Połączenie Compensa TU S.A. VIG i Benefia TU S.A. VIG.

Połączenie Compensa TU S.A. VIG i Benefia TU S.A. VIG.

30-10-201530 października 2015 r. sfinalizowano projekt fuzji spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group. 

W wyniku połączenia od dnia 30 października br. funkcjonuje jedna spółka ubezpieczeniowa pod nazwą Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group z ponad 5% udziałem w rynku ubezpieczeń majątkowych, oferująca pełen zakres ubezpieczeń dotychczas dostępnych oddzielnie dla klientów Compensy i Benefii. 

W ramach projektu utworzono również nową spółkę Benefia Ubezpieczenia Sp. z o.o., która pod marką Benefia, w ramach niezależnego od sieci sprzedaży Compensy modelu dystrybucji, koncentruje się na rozwoju biznesu stanowiącego dotychczasową domenę działalności Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group tj. sprzedaży ubezpieczeń u dealerów samochodowych i za pośrednictwem nowych technologii. Z

źródło: www.benefia.pl
© 2014-2018 Open Brokers