Ubezpieczenie Home Assistance od A do Z - sprawdź co wybrać
aktualne:

10.06.2023

ABC Home Assistance

ABC ubezpieczenia Home Assistance to najważniejsze zasady polisy pomocy w domu.  W ABC Home Assistance znajdziesz wszystko, co warto wiedzieć przed zakupem polisy i w trakcie korzystania z ubezpieczenia.

 • Ubezpieczenie Home Assistance to dodatkowa ochrona do głównego ubezpieczenia domu lub mieszkania.
 • Dzięki polisie Home Assistance możemy liczyć na pomoc w kłopotliwych sytuacjach.
 • W ramach Home Assistance otrzymamy doraźną pomoc specjalistów: lekarza, ślusarza, hydraulika, elektryka, informatyka i innych.
 • Home Assistance zapewni nam także pomoc w przypadku poważnej szkody w naszym domu.
 • Pomoc z Home Assistance otrzymamy w ciągu kilku godzin od zgłoszenia szkody.
 • Ubezpieczenie Home Assistance zawieramy zwykle na 12 miesięcy bez konieczności wypowiedzenia.
 • Każde TU dowolnie ustala zasady ubezpieczenia Home Assistance w  treści OWU. Dlatego to ważne, by dokładnie czytać warunki umowy i pytać doradcę o szczegóły polisy.
 • Inne nazwy ubezpieczenia - assistance domowy, pomoc w domu.
 • Możesz odstąpić od umowy Home Assistance w terminie 30 dni od daty zawarcia, jeśli kupiłeś polisę przez internet lub telefon. (pobierz wzór odstąpienia)
 • Jeśli kupiłeś Home Assistance bezpośrednio u Agenta, możesz odstąpić od umowy w terminie 30 dni tylko dla polisy z okresem dłuższym niż 6 m-cy. (dla firm termin wynosi 7 dni) (pobierz wzór odstąpienia)
 • Gdzie szukać zasad - OWU do polisy, Kodeks Cywilny art. 805-834 oraz Ustawa o prawach konsumenta art. 40.

Ubezpieczenie Home Assistance ma zwykle kilka wariantów w każdym TU. Im wyższy wariant i większy zakres świadczonej pomocy, tym wyższa cena składki.

Warianty Home Assistance w ofercie TU mogą się różnić:

 • rodzajem udzielonej pomocy (wizyta lekarza, pobyt w hotelu, pomoc fachowca)
 • limitem kosztów udzielonej pomocy (np. 2.000 zł na cały okres ubezpieczenia)
 • limitem zgłoszeń pomocy (np. 1-2 razy w okresie ubezpieczenia)

Ubezpieczyciele proponują wiele rodzajów pomocy z ubezpieczenia Home Assistance. Dokładną listę zawsze znajdziesz w OWU. Oto przykładowe możliwości:

Pomoc doraźna w sytuacjach codziennych:

 • wizyta specjalisty i usunięcie usterki  (elektryk, hydraulik, ślusarz, szklarz, informatyk i inni)
 • naprawa sprzętu rtv/agd
 • domowa wizyta lekarza, pielęgniarki
 • transport do i ze szpitala w razie choroby
 • pomoc w dostarczeniu leków
 • informacja o specjalistach (wybranych przez TU)
 • usunięcie insektów (dezynsekcja)

Gdy nasz dom lub mieszkanie zostaną narażone na straty (np. pożar, powódź, zalanie):

 • transport do hotelu i zakwaterowanie
 • lokal zastępczy
 • transport mienia
 • ochrona mienia
 • oczyszczenie terenu zdarzenia
 • opieka nad domownikami
 • opieka nad zwierzętami domowymi (kot, pies)

i inne

Jak w każdym ubezpieczeniu dobrowolnym, ubezpieczyciele dowolnie ustalają wyłączenia swojej odpowiedzialności. To takie okoliczności, w których TU nie odpowiada za szkodę z polisy.
Wszystkie wyłączenia zawsze znajdziemy w OWU.

Ubezpieczyciele nie chcą odpowiadać za szkody, których powodem są:

 • umyślne działania osoby ubezpieczonej (oraz domowników)
 • rażące zaniedbanie osoby ubezpieczonej (oraz domowników)
 • korzystanie z urządzeń niezgodnie z instrukcją
 • naturalne zużycie części (tonery, żarówki, baterie)
 • działania wojenne, zamieszki, rozruchy
 • awarie sieci energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych
 • próby samobójcze, bójki, spożycie alkoholu i środków odurzających

W przypadku pomocy lekarskiej:

 • ciąża
 • choroby przewlekłe

i inne

 • Home Assistance zapewnia pomoc i wsparcie w codziennych kłopotliwych sytuacjach.
 • Dzięki Home Assistance możemy też liczyć na wsparcie w razie poważnej szkody w naszym domu i mieszkaniu.
 • Home Assistance daje nam poczucie komfortu w codziennym życiu.
 • zadzwoń pod wyznaczony numer pomocy w TU i zgłoś zdarzenie
 • opisz sytuację i zapytaj, czy Twoja polisa na pewno obejmuje taką formę pomocy
 • czekaj na przybycie odpowiednich służb lub zorganizowanie pomocy
 • jeśli nie przekroczysz limitu i pomoc nie wymaga dodatkowych kosztów - nic nie płacisz
 • pamiętaj o wyłączeniach - jeśli wystąpią - zwrócisz koszty udzielonej pomocy
© 2014-2023 Open Brokers