Pasażer poszkodowany w wypadku - dowiedz się co robić

Jestem poszkodowanym pasażerem

Sprawdź, jak postępować, gdy ucierpiałeś w zdarzeniu drogowym jako pasażer. Istnieje wiele możliwości zabezpieczenia strat.

Główne korzyści OC sprawcy pokrywa wszystkie moje straty (majątek i zdrowie + pomoc)
Jak zgłosić zgłaszam szkodę do Ubezpieczyciela sprawcy (jeśli sprawcą jest mój kierowca - zgłaszam szkodę do jego TU)
Dokumenty Oświadczenie sprawcy
lub Wspólne oświadczenie o zdarzeniu
lub notatka policji
do zebrania - dokumentacja medyczna, wypis ze szpitala, rachunki za leczenie, za rehabilitację, lekarstwa
Co mogę uzyskać OC sprawcy pokryje wszystkie koszty mojej szkody: koszty leczenia, koszty renty zdrowotnej, utracone korzyści, zniszczenie bagażu, zadośćuczynienie za krzywdy i cierpienia. UWAGA - świadczenia za utratę zdrowia sumują się!
Brak OC sprawcy zgłaszam szkodę w dowolnym TU i informuję o braku OC sprawcy - od tej pory sprawą zajmuje się UFG, który wypłaci mi odszkodowanie za wszystkie szkody
Główne korzyści NNW dla pojazdu, którym podróżuję, dodatkowo rekompensuje utratę mojego zdrowia i koszty leczenia
Jak zgłosić zgłaszam szkodę do TU mojego kierowcy
Dokumenty Oświadczenie sprawcy
lub Wspólne oświadczenie o zdarzeniu
lub notatka policji
do zebrania - dokumentacja medyczna, wypis ze szpitala, rachunki za leczenie, za rehabilitację, lekarstwa
Co mogę uzyskać dodatkowe świadczenie pieniężne za utratę zdrowia, zwrot kosztów leczenia, rehablitacji, zakupu lekarstw (limitowane). UWAGA - świadczenia za utratę zdrowia sumują się!
Brak OC sprawcy korzystam z NNW bez zmian
Główne korzyści jeśli kierowca pojazdu, którym podróżuję, zgłosi szkodę z Assistance - korzystam z pomocy
Jak zgłosić nie robię nic
Dokumenty nie potrzebuję dokumentów
Co mogę uzyskać nocleg, transport (zgodnie z wariantem)
Brak OC sprawcy korzystam bez zmian
Główne korzyści moje prywatne NNW i ubezpieczenie na życie dodatkowo rekompensuje utratę mojego zdrowia i koszty leczenia
Jak zgłosić zgłaszam szkodę w moim TU
Dokumenty Oświadczenie sprawcy
lub Wspólne oświadczenie o zdarzeniu
lub notatka policji
do zebrania - dokumentacja medyczna, wypis ze szpitala, rachunki za leczenie, za rehabilitację, lekarstwa
Co mogę uzyskać świadczenie pieniężne za utratę zdrowia, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu lekarstw, renta zdrowotna. UWAGA - świadczenia za utratę zdrowia sumują się!
Brak OC sprawcy korzystam z mojej polisy bez zmian
© 2014-2018 Open Brokers