Od 1 stycznia 2018 r. czeka nas wzrost kar za brak ubezpieczenia OC.

Od 1 stycznia 2018 r. czeka nas wzrost kar za brak ubezpieczenia OC.

02-01-2018Kary finansowe za brak ubezpieczenia OC są zależne od wysokości płacy minimalnej w danym roku kalendarzowym. W 2018 roku kara za brak polisy dla właściciela auta osobowego bez ważnej polisy OC wzrosła do 4200 zł (w 2017 r. wynosiła 4000 zł).

Kara dla właścicieli ciężarówek, ciągników samochodowych i autobusów wzrosła do 6300 zł.

Jeśli właściciel pojazdu nie będzie miał ubezpieczenia przez kilka dni – zapłaci część kary.

  • za brak ubezpieczenia OC do 3 dni - 20% pełnej wysokości kary (osobowe - 840 zł, ciężarowe  - 1260 zł)
  • za brak OC od 4 do 14 dni - 50% pełnej wysokości kary (osobowe - 2100 zł, ciężarowe - 3150 zł)
  • za brak OC pow. 14 dni - 100% wysokości kary (osobowe - 4200 zł, ciężarowe - 6300 zł)

Najczęściej występujące przyczyny braku polisy wynikają z nieuwagi właścicieli pojazdów:

  • brak wznowienia polisy odkupionego, używanego pojazdu (polisa właściciela wygasa z końcem okresu ubezpieczenia i nie wznawia się automatycznie)
  • brak polisy dla pojazdu, z którego nie korzystamy
  • brak wpłaty raty za polisę OC (taka polisa także nie wznowi się automatycznie)

Kary za brak ubezpieczenia wymierza UFG - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Baza danych polis stale się powiększa, dzięki niej UFG odnajduje luki w okresie ubezpieczenia pojazdów i wysyła wezwania do właścicieli pojazdów.

Kara finansowa to zaledwie ułamek ryzyka, jakie ponosimy prowadząc nieubezpieczony pojazd. W razie wypadku z naszej winy, wszystkie odszkodowania dla ofiar pokryjemy sami.

Sprawdź już dziś, jak mieć zawsze aktualne ubezpieczenie OC.

© 2014-2018 Open Brokers