Nie masz ubezpieczenia OC? Wiele ryzykujesz.
aktualne:

15.11.2018

Nie masz ubezpieczenia OC? Wiele ryzykujesz.Brak ubezpieczenia OC ma bardzo poważne konsekwencje dla kierowcy i właściciela pojazdu. Ubezpieczenie OC pojazdu jest w Polsce obowiązkowe, a jednak ok. 150 tys. właścicieli pojazdów nadal ryzykuje nie kupując polisy. Co może nas spotkać za brak ubezpieczenia OC?

 

Największe ryzyko braku ubezpieczenia OC zawsze ponosi kierowca pojazdu - nieważne, czy prowadzi własny pojazd, czy pojazd pożyczony.

Skutki braku polisy OC to: urzędowe kary finansowe oraz obowiązek zwrotu odszkodowań wypłaconych poszkodowanym w wypadku.

 

Kierowca pojazdu - skutki braku ubezpieczenia OC.

Jeśli kierowca spowoduje wypadek, prowadząc pojazd bez ubezpieczenia OC, zapłaci za wszystkie szkody, jakie powstały w wyniku zdarzenia (nawet jeśli kierowca nie jest właścicielem nieubezpieczonego pojazdu).

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wypłaci odszkodowania ofiarom wypadku, ale kierowca będzie musiał zwrócić wypłacone kwoty. Cała procedura odbywa się na drodze sądowej.

Kwoty wypłaconych odszkodowań mogą być bardzo wysokie (suma gwarancyjna OC to 5 mln euro za szkody w życiu i zdrowiu i 1 mln euro za szkody w majątku).

Odszkodowania obejmują wszystkie straty, jakie poniosły osoby poszkodowane w zdarzeniu: koszty zniszczeń mienia, koszty leczenia poszkodowanych, renty, zadośćuczynienie dla rodzin.

 

Właściciel pojazdu - skutki braku ubezpieczenia OC.

Właściciel pojazdu zawsze ponosi karę finansową za brak polisy OC, gdy patrol policji, UFG lub inna instytucja odkryje brak ubezpieczenia OC pojazdu.

Skutki braku polisy OC dla właściciela pojazdu:

  • mandat karny oraz skierowanie sprawy do UFG
  • kara finansowa od UFG (zwykle w max kwocie);  wysokość kary zależy od okresu, w jakim pojazd nie miał polisy OC; sprawdź wysokość kar za brak OC
  • nakaz wykupienia ubezpieczenia OC w Towarzystwie Ubezpieczeniowym
  • gdy dojdzie do szkody z udziałem pojazdu – właściciel pojazdu bez OC jest zobowiązany do zwrotu odszkodowań wypłaconych poszkodowanych osobom – solidarnie z kierowcą pojazdu

 

Jak uniknąć konsekwencji braku ubezpieczenia OC.

Około 1% pojazdów na polskich drogach nie ma ubezpieczenia OC. UFG co rok wykrywa większą liczbę nieubezpieczonych pojazdów, ale ogólna liczba to wciąż ok. 150 tys.

Jakie są główne przyczyny braku OC?

  • świadome unikanie zakupu polisy OC przez właściciela pojazdu

    Celowe unikanie zakupu polisy OC można regulować głównie poprzez kary urzędowe, zmiany w prawie i wzrost skuteczności UFG.

  • nieświadomy błąd właściciela pojazdu

    Jednak najbardziej bolesne konsekwencje braku OC wynikają z pomyłki, roztargnienia, czy niewiedzy. Brak ubezpieczenia OC spowodowany nieświadomym błędem właściciela pojazdu lub błąd kierowcy, gdy prowadzi pojazd bez OC - to bardzo duży problem. W tym przypadku istotna jest edukacja ubezpieczeniowa, ponieważ wielu przypadków braku OC można uniknąć.

 

Aby dowiedzieć się, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo na drodze z polisą OC przeczytaj poradnik:

Czym jest przypadkowy brak ubezpieczenia OC.

© 2014-2018 Open Brokers