Jak wypowiedzieć ubezpieczenie OC, żeby nic nie stracić?
aktualne:

15.11.2018

Jak wypowiedzieć ubezpieczenie OC, żeby nic nie stracić?Jest wiele sytuacji, w których możemy wypowiedzieć polisę OC lub zakończyć umowę ubezpieczenia OC. Warto wiedzieć, jakie są zasady rezygnacji z ubezpieczenia OC oraz kiedy mamy prawo taką rezygnację złożyć.

 

Najważniejsze zasady rezygnacji z ubezpieczenia OC.

 1. Wypowiedzenie ubezpieczenia OC zawsze musi mieć formę pisemną z własnoręcznym podpisem.
 2. Najważniejsze informacje w wypowiedzeniu OC to:
 • nasze dane osobowe (imię nazwisko, adres, PESEL)
 • nazwa i adres TU
 • numer wypowiadanej polisy OC
 • dane pojazdu
 • powód wypowiedzenia (+ numer artykułu z ustawy)

(sprawdź wzory wypowiedzenia polisy OC w zależności od powodu rozwiązania umowy)

 

 1. Wypowiedzenie polisy OC możemy dostarczyć do Ubezpieczyciela:
 • listem poleconym na adres wskazany przez TU
 • przekazać dowolnemu agentowi ubezpieczeń, który sprzedaje polisy naszego TU (przygotujmy kopię wypowiedzenia, by Agent potwierdził nam przyjęcie dokumentu)
 • przekazać w oddziale naszego TU (przygotujmy kopię wypowiedzenia, by pracownik potwierdził nam przyjęcie dokumentu)
 • wysłać wiadomość na odpowiedni adres e-mail wyznaczony przez TU - niezbędny jest załącznik - skan podpisanego wypowiedzenia
 1. Podstawowy termin wypowiedzenia polisy OC to 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczenia. Liczy się data nadania listu poleconego, wysłania wiadomości e-mail lub data złożenia wypowiedzenia osobiście.

 (jeśli 1 dzień przed końcem okresu polisy OC przypada w dzień ustawowo wolny od pracy - niedzielę lub święto, czas na złożenie wypowiedzenia OC przedłuża się do następnego dnia roboczego; Art. 115 Kodeks Cywilny)

 

Kiedy możemy złożyć wypowiedzenie/rezygnację z ubezpieczenia OC.

 1. Chcę zmienić TU i kupić nowe ubezpieczenie OC pojazdu u innego ubezpieczyciela.

Składasz wypowiedzenie aktualnej polisy OC przed jej zakończeniem (zgodnie z zasadami rezygnacji 1-4) i kupujesz nową polisę w innym TU (najpóźniej w dniu zakończenia poprzedniej polisy) .

Jeśli nie wypowiesz poprzedniej polisy OC - ochrona przedłuży się automatycznie i zapłacisz dodatkową składkę za OC. (pobierz wzór wypowiedzenia OC)

 

 1. Kupiłem nową polisę OC w innym TU, ale zapomniałem o wypowiedzeniu poprzedniej.

Twoja poprzednia polisa wznowiła się automatycznie (chyba, że była to polisa poprzedniego właściciela kupionego pojazdu lub nie opłaciłeś części swojej poprzedniej składki OC). Jak najszybciej przekaż wypowiedzenie poprzedniej polisy OC (zgodnie z zasadami rezygnacji 1-3).

Niestety konieczne będzie uregulowanie części składki, która należy się TU za okres - od wznowienia polisy OC do złożenia wypowiedzenia. Wyliczenie składki otrzymasz od Ubezpieczyciela za każdy dzień ochrony. (pobierz wzór wypowiedzenia OC)

 

 1. Kupiłem używany pojazd z polisą OC, ale chcę zmienić TU.

Składasz wypowiedzenie polisy OC poprzedniego właściciela pojazdu (zgodnie z zasadami rezygnacji 1-3). Możesz wypowiedzieć umowę OC w dowolnym czasie. Możesz także wskazać w wypowiedzeniu datę zakończenia ochrony.

Zwrot niewykorzystanej składki otrzyma poprzedni właściciel pojazdu. Nową polisę OC kupujesz najpóźniej w dniu zakończenia ochrony z poprzedniej polisy. (pobierz wzór wypowiedzenia OC)

 

 1. Kupiłem ubezpieczenie OC w internecie lub przez infolinię - chcę zrezygnować.

Składasz rezygnację z zawartej polisy OC (zgodnie z zasadami rezygnacji 1-3).

Na złożenie rezygnacji masz 30 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia na odległość. Część składki należną za okres od zawarcia umowy do dnia odstąpienia, musisz uregulować w TU. Prawo do odstąpienia nie dotyczy ubezpieczeń podróży i podobnych zawieranych na okres krótszy niż 30 dni. Jeśli w okresie 30 dni dojdzie do szkody z ubezpieczenia OC - odstapienie od umowy nie będzie możliwe. (pobierz wzór odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość)

 

 1. Skradziono mój pojazd.

Musisz wyrejestrować pojazd w urzędzie komunikacji (niezbędne jest zaświadczenie z Policji o zgłoszeniu kradzieży).

Następnie składasz do TU oświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu (zgodnie z zasadami rezygnacji 1-3) + zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu z urzędu komunikacji.

(pobierz wzór oświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu)

Zwrot składki OC powinien być naliczony od dnia wyrejestrowania pojazdu (za każdy dzień).

 

 1. Mój pojazd został całkowicie zniszczony w wypadku lub z innej przyczyny.

Musisz wyrejestrować pojazd w urzędzie komunikacji (niezbędne jest zaświadczenie ze stacji demontażu - złomowania).

Następnie składasz do TU oświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu (zgodnie z zasadami rezygnacji 1-3) + zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu z urzędu komunikacji.

(pobierz wzór oświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu)

Zwrot składki OC powinien być naliczony od dnia wyrejestrowania pojazdu (za każdy dzień).

 

© 2014-2018 Open Brokers