Odpowiedzialność biznesu Open Brokers-CSR w ubezpieczeniach

Odpowiedzialny biznes

 

 

Rozwój Open Brokers S.A. chcemy opierać na odpowiedzialności za nasze decyzje i ich wpływ na otoczenie. Chcemy, by nasze działania mogły być inspiracją do pozytywnych zmian.

 

Dla Klientów

 • rzetelna i jasna wiedza o ubezpieczeniach
 • optymalna oferta i ochrona ubezpieczeniowa
 • uczciwe doradztwo i realizacja potrzeb Klientów
 • innowacje, które ułatwiają korzystanie z ubezpieczeń

 

Dla Społeczeństwa

 • edukacja konsumencka - zwiększanie świadomości ubezpieczeniowej konsumentów poprzez jasny i zrozumiały przekaz wiedzy ubezpieczeniowej
 • działania na rzecz pozytywnych zmian na rynku ubezpieczeń poprzez współpracę z instytucjami oraz ośrodkami naukowymi
 • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w codziennym życiu
 • działania na rzecz profilaktyki zdrowia i jakości życia
 • dbałość o środowisko naturalne poprzez racjonalne korzystanie z papierowych wydruków, energii elektrycznej i wody

 

Dla Pracowników

 • wsparcie doskonalenia i rozwoju pracowników
 • zaufanie, które rozwija kreatywność i samodzielność
 • współpraca i szczere relacje w zespole
 • szacunek dla potrzeb i praw pracowników

 

Dla Partnerów w biznesie

 • uczciwość i rzetelność
 • szacunek dla oczekiwań i zasad Partnerów biznesowych
 • szacunek dla konkurencji
© 2014-2018 Open Brokers