ABC ubezpieczenia OC w życiu prywatnym - poznaj zalety
aktualne:

02.02.2023

ABC OC w życiu prywatnym

ABC ubezpieczenia OC w życiu prywatnym to najważniejsze zasady polisy ochronnej.  W ABC OC w życiu prywatnym znajdziesz wszystko, co warto wiedzieć przed zakupem polisy i w trakcie korzystania z ubezpieczenia.

 • Ubezpieczenie "OC w życiu prywatnym" jest ubezpieczeniem dobrowolnym.
 • "OC w życiu prywatnym" chroni nas przed kosztami szkody, jaką wyrządzimy osobie trzeciej w codziennym życiu.
 • "OC w życiu prywatnym" obejmuje wypłatę odszkodowania za szkody osobowe (zdrowie i życie) oraz szkody majątkowe innych osób.
 • Polisa OC dotyczy także szkód wyrządzonych przez naszych domowników  oraz zwierzęta domowe.
 • Szkoda powinna mieć charakter nagły i niespodziewany.
 • "OC w życiu prywatnym" jako część polisy dla mieszkania lub domu, może być ograniczone tylko do terenu nieruchomości. Dlatego zapytajmy Agenta i sprawdźmy w OWU, jaki wariant OC możemy wybrać.
 • Polisę "OC w życiu prywatnym" zawieramy najczęściej na 12 miesięcy bez konieczności wypowiedzenia.
 • Kupując polisę decydujemy o sumie gwarancyjnej (jakie maksymalne odszkodowanie wypłaci TU za szkodę, którą wyrządziliśmy).
 • Każde TU dowolnie ustala warunki "OC w życiu prywatnym", dlatego przy wyborze polisy sprawdźmy w OWU, jakie mamy możliwości.
 • W polisie może być ustalony udział własny (wtedy część odszkodowania pokryjemy sami).
 • W polisie może być ustalona franszyza integralna (TU ustali minimalną wartość szkody, która uprawnia nas do wypłaty odszkodowania).
 • Możesz odstąpić od umowy "OC w życiu prywatnym" w terminie 30 dni od daty zawarcia, jeśli kupiłeś polisę przez internet lub telefon (pobierz wzór odstąpienia).
 • Jeśli kupiłeś "OC w życiu prywatnym" bezpośrednio u Agenta, możesz odstąpić od umowy w terminie 30 dni tylko dla polisy z okresem dłuższym niż 6 m-cy. (dla firm termin wynosi 7 dni) (pobierz wzór odstąpienia)
 • Gdzie szukać zasad - OWU do polisy, Kodeks Cywilny art. 805-834 oraz Ustawa o prawach konsumenta art. 40.
 • Dzięki OC w życiu prywatnym możemy uniknąć wysokich kosztów szkód, które nieumyślnie wyrządzimy innym osobom.
 • OC w życiu prywatnym chroni nas także przed szkodą, którą wyrządzi nasze dziecko lub pies.
 • OC w życiu prywatnym daje nam komfort codziennego życia.

OC w życiu prywatnym chroni nas w wielu sytuacjach.

Nasza polisa pokryje straty, jeśli wyrządzimy szkodę innej osobie. Sprawcą szkody może być także osoba bliska, która z nami mieszka oraz zwierzę domowe.

W jakich przypadkach ochroni nas polisa OC:

 • zalanie mieszkania sąsiada na skutek nagłej awarii w naszym mieszkaniu
 • skutki jazdy rowerem
 • amatorskie uprawianie sportów (niektóre sporty mogą być wykluczone)
 • przypadkowe zniszczenie mienia innej osoby (np. wybicie szyby w samochodzie lub budynku)
 • zniszczenie mienia innej osoby przez nasze dziecko
 • atak naszego psa na inną osobę lub jej mienie

i wiele innych.

 • zakres ochrony (podstawowy lub rozszerzony)
 • suma gwarancyjna (maksymalna kwota odszkodowania za jedno zdarzenie)
 • obszar działania polisy (tylko na terenie Polski, czy także za granicą)
 • gdy ubezpieczenie OC jest częścią głównego ubezpieczenia Domu, jego obszar może być ograniczony do terenu nieruchomości

Każde TU dowolnie ustala sytuacje, w których nie odpowiada za powstałą szkodę. Są to wyłączenia odpowiedzialności.
W OWU do polisy zawsze znajdziemy pełną listę wyłączeń.

Ubezpieczyciele najczęściej nie chcą odpowiadać za szkody, gdy:

 • działamy umyślnie na szkodę osoby trzeciej
 • w chwili wystąpienia szkody byliśmy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (w niektórych TU nie ma to znaczenia)
 • osobą poszkodowaną jest nasz domownik
 • sprawcą szkody jest np. nasza pomoc domowa, opiekunka do dzieci
 • strata dotyczy papierów wartościowych, pieniędzy, dokumentów
 • nasz pies należy do katalogu ras niebezpiecznych (nawet bez rodowodu)
 • nasz pies nie ma wymaganych szczepień
 • strata wynikała z działania ciągłego i trwałego (np. zagrzybienie, wilgoć)
 • uprawiamy sporty niebezpieczne i wyczynowe
 • używamy broni palnej

i inne.

 • wybierz sumę gwarancyjną - czyli maksymalną wysokość odszkodowania, którą TU wypłaci poszkodowanej osobie (pamiętaj, że szkody mogą być większe - wtedy sam pokryjesz różnicę)
 • wybierz zakres ochrony - listę zdarzeń, za które Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie
 • sprawdź dane w polisie i warunki wyłączenia odpowiedzialności TU - znajdziesz je w OWU
 • wystarczy, że podasz osobie, która została poszkodowana, numer swojej polisy i nazwę Ubezpieczyciela
 • jeśli Twój wariant OC w życiu prywatnym obejmuje ten rodzaj szkody i nie ma wyłączeń odpowiedzialności -  Ubezpieczyciel oszacuje wartość strat i wypłaci odszkodowanie
 • pamiętaj, by opisać okoliczności zdarzenia wraz z poszkodowanym
 • zrób zdjęcia szkody
© 2014-2023 Open Brokers