Jakie ubezpieczenie zabrać na narty?
aktualne:

06.05.2021

Jakie ubezpieczenie zabrać na narty?Sporty zimowe zyskują wśród Polaków coraz większą popularność. Mamy ciekawe ośrodki narciarskie na miejscu i równie chętnie wyjeżdżamy do Czech, Austrii, Włoch, czy na Słowację. Bez względu na kierunek wyjazdu, każdy zimowy wyjazd trzeba zabezpieczyć odpowiednią polisą turystyczną. Koszty naszego wypadku na stoku mogą sięgać kilkuset tysięcy złotych. Sprawdźmy, przed jakimi zdarzeniami ochroni nas ubezpieczenie dla narciarzy i dlaczego warto je mieć.

 

Bezpieczny narciarz - jak korzysta z ubezpieczenia?

Polisa na zimowy wyjazd zabezpiecza nas przed ogromnymi kosztami wypadku na stoku. Koszty wypadku narciarskiego mogą sięgać kilkuset tysięcy złotych. Najbardziej kosztowne zdarzenia mają miejsce na alpejskich stokach, gdzie transport do szpitala często jest możliwy tylko przy wsparciu śmigłowca, a jego koszt to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Koszty leczenia specjalistycznego w szpitalach we Włoszech, czy Austrii są znacznie wyższe niż w Polsce. Ogromne koszty powodują również wypadki, w których z naszej winy ucierpiał inny narciarz.

 

Ile kosztuje polisa na narty?

Ubezpieczenie dla narciarzy to mały wydatek, szczególnie gdy już mamy świadomość, jak wysokie są koszty wypadku na stoku. Za kompleksową polisę zapłacimy ok. kilkunastu złotych za każdy dzień pobytu. Za tygodniowy wyjazd na narty za granicą zapłacimy ok. 100-200 zł za osobę. Warto kupić polisę także na wypady jednodniowe w polskie góry. Gdy planujemy wyjazd rodzinny, pamiętajmy o ubezpieczeniu dla wszystkich członków rodziny.

 

Jakie ubezpieczenia powinniśmy mieć na stoku?

Polisa turystyczna to najczęściej pakiet kilku ważnych ubezpieczeń narciarza. Przy zakupie polisy pamiętajmy o każdym z nich.

Ubezpieczenie OC narciarza i snowboardzisty – zabezpiecza nas przed skutkami wypadku z naszej winy, np. gdy podczas jazdy na stoku zderzymy się z inną osobą. Polisa OC pokryje bardzo wysokie koszty transportu do szpitala, leczenia, ewentualnej renty i zadośćuczynienia dla poszkodowanej osoby. Bez ubezpieczenia – to my poniesiemy wszystkie koszty.

Ochrona Assistance dla narciarza i snowboardzisty – obejmuje koszty specjalistycznej akcji ratunkowej, poszukiwawczej, transportu do szpitala, transportu do Polski – szczególnie istotne za granicą, gdzie za akcje ratunkowe musimy zapłacić!

Ochrona NNW dla narciarza i snowboardzisty – obejmuje koszty leczenia specjalistycznego (bardzo istotne przy poważnych urazach narciarskich), koszty leków i rehabilitacji – za granicą koszty leczenia są bardzo wysokie!

Polisa EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) - to darmowa karta, która uprawnia do świadczeń medycznych na terenie państw członkowskich UE, jednak obejmuje tylko niezbędne świadczenia i przysługuje osobom, które w Polsce mają dostęp do publicznej służby zdrowia (np. z tytułu opłacanej składki na ub. zdrowotne).

 

Najważniejszy jest zakres ubezpieczenia!

Decyzja o ubezpieczeniu wyjazdu już zapadła. Jak wybrać polisę? Ubezpieczenie dla narciarzy i snowboardzistów ma w swojej ofercie większość ubezpieczycieli w Polsce. Wybierając polisę zwróćmy uwagę na:

  • rodzaje zdarzeń, które obejmuje polisa i ich zakres – im więcej zdarzeń i szerszy zakres, tym lepiej, wybieramy ochronę z OC, NNW i Assistance – a więc koszty wypadku osoby trzeciej z naszej winy, koszty leczenia za granicą, koszty transportu i akcji ratunkowej
  • suma ubezpieczenia na wypadek różnych zdarzeń – im wyższa suma ubezpieczenia, tym lepiej, pamiętajmy o wysokich kosztach wypadków za granicą – nawet kilkaset tysięcy złotych (dopasujmy sumę ubezpieczenia do kosztów w kraju naszego wyjazdu) 
  • wyłączenia odpowiedzialności – czyli kiedy ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania (np. gdy na nartach jeździmy pod wpływem alkoholu lub jeździmy poza wyznaczoną trasą)
  • renoma ubezpieczyciela, która gwarantuje nam sprawną wypłatę odszkodowania
  • sposób wypłaty odszkodowania - najlepszy wariant to wariant bezgotówkowy na miejscu wypadku

 

Na stok zawsze z polisą!

Gdy już kupimy nasze ubezpieczenie narciarskie pamiętajmy, aby zawsze mieć przy sobie potwierdzenie polisy turystycznej, np. w kurtce. Dzięki temu w razie wypadku ekipa ratunkowa wykorzysta wszystkie dostępne środki.

 

Na nartach za granicą

  • Obowiązkowo ubezpieczenie OC – odpowiedzialności cywilnej narciarza – jeśli nie wykupimy takiej polisy, sami pokryjemy ogromne koszty leczenia osoby poszkodowanej na stoku.
  • Obowiązkowo ochrona z Assistance – pokryje wysokie koszty transportu śmigłowcem ze stoku do szpitala i koszty transportu do Polski.
  • Obowiązkowo ochrona z NNW – obejmie bardzo wysokie koszty leczenia specjalistycznego za granicą.

 

Na nartach w Polsce

  • Obowiązkowo ubezpieczenie OC – odpowiedzialności cywilnej narciarza– jeśli nie wykupimy takiej polisy, sami pokryjemy ogromne koszty leczenia osoby poszkodowanej na stoku.
  • Ubezpieczenie NNW – jako dodatkowe zabezpieczenie, które zapewni wypłatę świadczenia za uszczerbek na zdrowiu. Koszty leczenia na terenie RP obejmuje nasze ubezpieczenie szkolne lub ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli jednak nie posiadamy ubezpieczenia zdrowotnego – ubezpieczenie NNW (uwzględniające narciarstwo) jest obowiązkowe!
© 2014-2021 Open Brokers