Ubezpieczenia szyb, kluczyków i opon - sprawdź co wybrać

ABC Ubezpieczenia dodatkowe

ABC ubezpieczeń dodatkowych pojazdu to najważniejsze zasady polis dodatkowych. W ABC ubezpieczeń dodatkowych znajdziesz wszystko, co warto wiedzieć przed zakupem polisy i w trakcie korzystania z ubezpieczenia.

Aby chronić różne części naszych pojazdów możemy wybrać z oferty TU dodatkowe drobne ubezpieczenia. Ubezpieczenia dodatkowe możemy kupić tylko razem z polisą OC lub Autocasco.

W ofercie TU znajdziemy najczęściej:

 • ubezpieczenie szyb
 • ubezpieczenie opon
 • ubezpieczenie kluczyków
 • ochronę prawną
 • informację prawną

Dodatkowe ubezpieczenia nie mają wpływu na nasze zniżki i zwyżki za bezszkodową jazdę.

Dodatkowe polisy są korzystne, gdy:

 • mamy tylko ubezpieczenie OC, a chcemy nieco zwiększyć ochronę pojazdu
 • mamy wysokie zniżki w Autocasco i przy małych szkodach nie chcemy ich tracić
 • chcemy uzyskać odszkodowanie nawet za drobne uszkodzenia (w ubezpieczeniach dodatkowych zwykle nie występuje minimalna wartość szkody - czyli franszyza integralna)

Ubezpieczenie szyb - co warto wiedzieć.

 • Ubezpieczenie szyb to ubezpieczenie dodatkowe dla naszego pojazdu.
 • Ubezpieczenie szyb chroni szyby naszego pojazdu przed skutkami uszkodzeń.
 • Ubezpieczenie szyb obejmie zwrot kosztów zakupu nowej szyby oraz jej wymiany.
 • Do naprawy używane są zwykle nowe zamienniki szyb odpowiednie dla modelu pojazdu.
 • Ubezpieczenie szyb jest szczególnie korzystne, gdy mamy duże zniżki w Autocasco i nie chcemy ich utracić, przy uszkodzeniu samych szyb w pojeździe.
 • Ubezpieczenie szyb może dodatkowo chronić nasz samochód, gdy mamy tylko polisę OC.
 • W ubezpieczeniu szyb występuje często udział własny.
 • Ubezpieczenie szyb jest ograniczone sumą ubezpieczenia (np. 2.000 zł na cały okres ochrony).
 • TU dowolnie regulują zasady ubezpieczenia szyb w OWU.

 

Kiedy ubezpieczenie szyb nie zapewnia ochrony.

Dla ubezpieczenia szyb stosuje się te same wyłączenia, jak dla innych ubezpieczeń, np. Autocasco.

TU zwykle nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, gdy:

 • korzystasz z pojazdu pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych
 • nie masz ważnych uprawnień do kierowania pojazdem
 • jako kierowca działałeś umyślnie lub z wyjątkowym niedbalstwem
 • używałeś pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem
 • wykorzystano pojazd bez Twojej zgody
 • pojazd brał udział w jazdach wyścigowych, pokazach, rajdach, nauce jazdy

 

Jakich kosztów nie pokryje ubezpieczenie szyb:

 • uszkodzenia szyberdachu, dachu panoramicznego, lusterek, reflektorów
 • uszkodzenia folii naklejonej na szybie niefabrycznie
 • uszkodzeń, które powstały na szybie przed zgłoszonym zdarzeniem

Ubezpieczenie opon - co warto wiedzieć.

 • Ubezpieczenie opon to dodatkowa ochrona dla kierowcy.
 • Ubezpieczenie opon pokrywa koszty zmiany lub naprawy opony na miejscu zdarzenia oraz koszty holowania do warsztatu (gdy holowanie jest konieczne).
 • Ubezpieczenie opon nie obejmuje kosztów zakupu nowej opony i materiałów użytych do jej naprawy.
 • Ubezpieczenie opon jest uregulowane w OWU (dowolnie przez każde TU).
 • W wysokim wariancie Assistance mamy zapewnioną pomoc dla opon.
 • Możesz odstąpić od umowy ubezpieczenia opon w terminie 30 dni od daty zawarcia, jeśli kupiłeś polisę przez internet lub telefon (pobierz wzór odstąpienia).
 • Jeśli kupiłeś ubezpieczenie opon bezpośrednio u Agenta, możesz odstąpić od umowy w terminie 30 dni tylko dla polisy z okresem dłuższym niż 6 m-cy. (dla firm termin wynosi 7 dni) (pobierz wzór odstąpienia)

 

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie opon.

Ubezpieczenie opon jest dla nas korzystne tylko wtedy, gdy dokładnie sprawdzimy jego warunki i zakres. Często zakres ubezpieczenia jest ograniczony i możemy być rozczarowani wykupioną polisą.

Co może objąć ubezpieczenie opon:

 • dojazd pomocy do pojazdu
 • naprawę opony
 • zmianę opony na nową lub na koło zastępcze (tylko koszt wykonanej pracy)
 • odholowanie do warsztatu
 • przekazanie informacji o warsztatach wulkanizacyjnych

 

Rodzaj świadczonej pomocy może być ograniczony przez:

 • limit km dojazdu do zdarzenia
 • limit km holowania pojazdu do warsztatu
 • limit kwoty naprawy
 • obszar obowiązywania polisy (Polska, Europa)

Ubezpieczenie kluczyków - co warto wiedzieć

 • Ubezpieczenie kluczyków to ubezpieczenie dodatkowe dla naszego pojazdu.
 • Ubezpieczenie obejmuje utratę kluczyków, tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego na skutek kradzieży.
 • Ubezpieczenie kluczyków obejmie także zagubienie dowodu rejestracyjnego.
 • Polisę możemy dokupić do ubezpieczenia OC lub pakietu OC i AC w tym samym TU.
 • Liczba zgłoszeń szkody w okresie trwania polisy może być limitowana.
 • Ubezpieczenie kluczyków kupujemy na 12 miesięcy bez obowiązku wypowiedzenia.
 • Ubezpieczenie kluczyków ma swoje wyłączenia, czyli sytuacje w których TU nie odpowiada za szkodę. Pełną listę wyłączeń znajdziesz w OWU do polisy.
 • Możesz odstąpić od umowy ubezpieczenia kluczyków w terminie 30 dni od daty zawarcia, jeśli kupiłeś polisę przez internet lub telefon (pobierz wzór odstąpienia).
 • Jeśli kupiłeś ubezpieczenie kluczyków bezpośrednio u Agenta, możesz odstąpić od umowy w terminie 30 dni tylko dla polisy z okresem dłuższym niż 6 m-cy. (dla firm termin wynosi 7 dni) (pobierz wzór odstąpienia)

Ochrona prawna - co warto wiedzieć.

 • "Ochrona prawna" to dodatkowe ubezpieczenie dla kierowcy i właściciela pojazdu.
 • Ubezpieczenie "Ochrona prawna" zapewnia pomoc w sporach prawnych związanych z posiadaniem i używaniem pojazdu.
 • Dzięki "Ochronie prawnej" możemy uzyskać wsparcie prawne oraz zwrot kosztów postępowania sądowego i wynajęcia adwokata.
 • "Ochrona prawna" obejmuje sprawy, w których jesteśmy oskarżeni oraz nasze własne sprawy odszkodowawcze.
 • Polisa "Ochrona prawna" ma sumę gwarancyjną, która określa limit kosztów do pokrycia przez TU w naszym sporze prawnym.
 • Polisę "Ochrony prawnej" kupujemy zwykle na 12 m-cy wraz z ubezpieczeniem OC lub AC w tym samym TU.
 • Możesz odstąpić od umowy „ochrona prawna” w terminie 30 dni od daty zawarcia, jeśli kupiłeś polisę przez internet lub telefon (pobierz wzór odstąpienia).
 • Jeśli kupiłeś ubezpieczenie „ochrona prawna” bezpośrednio u Agenta, możesz odstąpić od umowy w terminie 30 dni tylko dla polisy z okresem dłuższym niż 6 m-cy. (dla firm termin wynosi 7 dni) (pobierz wzór odstąpienia)

 

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie Ochrona prawna.

Każde TU ustala dowolnie zakres ochrony z ubezpieczenia Ochrony Prawnej. Wszystkie niezbędne informacje zawsze znajdziemy w OWU do polisy.

Najważniejsze sytuacje, które obejmuje Ochrona prawna:

 • walka o odszkodowanie z tytułu OC sprawcy
 • wyjątkowe sytuacje drogowe, gdy uzyskanie odszkodowania jest utrudnione
 • walka o odszkodowanie od nieuczciwego zakładu naprawy pojazdu, holowania
 • sprawy związane z prawem gwarancji i rękojmi dla nowego pojazdu
 • zatrzymanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego
 • postępowanie sądowe wobec kierowcy z tytułu wykroczeń i przestępstw drogowych (wypadek, nadmierna prędkość)

 

Jakie koszty może zwrócić ubezpieczyciel z polisy Ochrony prawnej:

 • koszty adwokata lub radcy prawnego
 • koszty sądowe i procesowe
 • koszty postępowania egzekucyjnego
 • koszty notarialne
 • opłaty i koszty postępowania przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • koszty podróży do sądu zagranicznego, tłumaczenie dokumentów

 

Kiedy nie działa polisa Ochrony prawnej.

Każde TU ma listę wyłączeń odpowiedzialności. Są to sytuacje, w których TU nie odpowiada za szkodę z polisy. Pełną listę zawsze znajdziemy w OWU.

Oto przykładowe wyłączenia:

 • kierowca prowadził pojazd bez uprawnień, bez ważnych badań technicznych lub niezarejestrowany
 • kierowca był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • kierowca działał umyślnie
 • sprawa prawna dotyczy kar, grzywien, opłat, cła i podatków.
© 2014-2023 Open Brokers