre wyniki Ubezpieczycieli po I kw. 2015 r.

22-06-2015W I kwartale 2015 r. rynek ubezpieczeń zanotował wzrost zebranych składek i spadek wartości wypłaconych odszkodowań w porównaniu do I kw. 2014 r.

 

  • Wartość składek na rynku ubezpieczeń wzrosła rok do roku o 2,9 % i wyniosła ok. 14,3 mld zł 
  • Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń spadła rok do roku o 4,8 % i wyniosła ok. 8,7 mld zł 

 

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie OC

  • o 2,3 % spadła wartość zebranych składek za ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych 
  • o 4,4 % wzrosła liczba sprzedanych polis OC pojazdów mechanicznych

Średnia składka za ubezpieczenie OC była więc niższa niż w tym samym okresie 2014 roku.

W I kw. 2015 r. średnie OC kosztowało 345 zł, podczas gdy w I kw. 2014 r.  - 368 zł.

Średnia cena OC powinna wzrosnąć w II kwartale 2015 roku, z uwagi na wprowadzone z dniem 1 kwietnia wytyczne KNF w sprawie likwidacji szkód oraz wdrożenie na rynku Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS) w ramach ubezpieczenia OC.

 

Autocasco

  • o 2,1 % spadła wartość zebranych składek za ubezpieczenie Autocasco pojazdów mechanicznych
  • o 7 % wzrosła liczba sprzedanych polis Autocasco pojazdów mechanicznych

Średnia składka za ubezpieczenie AC była więc niższa niż w tym samym okresie 2014 roku.

W I kw. 2015 r. średnie AC  kosztowało 935 zł, podczas gdy w I kw. 2014 r.  - 1.019 zł.

 

Inne ubezpieczenia majątkowe

Pozostałe ubezpieczenia majątkowe zanotowały wzrost zebranej składki o 4,6 %

Największy udział mają ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów - ponad 25% udziału.

 

Ubezpieczenia na życie

 

  • Wartość odszkodowań i świadczeń z tytułu wszystkich ubezpieczeń na życie wyniosła 5,2 mld zł (spadek o 10,8 %.)
  • Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wzrosła o 3,7 %
  • Wartość składki z ubezpieczeń z UFK wzrosła o 16 %
  • Systematycznie rośnie wartość składek z ubezpieczeń wypadkowych (1,3 mld zł składek po I kw. 2015 r. oznacza 100% wzrostu w ciągu 5 lat)
© 2014-2018 Open Brokers