Wypadek drogowy- sprawdź, jak uzyskać odszkodowanie
aktualne:

27.05.2019

ABC szkody AUTO

ABC szkody auto to najważniejsze zasady postępowania przy szkodzie z udziałem pojazdu.
Znajdziesz tu niezbędne informacje, które pomogą Ci uzyskać odszkodowanie i złagodzić skutki nieszczęśliwych zdarzeń.

1. Oceń skutki zdarzenia

Czy pojawił się ogień? Czy są ranni?

 • zadzwoń pod numer 112 i zgłoś zdarzenie
 • udziel pierwszej pomocy ofiarom
2. Zadbaj o bezpieczeństwo
 • włącz światła awaryjne
 • załóż kamizelkę odblaskową
 • zabezpiecz miejsce zdarzenia, by szkoda się nie powiększała
 • ustaw trójkąt ostrzegawczy
 • nie blokuj ruchu (jeśli nie wzywasz policji, możesz przestawić pojazd)
3. Ustal sprawcę zdarzenia
 • Czy sprawca uciekł?
 • Czy sprawca jest pod wpływem alkoholu?
 • Czy sprawca nie ma ważnej polisy OC? (sprawdź polisę w aplikacji mobilnej UFG)
 • Czy jest problem z ustaleniem winnego?

Jeśli choć jedno jest prawdziwe:

 • wezwij Policję  pod numerem 112
 • Policja zajmie się dokumentacją szkody
4. Przygotuj oświadczenie sprawcy lub wspólne oświadczenie o zdarzeniu

Jeśli nie masz gotowego druku, wpisz odręcznie:

 • dane kierowców - imię i nazwisko, adres, PESEL, nr prawa jazdy
 • dane pojazdów - nr rejestracyjny i VIN, dane właścicieli pojazdów, dane z polis OC
 • opis przebiegu zdarzenia + rysunek
 • oświadczenie o przyznaniu się do winy
 • podpisy
 • postaraj się o szczegółowy opis zdarzenia
5. Zadbaj dodatkowo
 • zrób zdjęcia uszkodzeń i miejsca zdarzenia
 • spisz dane świadków
6. Zgłoś szkodę w Towarzystwie Ubezpieczeniowym jak najszybciej.
 • jeśli sprawcą jest inny kierowca - zgłoś szkodę telefonicznie u Ubezpieczyciela sprawcy
 • jeśli posiadasz polisę OC z opcją BLS i nikt nie ucierpiał w zdarzeniu - zgłoś szkodę we własnym TU z polisy OC
 • jeśli jesteś winny zdarzenia - zgłoś szkodę telefonicznie z własnej polisy Autocasco, NNW, Assistance


Pobierz nasz niezbędnik kierowcy, wydrukuj i miej zawsze w samochodzie.

Szkody w ubezpieczeniu pojazdu dzielimy na:

 • osobowe - dotyczą zdrowia i życia, gdy ktoś ucierpi podczas korzystania z pojazdu

drobne zranienia, poważne obrażenia ciała, trwała utrata zdrowia, inwalidztwo, śmierć

 • majątkowe - dotyczą majątku, czyli pojazdu i przedmiotów, gdy zostaną zniszczone podczas korzystania z pojazdu

drobne uszkodzenia pojazdu, poważne uszkodzenia, całkowite zniszczenie w wyniku wypadku lub działania żywiołów, utrata pojazdu, uszkodzenie innego majątku poza pojazdem

 • inne - związane z potrzebą uzyskania pomocy
 • zderzenie z innym pojazdem w wypadku drogowym
 • potrącenie człowieka lub zwierzęcia
 • zderzenie z obiektem poza pojazdem (np. uderzenie w słup, drzewo, budynek, ogrodzenie)
 • drobne uszkodzenie z własnej winy lub przypadkowe uszkodzenie
 • kradzież pojazdu
 • działanie osób trzecich (wandalizm, włamanie, nieostrożność)
 • działanie natury (pożar, powódź, gradobicie, huragan)
 • zdarzenie związane z obsługą lub naprawą pojazdu
 • zdarzenie związane z awarią pojazdu
 • potrzeba informacyjna i prawna

Każda osoba i firma poszkodowana w zdarzeniu z udziałem pojazdu, ma prawo oczekiwać odszkodowania. Możemy wyróżnić kilka sytuacji:

 • spowodowałem wypadek/jestem sprawcą - doszło do zdarzenia drogowego z mojej winy i ucierpiały inne osoby lub ich majątek
 • jestem poszkodowanym kierowcą w wypadku - inny kierowca spowodował zdarzenie drogowe - mój pojazd został uszkodzony i ucierpiało moje zdrowie
 • mam własną szkodę - jestem właścicielem pojazdu - szkoda dotyczy tylko mnie i mojego pojazdu
 • jestem poszkodowanym pasażerem - podróżowałem w pojeździe z kierowcą i doszło do zdarzenia drogowego
 • jestem poszkodowanym pieszym/rowerzystą/właścicielem majątku - inna osoba wyrządziła mi szkodę korzystając z pojazdu
 • szkody osobowe (zdrowie i życie) - OC, NNW auto
 • szkody majątkowe - OC, Autocasco, Szyby, Opony, Kluczyki
 • inne szkody - Assistance auto, Informacja Prawna, Ochrona Prawna

Przy szkodach z udziałem pojazdu możemy korzystać z prywatnych polis na życie i prywatnego NNW.
Jeśli np. masz 3 polisy związane z ochroną zdrowia - możesz otrzymać 3 wypłaty odszkodowania - oddzielnie z każdej polisy.

Sprawdź, jak najlepiej wykorzystać polisę pojazdu przy zdarzeniu drogowym.

 • wydrukuj wzór oświadczenia sprawcy i wzór wspólnego oświadczenia o szkodzie  - 2 sztuki
 • wydrukowane oświadczenia oraz długopis schowaj w samochodzie
 • wydrukuj ABC wypadku
 • zainstaluj w smartfonie aplikację "UFG baza" do weryfikacji ważności polis OC pojazdu (jeśli używasz smartfona)
 • przeczytaj OWU do wykupionego ubezpieczenia - dowiesz się, jaką ochronę pojazdu posiadasz i na jaką pomoc możesz liczyć
 • jeśli ucierpiało zdrowie ludzi, uszkodzono mienie publiczne, kierowca uczestniczący w zdarzeniu nie ma OC lub dokumentów pojazdu, kierowca jest nietrzeźwy, podejrzewasz przestępstwo -  musisz wezwać patrol Policji pod numerem 112
 • zostań na miejscu zdarzenia
 • zabezpiecz miejsce zdarzenia - ustaw trójkąt ostrzegawczy, włącz światła awaryjne, załóż kamizelkę odblaskową
 • udziel pomocy rannym
 • usuń pojazd z jezdni - jeśli to możliwe
 • postaraj się, by nie doszło do powiększenia szkody
 • sprawdź, czy pozostali kierowcy są trzeźwi (jeśli nie - wezwij Policję)
 • ustal, kto jest winny zdarzenia
 • sprawdź polisę OC sprawcy zdarzenia, a jeśli sprawca nie ma polisy - wezwij Policję (możesz zweryfikować ważność polisy OC w aplikacji UFG baza)
 • wypełnij dokumenty - oświadczenie sprawcy lub wspólne oświadczenie o zdarzeniu
 • zrób zdjęcia (skorzystasz z nich przy likwidacji szkody)
 • jeśli są świadkowie zdarzenia - spisz ich dane osobowe i nr telefonu do kontaktu
 • zgłoś zdarzenie do Ubezpieczyciela niezwłocznie - sprawdź, jakie masz możliwości

Jeśli sam nie ucierpiałeś poważnie w wypadku, pamiętaj:

 • zostań na miejscu zdarzenia
 • wezwij Policję - to Twój obowiązek (wybierz numer alarmowy 112)
 • udziel pomocy ofiarom
 • zabezpiecz miejsce zdarzenia - trójkąt ostrzegawczy, światła awaryjne, kamizelka odblaskowa
 • postaraj się, by nie doszło do powiększenia szkody
 • nie zmieniaj układu pojazdów - chyba, że to konieczne dla ratowania życia
 • całą dokumentację z wypadku przygotuje Policja - nie musisz spisywać oświadczeń
 • gdy w wypadku ucierpieli ludzie
 • kierowca pojazdu jest nietrzeźwy
 • kierowca nie ma ważnej polisy OC (możesz potwierdzić ważność polisy OC w aplikacji mobilnej UFG baza)
 • kierowca nie ma dokumentów pojazdu
 • sprawca uciekł z miejsca zdarzenia
 • sprawca nie przyznaje się do winy lub nie możesz ustalić, kto jest winny zdarzenia
 • podejrzewasz przestępstwo
 • gdy w zdarzeniu zostało uszkodzone mienie publiczne
Pamiętaj, że zawsze warto wezwać Policję, gdy sprawcą zdarzenia jest inny kierowca.
Zdarza się, że sprawcy kolizji wycofują się z oświadczenia o winie. Na miejscu zdarzenia podpisują odpowiedni dokument, ale później nie potwierdzają swojego oświadczenia. W takiej sytuacji czeka nas walka o odszkodowanie z Ubezpieczycielem sprawcy.
Policja wezwana na miejsce kolizji spisze odpowiedni protokół, który potwierdzi przebieg zdarzenia i ułatwi nam proces likwidacji szkody.

Na miejscu zdarzenia:

 • wypełnione oświadczenie sprawcy zdarzenia lub wspólne oświadczenie o zdarzeniu
 • zdjęcia z miejsca zdarzenia - bardzo pomocne
 • dane świadków - bardzo pomocne
 • notatka Policji (tylko, gdy Policja była wezwana do wypadku)

Po zdarzeniu:

 • własna dokumentacja medyczna - wynik konsultacji lekarskiej, wypis ze szpitala, rachunki za leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw
 • nasz dowód rejestracyjny, dowód osobisty, prawo jazdy
 • Przede wszystkim sprawdź dokładnie dane kierowców.
 • Jeśli nie masz wydrukowanego wzoru oświadczenia, pamiętaj, by oświadczenie odręczne zawierało:
~    imię i nazwisko, adres, PESEL kierowców
~    numery praw jazdy
~    numery rejestracyjne pojazdów (warto wpisać numery VIN)
~    dane właścicieli pojazdów oraz dane z polis OC (numer polisy i nazwa Ubezpieczyciela)
~    opis przebiegu zdarzenia ze wskazaniem winnego kierowcy
~    dane świadków
~    szkic opisujący zdarzenie
~    czytelne podpisy kierowców ze wskazaniem sprawcy zdarzenia
 • Główna zasada brzmi - niezwłocznie.
 • Szkoda i jej okoliczności muszą zostać ocenione przez TU zanim czas je zmieni.
 • Kodeks cywilny daje nam 3 lata na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie, ale ten sam kodeks pozwala Ubezpieczycielom ustalić inny termin zgłoszenia szkody - zapisany w OWU.
 • Szkody zgłaszamy telefonicznie lub online - każde TU ma wskazany numer i adres do zgłaszania szkód.
 • Kolejne wskazówki przekaże nam Ubezpieczyciel.
 • zgłaszamy szkodę w naszym Towarzystwie Ubezpieczeniowym (sprawdź możliwości)
 • gdy sprawcą jest inny kierowca - zgłaszamy szkodę w TU sprawcy z jego polisy OC
 • Ubezpieczyciel przekazuje nam listę dokumentów i czeka na uzupełnienie
 • Ubezpieczyciel umawia wizytę rzeczoznawcy/likwidatora - tzw. oględziny
 • rzeczoznawca/likwidator przekazuje raport z oględzin do TU
 • możemy przekazać pojazd do naprawy w warsztacie - bezgotówkowy wariant naprawy
 • możemy też wybrać wpłatę odszkodowania na nasze konto - i samodzielnie naprawić pojazd (w przypadku Autocasco wariant wybieramy już przy zakupie polisy)
 • Ubezpieczyciel sprawdza okoliczności zdarzenia - czy nie ma wyłączeń odpowiedzialności
 • Ubezpieczyciel wylicza wartość szkody i koszt jej usunięcia - czyli koszt likwidacji szkody
 • otrzymujemy decyzję o wysokości odszkodowania z TU - odszkodowanie wpływa na nasze konto lub konto warsztatu
 • odbieramy naprawiony pojazd
 • czas od zgłoszenia szkody do wypłaty odszkodowania - 30 dni
 • kradzież pojazdu obowiązkowo zgłaszamy Policji - nawet do 12 godzin od stwierdzenia utraty pojazdu
 • kradzież pojazdu zgłaszamy do naszego Ubezpieczyciela (jeśli kupiliśmy taką opcję w Autocasco)
 • przekazujemy do TU notatkę Policji oraz wszystkie kluczyki i dowód rejestracyjny pojazdu
 • jeśli skradziono nasz pojazd w trakcie napadu, rozboju - kluczyki i dowód rejestracyjny nie są potrzebne
 • Ubezpieczyciel sprawdzi, czy pojazd był zabezpieczony w trakcie kradzieży, czy nie doszło do zaniedbania - jeśli nasza lekkomyślność doprowadziła do kradzieży - nie otrzymamy odszkodowania
 • czas od zgłoszenia szkody do wypłaty odszkodowania - 30 dni
 • Ubezpieczyciel analizuje dokumenty szkody i naszą dokumentację medyczną
 • Ubezpieczyciel sprawdzi okoliczności zdarzenia - czy nie ma wyłączeń odpowiedzialności
 • Ubezpieczyciel zwołuje komisję lekarską, która ocenia wpływ zdarzenia na nasze zdrowie
 • otrzymujemy decyzję TU w sprawie wypłaty świadczenia - za uszczerbek na zdrowiu, zwrot kosztów, rentę inwalidzką
 • czas od zgłoszenia szkody do wypłaty odszkodowania - 30 dni
 • dokumentację do TU przekazują osoby bliskie
 • Ubezpieczyciel analizuje dokumenty szkody i dokumentację medyczną
 • Ubezpieczyciel sprawdzi okoliczności zdarzenia - czy nie ma wyłączeń odpowiedzialności
 • otrzymujemy decyzję TU w sprawie wypłaty świadczenia - za śmierć, zwrot poniesionych kosztów, rentę dla bliskich
 • czas od zgłoszenia szkody do wypłaty świadczenia - 30 dni
 • zgłaszamy szkodę z Assistance auto na miejscu zdarzenia i oczekujemy na zorganizowanie pomocy przez TU (rodzaj i zakres pomocy zależy od wariantu Assistance, który kupiliśmy)
 • zgłaszamy szkodę z polisy Ochrony Prawnej i czekamy na zorganizowanie pomocy przez TU
 • zwracamy się po Informację Prawną do TU dzwoniąc pod wskazany numer telefonu
 • Sprawca zdarzenia nie ma ważnej polisy OC pojazdu.

W tym przypadku pomoże Ci UFG, nie musisz się martwić o wypłatę odszkodowania.

 • Sprawca zdarzenia uciekł, nie ma świadków, zapisu z monitoringu.

Niestety - w tym przypadku nie możesz liczyć na odszkodowanie z OC sprawcy, ani na pomoc UFG - otrzymasz wypłatę z własnej polisy Autocasco, NNW auto oraz polisy chroniącej życie i zdrowie.

 

 • Przekazanie dokumentów związanych ze szkodą (oświadczenia, notatka Policji, zdjęcia, dokumentacja medyczna, rachunki, kopia dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy).
 • Zabezpieczenie zniszczonego pojazdu (aby szkoda nie powiększała się).
 • Powstrzymanie się od naprawy pojazdu do czasu wizyty rzeczoznawcy/likwidatora.
 • Stawienie się przed komisją lekarską wyznaczoną przez TU (by ocenić stopień uszczerbku na zdrowiu).
 • Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić nam odszkodowanie w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.
 • Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody przekazuje nam listę niezbędnych dokumentów i koordynuje proces likwidacji szkody.
 • Ubezpieczyciel wyjaśnia nasze wątpliwości w całym procesie likwidacji szkody.
 • Każde TU ma obowiązek przyjąć zgłoszenie szkody, gdy sprawca zdarzenia nie ma ważnego OC.

 W zależności od wykupionej polisy i jej wariantu:

 • naprawa pojazdu
 • odszkodowanie za szkodę całkowitą
 • odszkodowanie za kradzież pojazdu
 • odszkodowanie za zniszczony/utracony bagaż
 • odszkodowania dla ofiar wypadku, gdy jestem sprawcą
 • świadczenie za utratę zdrowia
 • zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu lekarstw
 • pomoc w przypadku awarii pojazdu
 • holowanie i parkowanie uszkodzonego pojazdu
 • wymiana zamków na nowe po utracie kluczyków

 

Z polisy OC sprawcy otrzymasz zwrot wszystkich kosztów związanych ze szkodą:

 • naprawa pojazdu
 • odszkodowanie za szkodę całkowitą
 • wynajem pojazdu zastępczego na czas naprawy lub do momentu zakupu nowego pojazdu
 • nocleg w hotelu, jeśli był konieczny
 • holowanie, parkowanie uszkodzonego pojazdu
 • akcja ratunkowa, porządkowanie miejsca zdarzenia
 • koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, dożywotnia renta zdrowotna
 • odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku i pogorszenie sytuacji życiowej
 • zadośćuczynienie za własne cierpienia i krzywdy, gdy jesteś ofiarą zdarzenia
 • zadośćuczynienie za doznane cierpienia i krzywdy w wyniku śmierci bliskiej osoby
 • zwrot utraconych korzyści, zarobków, kontraktów (kwotowo i za czas niezdolności do pracy)
 • tłumaczenie dokumentów
 • koszty badania technicznego pojazdu po naprawie
 • Zależy od rozmiaru i rodzaju szkody.
 • Zależy od wykupionego wariantu polisy (wariantu Autocasco, NNW, Assistance).
 • W przypadku polisy OC - ustawa określa maksymalne sumy ubezpieczenia - 5 mln euro dla szkód osobowych (zdrowie i życie) oraz 1 mln euro dla szkód w majątku.
 • Jeśli nie akceptujesz kwoty odszkodowania, zawsze możesz się odwołać od decyzji TU na piśmie, telefonicznie lub mailowo  - TU ma obowiązek udzielić Ci odpowiedzi w terminie 30 dni (max 60 dni) zgodnie z ustawą obowiązującą od 11.10.2015 r.
 • Napisz wniosek o ponowne wyliczenie odszkodowania - znajdź zapisy OWU i odpowiednie przepisy prawa (skorzystaj z Kodeksu Cywilnego i Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).
 • Możesz także złożyć skargę do Rzecznika Finansowego, który będzie pośredniczył w Twoim sporze z Ubezpieczycielem.
 • Ostatecznie możesz wystąpić do sądu z pozwem przeciwko Ubezpieczycielowi.

 

Na odwołanie i skargi masz 3 lata od dnia "wymagalności roszczenia" (czyli od dnia wydania przez TU decyzji o przyznanej kwocie odszkodowania).

W przypadku odszkodowania z polisy OC sprawcy - 3 lata od momentu rozpoznania sprawcy, maksymalnie 10 lat od momentu zdarzenia. Jeśli wypadek był związany z przestępstwem (np. prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu) termin przedawnienia wynosi 20 lat.

 • Nie otrzymasz odszkodowania, gdy Twoja polisa nie obejmuje zdarzenia, do którego doszło;

jeśli np. nie wykupiłeś opcji kradzieży w Autocasco lub zniszczenia bagażu - nie otrzymasz odszkodowania za swoje szkody.

 • Nie otrzymasz odszkodowania z wykupionej polisy, gdy podczas szkody pojawią się wyłączenia odpowiedzialności TU.        

Listę wyłączeń zawsze znajdziesz w swoim OWU i ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych (dla OC pojazdu)

         Oto przykłady:

 • prowadzisz pojazd w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających
 • uciekniesz z miejsca zdarzenia
 • nie masz uprawnień do kierowania pojazdem (chyba, że ratujesz ludzkie życie)
 • działasz umyślnie lub z wyjątkowym niedbalstwem
 • pojazd jest niesprawny, bez ważnych badań technicznych
 • chcesz usunąć szkodę, która nastąpiła w innym zdarzeniu
 • Przede wszystkim sprawdź, czy pojazd, który masz zamiar prowadzić, ma ważne ubezpieczenie OC - aby potwierdzić ważność polisy skorzystaj z aplikacji mobilnej UFG.
 • Jeśli spowodujesz wypadek - aktualna polisa OC pojazdu pokryje wszystkie koszty wyrządzonych szkód.
 • Jeśli polisa OC będzie nieważna - to Ty odpowiesz finansowo za wszystkie wyrządzone szkody (solidarnie z właścicielem pojazdu).
  Średnia wartość odszkodowania, które zwracają kierowcy bez OC -  to ok. 9.000 zł, ale maksymalna suma może wynieść nawet 6 mln euro.
 • W wariancie kosztorysowym otrzymujemy pieniężną wypłatę odszkodowania i pojazd możemy naprawić w dowolny sposób.
 • W wariancie serwisowym (warsztatowym, ASO) naprawą pojazdu zajmuje się warsztat i to warsztat otrzymuje pieniężną wypłatę odszkodowania od TU - my odbieramy naprawiony pojazd.
 • Gdy naprawiamy pojazd z polisy OC sprawcy, możemy wybrać dowolny wariant naprawy.
 • Gdy korzystamy z własnej polisy Autocasco, wariant naprawy zależy od opcji, którą wybraliśmy przy zakupie ubezpieczenia.
 • Naprawa pojazdu z ubezpieczenia musi doprowadzić pojazd do stanu technicznego sprzed zdarzenia.
 • Naprawa pojazdu nie może prowadzić do ulepszenia stanu technicznego - ubezpieczyciele często interpretują ten przepis na swoją korzyść i naprawiają nasze pojazdy używając zamienników części lub obniżając odszkodowanie (o stopień zużycia części w naszym pojeździe przed szkodą).

Ustawa gwarantuje Ci korzystanie z pojazdu zastępczego z OC sprawcy:

 • auto zastępcze możesz wynająć w dowolnej wypożyczalni, wystarczy przedstawić w TU rachunek za wynajem auta lub podać numer zgłoszonej szkody bezpośrednio w wypożyczalni
 • standard zastępczego pojazdu powinien być zbliżony do Twojego uszkodzonego pojazdu
 • auto zastępcze przysługuje na cały okres naprawy pojazdu lub do momentu zakupu nowego pojazdu, jeśli naprawa nie była możliwa (szkoda całkowita).
 • Jeśli nasz pojazd został uszkodzony przez prywatną osobę trzecią - możemy dochodzić odszkodowania na drodze postępowania cywilnego.
 • Jeśli nasz pojazd został uszkodzony przez działania przedsiębiorstwa - możemy dochodzić odszkodowania z polisy OC działalności gospodarczej firmy.
 • Jeśli nasz pojazd został uszkodzony przez instytucje państwowe - wojsko, policja, mienie publiczne - możemy dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa.
 • Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK
 • Kodeks Cywilny art. 805-834
 • Kodeks Cywilny art. 444-447
 • OWU do każdego ubezpieczenia dobrowolnego
© 2014-2018 Open Brokers