Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej w 2016 roku.

Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej w 2016 roku.

16-06-2015Rząd RP przyjął zapowiadany projekt nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Ustawa ma wejść w życie w 2016 roku. Nad ustawą będzie pracował Sejm i Senat.

Główne zmiany związane ze stabilizacją rynku dotyczą zasad badania wypłacalności Towarzystw Ubezpieczeniowych.

W ustawie pojawią się także rozwiązania prokonsumenckie, szczególnie w zakresie polis inwestycyjnych i grupowych polis na życie.

Rezygnacja z nowo zakupionej polisy inwestycyjnej ma być łatwiejsza - możliwa w dłuższym terminie i mniejszym kosztem.

Ubezpieczyciele będą mieli obowiązek analizy potrzeb Klienta, dopasowania produktu inwestycyjnego do jego sytuacji i przekazania rzetelnych informacji o ubezpieczeniu przed zakupem.

KNF zyska możliwość interwencji na rynku polis inwestycyjnych, co daje szansę na lepszą ochronę Klientów.

© 2014-2018 Open Brokers