Ubezpieczenie OC od A do Z - ważne wskazówki i zasady OC
aktualne:

10.06.2023

ABC Ubezpieczenie OC

ABC ubezpieczenia OC pojazdu to najważniejsze zasady polisy Odpowiedzialności Cywilnej kierowców.
W ABC OC znajdziesz wszystko, co warto wiedzieć przed zakupem polisy i w trakcie korzystania z ubezpieczenia.

 • Ubezpieczenie OC kupujemy najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.
 • Polisę OC zawieramy najczęściej na 12 miesięcy.
 • W ubezpieczeniu OC główną zasadą jest nieprzerwany czas ubezpieczenia pomiędzy polisami.
 • OC przedłuża się automatycznie na kolejny rok. (sprawdź, kiedy OC nie wznawia się automatycznie)
 • Każdy zarejestrowany pojazd (nawet nieużywany) musi mieć ubezpieczenie OC.
 • Polisę OC można kupić zawsze - bez względu na wiek pojazdu.
 • Możesz odstąpić od umowy OC pojazdu w terminie 30 dni od daty zawarcia, jeśli kupiłeś polisę przez internet lub telefon (pobierz wzór odstąpienia).
 • Gdzie szukać zasad - Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK,  Kodeks Cywilny art. 444-447 oraz 805-834, Ustawa o prawach konsumenta art. 40.
 • Ubezpieczenie OC samochodu (pojazdu) to ubezpieczenie obowiązkowe. Za jego brak grozi kara finansowa.
 • Polisa OC pokryje wysokie koszty szkody, którą spowodujesz z własnej winy, korzystając z pojazdu, ale tylko szkody wobec osób trzecich oraz ich mienia.
 • Ubezpieczenie OC ochroni Twoich pasażerów, nawet gdy jesteś winny zdarzenia.
 • Polisa OC gwarantuje opłacenie kosztów szkody do 5 mln euro w przypadku narażenia zdrowia i życia poszkodowanego (leczenie, renta) oraz do 1 mln euro dla szkód w mieniu (naprawa samochodu, uszkodzonego domu, czy ogrodzenia).
 • Polisa OC to za mało, by opłacić własne szkody, które powstaną z Twojej winy. Dodatkową ochronę kierowcy zapewni ubezpieczenie Autocasco (AC) oraz ubezpieczenie NNW.
 • OC obejmuje szkody wyrządzone podczas ruchu pojazdu, a także podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, załadunku i rozładunku oraz zatrzymania i postoju.
 • OC pojazdu chroni każdego kierowcę, który prowadzi ubezpieczony pojazd.
 • Twoje ubezpieczenie OC chroni Cię także w podróży za granicą.
 • Wykupiona polisa OC pojazdu jest dowodem rozsądku. Średni koszt ubezpieczenia OC to ok. 600 zł, a kara za brak polisy OC to nawet 5200 zł dla samochodu osobowego.
 • Polisa OC pojazdu chroni mój majątek, bo pokryje bardzo wysokie koszty odszkodowania za szkodę, którą wyrządziłem innej osobie (nawet 5 mln euro).
 • Ubezpieczenie OC zapewnia mi spokój i komfort korzystania z pojazdu.
 • samochód
 • motocykl (motor)
 • skuter
 • motorower
 • przyczepa (kempingowa, transportowa)
 • pojazd wolnobieżny (z własnym silnikiem - rozwijający prędkość do 25km/h) np. quad
 • ciągnik rolniczy

Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu, obciąży Cię wysokimi kosztami.

 1. Zapłacisz nawet 6020 zł kary za brak polisy OC dla samochodu osobowego i nawet 9030 zł kary w przypadku pojazdu ciężarowego. Karę wymierza UFG - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
 2. Jeśli korzystasz z pojazdu bez ubezpieczenia OC i wyrządzisz innej osobie szkodę, pokryjesz koszty wypłaconego odszkodowania. UFG zastosuje wobec Ciebie regres i będzie prowadziło windykację odszkodowania z Twoich dochodów.
 3. Jeśli patrol policji stwierdzi brak ważnej polisy OC Twojego pojazdu, odholuje pojazd na parking na Twój koszt i ukarze Cię mandatem. Policja skieruje także sprawę do UFG, który nałoży na Ciebie karę (patrz pkt 1).

Sprawca w OC to osoba winna zdarzenia.

Trzeba pamiętać, że określenie "winny zdarzenia" nie musi oznaczać złamania przepisów. Wystarczy fakt, że korzystamy z pojazdu. Jeśli np. pęknie nam opona i uderzymy w inny pojazd - jesteśmy sprawcami i jesteśmy winni, mimo że nie mieliśmy wpływu na zdarzenie.
Jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka - ryzyka korzystania z pojazdu.

 Jakie sytuacje może objąć ubezpieczenie OC:

 • zderzenie z innym pojazdem (na jezdni, na parkingu)
 • potrącenie pieszego, rowerzysty
 • potrącenie zwierzęcia domowego lub dzikiego
 • uderzenie w płot lub budynek
 • uderzenie w obiekt publiczny (znak drogowy, słup)
 • uderzenie w inną osobę lub mienie podczas otwierania lub zamykania drzwi pojazdu
 • uszkodzenie innego pojazdu podczas postoju, garażowania (np. w związku z samoistnym zapaleniem pojazdu)

Ubezpieczenie OC nie ochroni Cię, jako sprawcy szkody, a Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie pokryje kosztów wyrządzonej szkody, gdy:

 • korzystasz z pojazdu pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych
 • nie masz ważnych uprawnień do kierowania pojazdem (chyba że ratujesz ludzkie życie lub ścigasz przestępcę)
 • korzystasz z pojazdu, który zdobyłeś niezgodnie z prawem
 • uciekniesz z miejsca wypadku
 • działasz umyślnie

 

Są to wyłączenia, czyli takie okoliczności, które wykluczają (wyłączają) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu zawartej polisy OC.

Wyłączenia w ubezpieczeniach oznaczają, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma prawo wymagać od sprawcy zwrotu kosztów odszkodowań dla ofiar zdarzenia (regres).

Powyższa lista wyłączeń to lista zamknięta zgodnie z Art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

 

Ubezpieczyciel nie zapłaci z OC za szkodę, która dotyczy:

 • zniszczonego majątku i zdrowia kierowcy - sprawcy szkody oraz majątku posiadacza pojazdu (posiadacz pojazdu nie jest osobą trzecią względem OC, więc nie otrzyma odszkodowania za straty pojazdu wyrządzone przez jego kierowcę)
 • utraty biżuterii, dokumentów, pieniędzy poszkodowanego w trakcie zdarzenia
 • bagażu, który był przewożony w ramach działalności gospodarczej (należy ubezpieczyć go oddzielnie)
 • skażenia środowiska (np. wyciek oleju niezależnie od wypadku komunikacyjnego)

Z zalet ubezpieczenia OC korzystamy w dwóch przypadkach:

 • gdy jesteśmy sprawcami zdarzenia - nasze OC pokrywa wyrządzone szkody

Jako sprawcy zdarzenia nie bierzemy udziału w likwidacji szkody z naszej polisy. Nasze TU zajmuje się wypłatą odszkodowania dla ofiar zdarzenia.

 • gdy jesteśmy poszkodowani w zdarzeniu przez innego kierowcę

W tej sytuacji bierzemy czynny udział w likwidacji szkody z OC sprawcy. Możemy także wybrać BLS i wykorzystać nasze własne OC do wypłaty odszkodowania.

 

Jakie koszty pokryje ubezpieczenie OC sprawcy:

 • naprawa pojazdu
 • odszkodowanie za szkodę całkowitą
 • wynajem auta zastępczego na czas naprawy pojazdu lub zakupu nowego pojazdu
 • nocleg w hotelu, jeśli był konieczny
 • holowanie, parkowanie uszkodzonego pojazdu
 • akcja ratunkowa, porządkowanie miejsca zdarzenia
 • koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, dożywotnia renta zdrowotna
 • zwrot utraconych korzyści, zarobków, kontraktów (oszacowana kwota strat oraz rekompensata za czas niezdolności do pracy)
 • tłumaczenie dokumentów
 • koszty badania technicznego pojazdu po naprawie
 • zadośćuczynienie za cierpienie i krzywdy w przypadku śmierci osoby bliskiej
 • zadośćuczynienie za własne cierpienie i krzywdy doznane w wyniku zdarzenia
 • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej w wyniku śmierci osoby bliskiej

 

Główne zasady postępowania:

 • na miejscu zdarzenia zadbaj o swoje obowiązki - zostań na miejscu zdarzenia, zabezpiecz miejsce i uszkodzony pojazd, zrób zdjęcia, pomóż osobom rannym, zapisz dane świadków, sprawdź polisę OC sprawcy i spisz oświadczenie o zdarzeniu, wezwij Policję, jeśli to konieczne
 • jak najszybciej zgłoś szkodę swojego pojazdu do TU (telefonicznie lub online)
 • zaczekaj na wizytę rzeczoznawcy
 • przekaż TU wszystkie wymagane dokumenty do szkody (także dokumentację medyczną)
 • czekaj na decyzję TU o wypłacie odszkodowania lub zakończeniu naprawy w warsztacie
 • na wypłatę odszkodowania TU ma 30 dni od dnia zgłoszenia szkody
 • w wyjątkowych sytuacjach, gdy zdarzenie wymaga wyjaśnienia - termin może się wydłużyć max do 90 dni
 • zawsze możesz się odwołać od decyzji TU składając reklamację lub złożyć skargę do Rzecznika Finansowego, masz na to 3 lata od wydania decyzji o wypłacie odszkodowania
 • uważaj na wyłączenia - jeśli wystąpią, nie otrzymasz odszkodowania

 

 

Ubezpieczenie OC możesz wypowiedzieć, gdy:

 • zbliża się koniec ważności Twojej polisy OC i chcesz kupić ubezpieczenie OC u innego Ubezpieczyciela
  (najpóźniej 1 dzień przed końcem polisy musisz złożyć wypowiedzenie OC w Towarzystwie Ubezpieczeniowym - osobiście w oddziale TU lub u Agenta, listownie lub drogą mailową)
 • kupiłeś używany pojazd
  masz prawo zrezygnować z ubezpieczenia OC, które nabyłeś wraz z pojazdem i kupić nową polisę OC
 • dokonujesz wyrejestrowania pojazdu
 • kupiłeś nową polisę OC, ale poprzednie ubezpieczenie przedłużyło się automatycznie

 

Pamiętaj, że 14 dni przed zakończeniem Twojej polisy OC, TU ma obowiązek przesłać Ci ofertę OC na kolejny rok. Możesz skorzystać z oferty OC lub wysłać decyzję odmowną.
Jeśli nie zrobisz nic, OC przedłuży się automatycznie. Nadal jednak będzie możliwość wypowiedzenia automatycznie wznowionej polisy.

W przypadkach określonych w ustawie można wykupić OC pojazdu na okres krótszy niż 12 miesięcy, ale minimum 30 dni.

Takie krótkoterminowe OC jest możliwe, gdy pojazd jest:

 • zarejestrowany na stałe (w ramach działalności tzw. komisu samochodowego)
 • zarejestrowany czasowo
 • zarejestrowany za granicą, jeżeli porusza się na terenie RP
 • jest pojazdem wolnobieżnym (okres polisy to minimum 3 m-ce)
 • jest pojazdem historycznym
 • Ubezpieczenie OC jest niezbędne, gdy korzystamy z naszego pojazdu poza granicami Polski.
 • Nasza polisa OC jest akceptowana przez kraje: Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercogowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 • W innych państwach konieczne jest posiadanie certyfikatu Zielona Karta, który otrzymamy bezpłatnie w naszym TU. Zielona Karta obowiązuje w krajach: Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja i  Ukraina.
 • Jeśli zapomnimy o Zielonej Karcie, przy przekraczaniu granicy będziemy zmuszeni do wykupienia kosztownego ubezpieczenia granicznego.
 • BLS to możliwość wykorzystania naszego OC pojazdu do likwidacji szkody majątkowej, którą wyrządził nam inny kierowca
 • dzięki BLS nie jesteśmy skazani na to, jakiego Ubezpieczyciela wybrał sprawca naszej szkody
 • szkodę zgłaszamy w naszym TU i czekamy na wypłatę odszkodowania (max 30 dni)
 • nasze Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwróci się do Ubezpieczyciela sprawcy o zwrot wypłaconego odszkodowania z OC sprawcy
 • nie możemy skorzystać z BLS, jeśli w wypadku ucierpiało zdrowie i życie ludzi, gdy w zdarzeniu brały udzial więcej niż dwa pojazdy, gdy rozmiar szkody przekracza 30 tys. zł

Jaki mam wybór przy zakupie polisy OC:

 • tylko polisa OC - bardzo ograniczony obowiązkowy zakres ochrony - obejmuje tylko poszkodowanego, któremu wyrządziłeś szkodę oraz Twoich pasażerów
 • polisa OC + dodatkowe ubezpieczenie - częściowo chroni Twoje życie i zdrowie oraz pokrywa drobne koszty unieruchomienia pojazdu np. NNW, Assistance, Opony, Szyby, Kluczyki (często nazywane pakietem OC - nie myl z pakietem OC+AC)
 • szeroki Pakiet OC + AC + dodatkowe ubezpieczenia - szeroki zakres ochrony przy zdarzeniach komunikacyjnych - właściwie wybrany zapewnia najwyższy komfort

 Na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy OC:

 • w OC pojazdu zwróć uwagę na dodatkowe ubezpieczenia oferowane przez Ubezpieczyciela
 • zwróć uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia w NNW (polisa NNW będzie dołączona do OC)
 • pamiętaj, że OC to nie tylko niska cena - kieruj się także renomą Ubezpieczyciela
 • wartość pojazdu do ubezpieczenia będzie obliczona w systemie InfoEkspert lub Eurotax
 • podaj prawdziwe informacje o pojeździe (czy kierowcą będzie osoba poniżej 24-26 lat lub niedoświadczony kierowca, czy pojazd będzie używany do jazd wyścigowych, nauki jazdy itp.)
 • przygotuj dowód rejestracyjny pojazdu

Ubezpieczenie OC często występuje w zestawie z polisą NNW, która pokryje koszty leczenia kierowcy i pasażerów w ograniczonej wysokości.

Zasady ubezpieczenia OC pojazdów określa ustawa, ale sposób wyliczenia składki OC zależy tylko od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Celem TU jest obniżenie własnego ryzyka, dlatego "bezpieczny" kierowca i pojazd, to niższa składka OC.

Zasady obliczania wysokości składki w każdym TU zatwierdza KNF.

Najważniejsze informacje przy kalkulacji składki OC to:

 • historia ubezpieczeniowa posiadacza pojazdu – czyli popularne zniżki i zwyżki za bezszkodową jazdę
 • wiek posiadacza pojazdu i osób, które będą korzystać z pojazdu – im młodsza osoba, tym wyższa cena polisy (ze względu na ryzyko małych umiejętności i brawury)
 • staż kierowcy – im krócej mamy prawo jazdy, tym wyższa składka OC
 • miejsce rejestracji pojazdu – im większe miasto, tym większe ryzyko wypadku i wyższa cena OC
 • pojemność silnika pojazdu – im większy silnik, tym wyższa składka za polisę (dawniej było to istotne kryterium i tak zostało do dziś)
 • wiek pojazdu – im starszy pojazd, tym wyższa składka
 • marka pojazdu – szczególnie sportowe, szybkie modele pojazdów mają wyższą składkę OC
 • sposób użytkowania pojazdu – pojazd używany w firmie, w wyścigach, pokazach kaskaderskich będzie miał wyższą składkę OC
 • ubezpieczenia wykupione dodatkowo – szeroka ochrona oznacza dodatkowe zniżki od TU
 • płatność za polisę – płatność w kilku ratach podnosi składkę OC

          dodatkowo: kolor pojazdu, zakładana liczba kilometrów, zawód, stan cywilny i inne kryteria w zależności od TU

© 2014-2023 Open Brokers