Karty produktów ubezpieczeniowych

Karty produktów ubezpieczeniowych

Karta Informacyjna Dystrybutora Open Brokers

Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Pełnomocnictwo Aegon

AEGON UD na wypadek smierci

AEGON UD niezdolnosc do pracy

AEGON UD powazne zachorowanie

AEGON UD szpital

AEGON UD trwale inwalidztwo

AEGON UD trwaly uszczerbek

AEGON bezpieczna splata

Pełnomocnictwo

AC 112 Autocasco

Bezpieczny Biznes moduł ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Bezpieczny Biznes – moduł ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Bezpieczny Biznes – moduł ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych

Bezpieczny Biznes – moduł ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Bezpieczny Biznes – moduł ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Bezpieczny Dom Plus

Bezpieczny Dom

Budynki rolnicze

Car Assistance

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW - Ubezpieczenie z Klasą

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01)

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Home Assistance – Bezpeczny Dom

Home Assistance – Bezpieczny Dom Plus

Indywidualne i rodzinne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks IRNW01)

Indywidualne i rodzinne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Informacja Prawna Bezpieczny Dom Plus

Informacja Prawna Bezpieczny Dom

Informacja Prawna odpowiedzialność cywilna osób fizycznych w życiu prywatnym

Informacja Prawna

Mój Prawnik – Bezpieczny Dom Plus

Mój Prawnik – Bezpieczny Dom

NNW Kierowcy i Pasażerów

NNW dla placówek oświatowych

OC komunikacyjne

OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokatów

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów i inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariuszy

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usług. prowadzenia ksiąg rach.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium RP usł transgr

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobów

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udziel

Ochrona prawna posiadaczy pojazdów

Odpowiedzialność cywilna osób fizycznych w życiu prywatnym

Odpowiedzialność cywilna rolników

Ubezpieczenie Allianz Skarbowy

Ubezpieczenie Nadużyć w Instytucjach Finansowych (BBB)

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółki, Allianz D&O Protect

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Wynikającej z Prospektu Allianz IPO Protect

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej Instytucji Finansowych (FIPI)

Ubezpieczenie Technologii Cyfrowych i Ochrony Danych Allianz Cyber Protect

Ubezpieczenie kosztów doradztwa prawnopodatkowego Allianz Doradca

Ubezpieczenie kosztów obsługi sporów podatkowych Allianz Podatnik

Ubezpieczenie ochrony prawnej dla lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne

Ubezpieczenie ochrony prawnej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) Inspektora OD (IOD)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu geodety kartografa

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu instruktora sportu lub trenera

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii technika weterynarii

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu tłumacza

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC pracowni projektowej pracowni projektowania wnętrz

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową

Ubezpieczenie odpowiedzialnościcywilnej członków zarządu wspólnot mieszkaniowych oraz członków zarządu spółdzielni mieszkaniowych

Ubezpieczenie odpowiedzialnościcywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ubezpieczenie pracodawcy – medycyna pracy (indeks MP 02)

Zielona Karta

Pełnomocnictwo

Karta Produktu Allianz Best Doctors Życie

Karta Produktu Plan z gwarancją kapitału

Karta Produktu Plan pełnej ochrony

Karta produktu Allianz Opieka Zdrowotna

Karta produktu Allianz Rodzina

Karta produktu PBZ

Procedura doskonalenia zawodowego szkolen zawodowych TUZ 2018

Procedura procesu sprzedazy oraz spelnienia obowiazkow informacyjnych na rzecz klienta MULTIAG TUZ 2018

Procedura udostepniania i wymiany informacji na temat produktu pomiedzy AG i pracownikiem TUZ 2018

Dokument informacyjny multiagent

Dokument informacyjny multiagent master

Pełnomocnictwo 15.06.2015

AXA BIZNES AC

AXA BIZNES Assistance

AXA BIZNES Assistance MŚP

AXA BIZNES NNW

AXA BIZNES NNW MŚP

AXA BIZNES OC

AXA BIZNES OC MŚP

AXA BIZNES P-KR

AXA BIZNES POŻAR

AXA BIZNES SZYBY

AXA BIZNES Sprzęt elektroniczny

AXA BIZNES ZK

AXA KLIENT IN AC

AXA KLIENT IN Assistance

AXA KLIENT IN HP

AXA KLIENT IN KR

AXA KLIENT IN NNW

AXA KLIENT IN OC

AXA KLIENT IN SZYBY

AXA KLIENT IN ZK

Pelnomocnictwo 15.06.15

Pełnomocnictwo

Karta-ass-sos

Karta-produktu-oc-benefia

Pelnomocnictwo

Karta-casco-pojazdow-ladowych-serwis

Karta-nnw

Pelnomocnictwo i certyfikat jupiter hestia

KID Dom i Samochód

KID Moja Podróż

KID Mój Dom i Samochód

KID OC ppm

KID Samochód ERGO Hestia

Pelnomocnictwo ergohestia zycie

Pełnomocnictwo Generali

Pełnomocnictwo

Karta produktu Generali AC

Karta produktu Generali Dobrowolne Ubezp Mienia w Gosp Rolnych

Karta produktu Generali Dom Mieszkanie

Karta produktu Generali NNW Indywidualne

Karta produktu Generali OC Rolnika

Karta produktu Generali OC

Karta produktu Generali Obowiazkowe Ubezp Budynkow Rolniczych

Karta produktu Generali Podroz

Karta produktu Generali firma

Pelnomocnictwo generli zycie

Pelnomocnictwo

22-gobiznes-zbiorcza-11092018-ok

Hdi-autocasco-ipid

Hdi-ekstra2000

Hdi-firma-plus-ipid

Hdi-moto-assistance-ipid

Hdi-nnw

Hdi-oc-zielona-karta-ipid

Hdi-ocppm-ipid

Hdi-opony

Hdi-rolne-dobrowolne

Hdi-rolne-obowiazkowe-budynki-rolnicze-ipid

Hdi-rolne-obowiazkowe-oc-rolnika-ipid

Hdi-szyby

Hdi-twoj-dom-ipid

Pełnomocnictwo

Dobrowolne OC Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych

INTER Kontrakt Karta Produktu

INTER Lokum final

INTER Medicus Karta Produktu

INTER NNW final

INTER Ochrona HIV WZW

INTER Partner final

INTER Tour 365

INTER Tour final

INTER VISION Karta Produktu

INTER Świadczenie Dzienne

Obowiązkowe OC Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą

Obowiązkowe OC Świadczeniodawcy Niebędącego Podmiotem Leczniczym

Ochrona Prawna dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny

Ochrona Prawna dla Podmiotów Leczniczych

Pelnomocnictwo

Agro-pakiet-karta

Antidotum-owu-karta

Antidotum-plus-karta-produktu-

Antidotum-plus-karta

Bezpieczny-dom-karta

Bezpieczny-kredyt-karta-produktu

Bezpieczny-kredyt-karta

Biznes-pro-karta

Biznes-pro-plus-karta

Karta-bdi

Karta-binzespro

Karta-dommax

Medicare-karta

Nnw-plus-karta

Owu-medcasco-karta

Owu-oc-karta

Owu-oc-osoby-fizyczne-karta

Pakiet-agrocasco-karta

Pakiet-auto-karta

Ubez-bon-voyage-karta

Ubez-kl-panaceum-karta

Pełnomocnictwo

Auto assistance

Auto casco

Auto casco i kradziezy dla mini flot samochodowych

Dom

Kluczyki plus

Misp

Nnw i wracaj do zdrowia

Oc posiadaczy pojazdow mechanicznych

Podroze

Program pomocy z samochodem zastepczym i assistance opony

Smart casco

Szyby 24

Zielona karta

Pelnomocnictwo mtu

Kid-samochod-mtu

Pelnomocnictwo nn 30.09.2015

Pelnomocnictwo open life

Plan na pewna przyszlosc UI ZYC info o produkcie dla dystrybutora+KID

Pomoc w chorobie OB OLOR107 T001 info o produkcie dla dystrybutora+KID

Spektrum Zycia UI ZYC info o produkcie dla dystrybutora+KID

Pelnomocnictwo proama

Karta produktu Proama Dobrowolne Ubezp Mienia w Gosp Rolnych

Karta produktu Proama Home

Karta produktu Proama Moto OC

Karta produktu Proama Moto PRO+

Karta produktu Proama NNW Indywidualne

Karta produktu Proama OC Rolnika

Karta produktu Proama Obowiazkowe Ubezp Budynkow Rolniczych

Karta produktu Proama Travel

Karta produktu Proama firma

Pełnomocnictwo

KID v1 Lipiec 2018 PK-2

OWU Emerytura bez obaw REE12018 od 8 8 2018

OWU Komfort zycia PRO12018 od 8 8 2018

OWU Oszczednosci bez obaw SAE12018 od 8 8 2018

OWU Pewny kapitał

OWU Start w zycie CHE12018 od 8 8 2018

Pelnomocnictwo

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym NNW PZU Edukacja 2016

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym NNW PZU Edukacja 2017

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym NNW PZU Edukacja 2018

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym OC nauczycieli wychowawców i opiekunów 2016

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym OC nauczycieli wychowawców i opiekunów 2018

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym OC podmiotów leczniczych nie szpitalnych

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym OC w życiu prywatnym - zbiorowe 2016

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym OC w życiu prywatnym - zbiorowe 2018

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym Obowiązkowe OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym Ochrona osób i mienia

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym Organizator imprez masowych

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym PZU Auto - pakiet do OWU od 15.09.2018(1)

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym PZU Auto - pakiet do OWU od 15.09.2018

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym PZU Auto OC do OWU od 15.09.2018

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym PZU Auto do OWU do 14.09.2018

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym PZU Dom

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym PZU Doradca

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym PZU NNW Grupowe

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym PZU NNW Jednostkowe

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym PZU NNW Sport

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym PZU OC Ogólna

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym PZU Rowerzysta

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym PZU Uprawy

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym mienie od ognia i innych żywiołów

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym mienie od wszystkich ryzyk

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym sprzętu elektronicznego

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym utrata zysku

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym Łowiectwo

Pełnomocnictwo ogólne Uniqa

UNIQA AC

UNIQA Assistance AUTO

UNIQA NNW kierowcow

UNIQA NNW kierowcow pasazer

UNIQA OC

UNIQA OC zielona karta

UNIQA dom mieszkanie

UNIQA mini Assistance AUTO

UNIQA podroz

UNIQA rehabilitacja

UNIQA szyby

Pelnomocnictwo 01.07.2016

Dksir-operator-transportowy-ipid

Dmum-nnw-ipid-1

Dmum-szkolne-ipid-1

Dmum-warta-travel-plus-direct-ipid-1

Dmum-warta-travel-plus-ipid-1

Dmum-wbt-ipid-1

Dpitkk-do-ipid

Dpitkk-oc-obowiazkowe-doradca-podatkowy-ipid-1

Dpitkk-oc-obowiazkowe-ksiegi-rachunkowe-ipid

Dpitkk-oc-obowiazkowe-posrednik-w-obrocie-nieruchomosciami-ipid

Dpitkk-oc-obowiazkowe-rzeczoznawca-majatkowy-ipid

Dpitkk-oc-obowiazkowe-zarzadca-nieruchomosci-ipid

Dpitkk-ubezpieczenie-budowy-montazu-od-wszystkich-ryzyk

Dpitkk-ubezpieczenie-maszyn-i-urzadzen-od-wszystkich-ryzyk-1

Dpitkk-ubezpieczenie-sprzetu-elektronicznego-od-wszystkich-ryzyk

Drpkit-warta-auto-szyby

Drpkit-warta-autocasco-komfort-ipid

Drpkit-warta-autocasco-standard-ipid

Drpkit-warta-ekstra2000

Drpkit-warta-klasyki-ipid

Drpkit-warta-oc-szybka-wyplata-ipid

Drpkit-warta-oc-zielona-karta-ipid

Drpkit-warta-ocppm-ipid

Drpkit-warta-opony

Drpkit-warta-wma

Drrkit-warta-nnw-w-zwiazku-z-ruchem-pojazdu

Ipid-mikrobiznes-plus

Ipid-warta-ekstrabiznes-plus

Karta-produktu-ebp

Karta-produktu-ik-ex3

Karta-produktu-ik-ex5

Karta-produktu-wdcir

Warta-dom-24-ipid

Warta-dom-ipid

Warta-dom-komfort-ipid

Warta-jachty-ipid

Warta-rolne-dobrowolne-ipid

Warta-rolne-obowiazkowe-budynki-rolnicze-ipid

Warta-rolne-obowiazkowe-oc-rolnika-ipid

Pełnomocnictwo

Karta_produktu_cztery_katy

Karta_produktu_GoAuto© 2014-2018 Open Brokers