Ubezpieczenie NNW auto od A do Z - sprawdź co wybrać
aktualne:

01.12.2023

ABC NNW

ABC ubezpieczenia NNW auto to najważniejsze zasady polisy NNW dla kierowcy i pasażerów. W ABC NNW auto znajdziesz wszystko, co warto wiedzieć przed zakupem polisy i w trakcie korzystania z ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - zwane często NW

Dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (poza organizmem człowieka), które prowadzi do uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego.

 • NNW (auto) to ubezpieczenie dobrowolne i osobowe (dotyczy naszego zdrowia).
 • Ubezpieczenie NNW (auto) dotyczy wyłącznie zdarzeń związanych z korzystaniem z pojazdu.
 • NNW zapewnia rekompensatę finansową dla kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu, w przypadku trwałej utraty zdrowia lub śmierci (w wyniku korzystania z pojazdu).
 • NNW jest szczególnie ważne dla kierowcy pojazdu - gdy kierowca jest sprawcą zdarzenia, polisa OC nie zapewnia mu ochrony za własne obrażenia. Dlatego najczęściej kupujemy NNW z polisą OC.
 • Wysokość odszkodowania z NNW jest określana procentowo, jako stopień utraty zdrowia. Odszkodowanie jest liczone jako część wybranej sumy ubezpieczenia. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe świadczenie za szkodę. Dlatego warto wybrać wysoką sumę ubezpieczenia w NNW.
 • Towarzystwa Ubezpieczeniowe mogą dowolnie ustalać warunki dla polis NNW, dlatego ważne jest, by przeczytać OWU.
 • Ubezpieczenie NNW kupujemy dla kierowcy pojazdu i wszystkich pasażerów zgodnie z liczbą miejsc w pojeździe.
 • Ubezpieczenie NNW kupujemy zwykle na 12 miesięcy bez konieczności wypowiedzenia.
 • Możesz odstąpić od umowy NNW w terminie 30 dni od daty zawarcia, jeśli kupiłeś polisę przez internet lub telefon (pobierz wzór odstąpienia).
 • Jeśli kupiłeś NNW bezpośrednio u Agenta, możesz odstąpić od umowy w terminie 30 dni tylko dla polisy z okresem dłuższym niż 6 m-cy. (dla firm termin wynosi 7 dni) (pobierz wzór odstąpienia)
 • Gdzie szukać zasad - OWU do polisy, Kodeks Cywilny art. 805-834 oraz Ustawa o prawach konsumenta art. 40.
 • Kupując polisę NNW wybierasz wysokość sumy ubezpieczenia - najczęściej do 100 tys. zł dla każdej osoby w pojeździe. Cena polisy NNW zależy od wybranej sumy ubezpieczenia.
 • Wybierając polisę NNW zwróć uwagę na dodatkową ochronę - limit zwrotu kosztów leków, rehabilitacji.

Ubezpieczyciele dowolnie ustalają wyłączenia odpowiedzialności za szkodę z polisy NNW. Są to okoliczności, które wykluczają (wyłączają) odpowiedzialność TU z tytułu zawartej polisy NNW. Listę wyłączeń znajdziesz w OWU.

Przykładowe wyłączenia w NNW:

Ubezpieczenie NNW nie ochroni Cię, jako kierowcy pojazdu i nie otrzymasz świadczenia, gdy:

 • korzystasz z pojazdu pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych
 • nie masz ważnych uprawnień do kierowania pojazdem
 • prowadzisz niesprawny pojazd
 • jako kierowca działałeś umyślnie lub z wyjątkowym niedbalstwem

Ubezpieczenie NNW może nie chronić Twoich pasażerów i nie otrzymają oni świadczenia, gdy:

 • w trakcie zdarzenia byli pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych (chyba, że nie miało to wpływu na zdarzenie)
 • świadomie podróżowali z kierowcą w stanie nietrzeźwym (chyba, że nie miało to wpływu na zdarzenie).

Ubezpieczenie NNW nie ochroni także wtedy, gdy:

 • pojazd był używany do jazd wyścigowych, pokazów kaskaderskich, nauki jazdy - chyba, że dokupiono takie opcje do polisy
 • pojazd został użyty do popełnienia przestępstwa lub w próbie samobójczej.
 • Najważniejsza zaleta NNW to ochrona dla kierowcy, gdy jest winny zdarzenia. Tylko ubezpieczenie NNW chroni życie i zdrowie kierowcy - sprawcy wypadku.
 • Jeśli masz kilka polis NNW, możesz skorzystać z każdej z nich przy tym samym zdarzeniu.
 • Twoje NNW chroni Cię także, gdy pojazd nie jest w ruchu, ale jego obsługa spowodowała u Ciebie obrażenia.
 • w razie wypadku, gdy ucierpi moje zdrowie
 • podczas naprawy pojazdu, gdy ucierpi moje zdrowie
 • podczas tankowania pojazdu, gdy ucierpi moje zdrowie
 • gdy uderzę siebie drzwiami pojazdu, klapą bagażnika
 • NNW chroni moich pasażerów w każdej z powyższych sytuacji
 • wybierz wyższą sumę ubezpieczenia w NNW -  pamiętaj, że niska suma ubezpieczenia to niskie odszkodowanie dla Ciebie i Twoich pasażerów
 • zapytaj doradcę o warunki polisy NNW (% wypłaty świadczenia, limity zwrotu kosztów lekarstw i rehabilitacji)
 • przygotuj dowód rejestracyjny pojazdu
 • na miejscu zdarzenia zadbaj o swoje obowiązki - zostań na miejscu zdarzenia, zabezpiecz miejsce i uszkodzony pojazd, zrób zdjęcia, pomóż osobom rannym, zapisz dane świadków, wypełnij oświadczenie o zdarzeniu, wezwij Policję, jeśli to konieczne
 • zgłoś się do lekarza i poinformuj o zdarzeniu
 • zbieraj dokumentację medyczną, rachunki za lekarstwa i rehabilitację
 • jak najszybciej zgłoś szkodę do TU (telefonicznie lub online)
 • przekaż TU wszystkie wymagane dokumenty do szkody - notatkę Policji, oświadczenie sprawcy, opis zdarzenia, a także dokumentację medyczną
 • jeśli jesteś w trakcie leczenia - możesz przekazywać dodatkowe dokumenty do Ubezpieczyciela
 • zaczekaj na informację o zebraniu komisji lekarskiej
 • czekaj na decyzję TU o wypłacie świadczenia za utracone zdrowie
 • TU ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od dnia zgłoszenia szkody
 • zawsze możesz się odwołać od decyzji TU, składając reklamację lub złożyć skargę do Rzecznika Finansowego, masz na to 3 lata od wydania decyzji o wypłacie odszkodowania
 • uważaj na wyłączenia - jeśli wystąpią nie otrzymasz odszkodowania

 

© 2014-2023 Open Brokers