Korzystna likwidacja szkód komunikacyjnych - nowe wytyczne KNF.

Korzystna likwidacja szkód komunikacyjnych - nowe wytyczne KNF.

01-04-20151 kwietnia 2015 r. przyniósł zapowiadane zmiany w ubezpieczeniach.

KNF wdraża wytyczne do likwidacji szkód komunikacyjnych, a także oczekiwaną rekomendację U i wytyczne w sprawie dystrybucji ubezpieczeń.

Co się zmieniło?

Celem KNF jest poprawa jakości procesu likwidacji szkód i eliminacja głównych problemów, jakie zgłaszają klienci do Rzecznika Ubezpieczonych.

Likwidacja szkody z OC pojazdu sprawcy ma być bardziej jasna i korzystna dla Klientów.

  1. Wycena szkody opiera się na cenach nowych części (oryginalne lub zamienniki). Jeśli jednak zastosowanie nowych części podniesie wartość pojazdu, TU ma prawo odszkodowanie obniżyć, ale też ma obowiązek taką korektę uzasadnić.
  2. Jeśli uszkodzony pojazd jest nowy lub był serwisowany w ASO z użyciem oryginalnych części - do naprawy pojazdu z OC powinny być zastosowane części nowe i oryginalne.
  3. Wycena kosztorysowa Ubezpieczyciela opiera się na rynkowej wartości usługi naprawy (bez amortyzacji). TU musi wskazać warsztat, który naprawi pojazd w cenie kosztorysowej. Ceny muszą być realne i rynkowe, by nie dopuszczać do zaniżania odszkodowań.
  4. Odszkodowanie uwzględnia utratę wartości handlowej pojazdu. Każdy pojazd po szkodzie jako „wypadkowy” ma niższą wartość rynkową – ta korekta musi być uwzględniona w kwocie odszkodowania.
  5. Korzystanie z auta zastępczego nie może być uzależnione od: dostępu do komunikacji publicznej, prowadzenia działalności gospodarczej, technologicznego okresu naprawy. Każdy przypadek powinien być analizowany indywidualnie. Tak, by Klient mógł korzystać z pojazdu zastępczego w całym okresie naprawy.
  6. Szkoda całkowita musi być dokładnie uzasadniona przez TU.
  7. Ubezpieczyciele mają też rzetelnie i szczegółowo informować Klientów o całym procesie likwidacji szkody.
© 2014-2018 Open Brokers