Jak wybrać ubezpieczenie auto Assistance dla siebie.
aktualne:

15.11.2018

Jak wybrać ubezpieczenie auto Assistance dla siebie.Ubezpieczenie Auto Assistance to wyjątkowo pomocna polisa dla naszego pojazdu. Drobne awarie, przypadkowe błędy kierowcy – mogą zepsuć nam plany, przerwać ważną podróż. W takich sytuacjach najlepiej sprawdzi się polisa Assistance. Ale wcześniej wybierzmy optymalne rozwiązanie.

 

Jak jest zbudowane ubezpieczenie auto Assistance.

Auto Assistance zapewnia nam pomoc i wsparcie w różnych sytuacjach związanych z użytkowaniem pojazdu. Wpłacamy do Ubezpieczyciela jedną składkę – i przez cały okres polisy korzystamy z pomocy zgodnie z  wybranym wariantem Assistance.

Każdy Ubezpieczyciel ma w swojej ofercie kilka wariantów ubezpieczenia auto Assistance. Warianty składają się z: rodzaju udzielanej pomocy i zakresu pomocy.

 

Popularne rodzaje pomocy udzielanej w ramach Assistance:

 • drobna naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia
 • holowanie uszkodzonego pojazdu do warsztatu lub innego miejsca
 • parkowanie uszkodzonego pojazdu
 • auto zastępcze i kierowca zastępczy
 • dostarczenie paliwa
 • pomoc w wymianie koła
 • uruchomienie pojazdu po rozładowaniu akumulatora
 • pobyt w hotelu i transport dla kierowcy i pasażerów
 • pomoc prawna, tłumacz
 • pomoc lekarska

 

Każdy rodzaj udzielanej pomocy może być oferowany w różnym zakresie i różnych sytuacjach

 • w razie awarii pojazdu, unieruchomienia pojazdu, wypadku drogowego, kradzieży pojazdu, nieszczęśliwego zdarzenia
 • na terenie Polski lub całej Europy
 • z określonym limitem kilometrów, limitem kosztów, limitem dni, limitem zgłoszeń w okresie polisy
 • z określoną klasą (hotel, auto zastępcze)
 • zakres może być ustalany dowolnie w OWU do polisy Assistance

 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy Assistance dla siebie.

Każdy Ubezpieczyciel ma w swojej ofercie kilka wariantów ubezpieczenia auto Assistance. Oferty różnią się znacznie między sobą i trudno je szybko porównać.

 

Przy wyborze ubezpieczenia Assistance sprawdzamy, czego potrzebujemy.

Im więcej i dalej od domu podróżujesz, tym ważniejszy jest szeroki zakres Assistance.

 

Mój pojazd

nowy z salonu

Sprawdź czy masz darmowe assistance od producenta lub dealera, sprawdź jego zakres.

awaryjny

Wykup assistance.

Moje podróże

 

częste

Wykup assistance - wyższy wariant, hotel, holowanie, auto zastępcze.

z rodziną

daleko od domu

za granicą

Wariant Europa

rzadko

Wystarczy niższy wariant auto Assistance, holowanie, auto zastępcze, bez hotelu.

blisko domu

W Polsce

Wariant Polska

Moje polisy

autocasco

Sprawdź czy masz darmowe assistance do autocasco, sprawdź jego zakres.

 

 • Jeśli podróżujesz w promieniu kilkudziesięciu km od domu nie potrzebujesz wariantu Europa.
 • Jeśli Twój pojazd jest nowy, sprawdź czy producent nie oferuje Ci własnego Assistance.
 • Jeśli masz polisę Autocasco, prawdopodobnie podstawowy Assistance otrzymasz gratis.
 • Jeśli podróżujesz często, daleko od domu zwróć uwagę na opcję pobytu w hotelu i auto zastępcze.

 

Porównując oferty zwróćmy szczególną uwagę na rodzaje i zakresy pomocy:

 • Limit kilometrów holowania pojazdu.
 • Minimalna odległość od miejsca zamieszkania (możemy nie otrzymać pomocy, gdy awaria nastąpiła np. 20 km od naszego domu).
 • Limit zgłoszeń pomocy w trakcie trwania polisy.
 • Wszystkie inne limity: kosztów świadczonej pomocy, dni w hotelu itp.
 • Zasady przydzielania auta zastępczego – zwróćmy uwagę na listę zdarzeń, które uprawniają nas do auta zastępczego (np. awarie pojazdu i minimalny czas unieruchomienia pojazdu).
 • Klasa auta zastępczego, klasa hotelu.

 

Kiedy przydaje się ubezpieczenie auto Assistance.

 • błąd przy tankowaniu paliwa i unieruchomienie pojazdu
 • każda awaria pojazdu i unieruchomienie
 • rozładowanie akumulatora
 • przebicie opony przypadkowe i w akcie wandalizmu
 • wybicie szyby w pojeździe
 • zagotowanie wody w chłodnicy podczas upałów
 • zatrzaśnięcie kluczyków
 • kradzież pojazdu
 • problem ze zdrowiem w trakcie podróży
© 2014-2018 Open Brokers