Spowodowałeś wypadek drogowy? - Sprawdź co dalej

Jestem sprawcą

Sprawdź, jak postępować, gdy jesteś sprawcą zdarzenia drogowego i ucierpiały inne osoby. Istnieje wiele możliwości zabezpieczenia strat.

Główne korzyści moje OC pokrywa wszystkie straty ofiar (majątek i zdrowie + pomoc)
Jak zgłosić nie robię NIC - szkodę zgłaszają poszkodowani
Dokumenty jeśli przyznajesz się do winy podpisz Oświadczenie sprawcy
lub Wspólne oświadczenie o zdarzeniu o swojej winie poinformuj także Policję na miejscu zdarzenia
Co mogę uzyskać moje TU wypłaci odszkodowania ofiarom zdarzenia
polisa OC pokryje koszty zniszczeń mienia publicznego, akcji ratowniczej, usunięcia skażenia
Brak OC sprawcy UFG wypłaca odszkodowanie za straty ofiar. Całą kwotę zwracam do UFG i płacę karę za brak OC. UFG wyśle mi wezwanie do zwrotu wypłaconego ofiarom odszkodowania i wezwanie do zapłaty kary za brak OC.
Główne korzyści moje AC pokrywa uszkodzenia mojego pojazdu
Jak zgłosić niezwłocznie zgłaszam szkodę w moim TU - telefonicznie lub online
Dokumenty Oświadczenie sprawcy
lub Wspólne oświadczenie o zdarzeniu
lub notatka policji
Co mogę uzyskać pełna naprawa pojazdu
wypłata odszkodowania za szkodę całkowitą
zwrot kosztów zniszczenia bagażu
Brak OC sprawcy -
Główne korzyści moje NNW rekompensuje utratę mojego zdrowia i koszty leczenia, chroni też moich pasażerów
Jak zgłosić jak najszybciej to możliwe zgłaszam szkodę w moim TU - telefonicznie lub online
Dokumenty Oświadczenie sprawcy
lub Wspólne oświadczenie o zdarzeniu
lub notatka policji
do zebrania - dokumentacja medyczna, wypis ze szpitala, rachunki za leczenie, za rehabilitację, lekarstwa
Co mogę uzyskać świadczenie pieniężne za utratę zdrowia
zwrot kosztów leczenia, rehablitacji, zakupu lekarstw (limitowane)
Brak OC sprawcy -
Główne korzyści moje Assistance zapewnia mi pomoc przy zdarzeniu
Jak zgłosić zgłaszam szkodę w moim TU telefonicznie na miejscu zdarzenia
Dokumenty nie potrzebuję dokumentów
Co mogę uzyskać holowanie pojazdu, parkowanie, nocleg, pomoc prawna, tłumacz (zgodnie z wykupionym wariantem)
Brak OC sprawcy -
Główne korzyści moje prywatne NNW i ubezpieczenie na życie dodatkowo rekompensuje utratę mojego zdrowia i koszty leczenia
Jak zgłosić zgłaszam szkodę w moim TU
Dokumenty Oświadczenie sprawcy
lub Wspólne oświadczenie o zdarzeniu
lub notatka policji
do zebrania - dokumentacja medyczna, wypis ze szpitala, rachunki za leczenie, za rehabilitację, lekarstwa
Co mogę uzyskać świadczenie pieniężne za utratę zdrowia, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu lekarstw, renta zdrowotna
Brak OC sprawcy korzystam bez zmian
© 2014-2018 Open Brokers