Ubezpieczenie mieszkania i domu od A do Z - co wybrać
aktualne:

21.02.2024

ABC Ubezpieczenie mieszkania i domu

ABC ubezpieczenia domu i mieszkania to najważniejsze zasady ubezpieczenia majątku. W ABC domu i mieszkania znajdziesz wszystko, co warto wiedzieć przed zakupem polisy i w trakcie korzystania z ubezpieczenia.

 • Ubezpieczenie Domu to ubezpieczenie dobrowolne, które chroni nasz dom lub mieszkanie.
 • Ochrona z ubezpieczenia Domu obejmuje szkody w częściach budynku oraz jego wyposażeniu.
 • Ubezpieczenie Domu obejmuje zniszczenia i straty na skutek działania żywiołów, nagłych zdarzeń, wandalizmu, kradzieży.
 • W ramach ubezpieczenia domu możemy ubezpieczyć także zabudowania wokół naszej nieruchomości - tzw. mała architektura i budynki gospodarcze.
 • W ramach ubezpieczenia mieszkania możemy ubezpieczyć nasz garaż w tym samym budynku.
 • Ochrona z ubezpieczenia Domu to połączenie rodzaju ubezpieczonego majątku oraz źródła zniszczenia lub straty.
 • Możemy także ubezpieczyć dom w budowie i dom letniskowy.
 • Jeśli spłacamy kredyt za nasz dom lub mieszkanie - ubezpieczenie staje się obowiązkowe (zgodnie z umową kredytu).
 • Ubezpieczenie Domu zawieramy zwykle na 12 miesięcy bez konieczności wypowiedzenia.
 • Każde TU dowolnie ustala zasady ubezpieczenia Domu w swoich OWU. Dlatego to ważne, by dokładnie czytać warunki umowy i pytać doradcę o szczegóły polisy.
 • Kupując ubezpieczenie Domu, podajemy wartość naszego majątku oraz rodzaje zdarzeń, od których chcemy się ubezpieczyć.
 • Sprawdzajmy dokładnie, jaką ochronę otrzymujemy w zamian za wpłaconą składkę, aby uniknąć rozczarowań przy szkodzie.
 • Możesz odstąpić od ubezpieczenia Domu w terminie 30 dni od daty zawarcia, jeśli kupiłeś polisę przez internet lub telefon. (pobierz wzór odstąpienia)
 • Jeśli kupiłeś ubezpieczenie Domu bezpośrednio u Agenta, możesz odstąpić od umowy w terminie 30 dni tylko dla polisy z okresem dłuższym niż 6 m-cy. (dla firm termin wynosi 7 dni) (pobierz wzór odstąpienia)
 • Gdzie szukać zasad - OWU do polisy, Kodeks Cywilny art. 805-834 oraz Ustawa o prawach konsumenta art. 40.

Ubezpieczenie Domu może objąć wiele elementów naszej nieruchomości.

Ubezpieczyciele zwykle łączą różne części naszych domów i mieszkań w grupy i ubezpieczają każdą z grup w całości.

Oto najważniejsze z grup:

 • mury - czyli ściany zewnętrzne, ściany działowe, tynki, elewacje, izolacje, dach
 • mienie stałe - czyli zamontowane trwale meble, wyposażenie łazienki, parkiety, schody, okna i drzwi, kominki, rolety, instalacje elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje alarmowe, grzejniki, piece grzewcze
 • mienie ruchome - czyli całość wyposażenia domu, którą można przenieść - sprzęt rtv i agd, odzież, biżuteria, sprzęt turystyczny i sportowy, wyposażenie kuchni, żywność, meble ruchome, dekoracje, zwierzęta domowe, wartości pieniężne, sprzęt komputerowy, fotograficzny, muzyczny, książki, płyty muzyczne i wiele innych
 • mała architektura i budynki gospodarcze - altany, ogrodzenie, garaż wolnostojący, lampy ogrodowe, oczka wodne

 

Dodatkowe możliwości:

 • elementy szklane - szyby, lustra, luksfery, dekoracje szklane - od zwykłego, codziennego stłuczenia niezależnie od innych poważnych zdarzeń
 • inne np. anteny satelitarne, dzieła sztuki oraz antyki - w zależności od oferty TU
 • wyjątkowo - podręczna torba od rozboju, gdy przebywamy poza domem

 

Ubezpieczając dom i mieszkanie wybieramy całe grupy elementów do ubezpieczenia. To ułatwia nam podjęcie decyzji i lepiej nas zabezpiecza. Ważną częścią zakupu ubezpieczenia Domu jest podanie wartości grup do ubezpieczenia. Jeśli nie chcemy ubezpieczać całej grupy, możemy podać niższą wartość do polisy.

Najważniejsze zdarzenia, od których możemy ubezpieczyć nasz dom i mieszkanie:

 • pożar
 • kradzież z włamaniem i rozbojem (często za dopłatą)
 • powódź (często za dopłatą) - ochrona rozpoczyna się z opóźnieniem (np. 30 dni)
 • przepięcia (często za dopłatą)
 • wandalizm/dewastacja
 • zalanie (z własnej winy lub przez osoby trzecie)
 • uderzenie pioruna
 • opad/deszcz nawalny
 • huragan
 • grad
 • wybuch/eksplozja
 • lawina
 • napór śniegu
 • osunięcie ziemi
 • trzęsienie ziemi
 • dym i sadza
 • uderzenie pojazdu
 • upadek drzewa lub masztu
 • akcja ratownicza
 • upadek statku powietrznego (samolot, śmigłowiec, paralotnia)

 

Pamiętajmy, że każde TU może mieć inne definicje dla zdarzeń ubezpieczeniowych. Huragan, opad, czy deszcz nawalny mogą mieć różne znaczenie w każdym TU. Dlatego czytajmy dokładnie OWU swojej polisy.

Ubezpieczyciele dowolnie ustalają wyłączenia w ubezpieczeniu mieszkania i domu.
Są to okoliczności, które wykluczają (wyłączają) odpowiedzialność TU z tytułu zawartej polisy.
Pełną listę wyłączeń znajdziesz w OWU. (sprawdź jak dobrze czytać OWU)

 

Ubezpieczyciele zwykle nie chcą odpowiadać za:

 • umyślne działania ubezpieczonej osoby, jej niedbalstwo lub rażące zaniedbanie
 • zagrzybienie, wilgoć
 • zniszczenie instalacji na skutek zbyt niskiej temperatury w pomieszczeniach
 • skutki wadliwej instalacji elektrycznej bez odbioru technicznego
 • szkody wynikające ze spożycia alkoholu i innych środków odurzających
 • wandalizm - graffiti
 • skutki działań górniczych, robót ziemnych (zapadanie się ziemi, zalanie i inne szkody)
 • skutki awarii sieci energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych
 • skutki działań wojennych, strajków, zamieszek

i inne

Towarzystwa ubezpieczeniowe zwykle odmawiają ubezpieczenia takich elementów wyposażenia jak:

 • dane i programy komputerowe
 • kamienie i metale szlachetne nieoprawione
 • broń i trofea
 • dokumenty i rękopisy
 • karty płatnicze, papiery wartościowe
 • wyposażenie biurowe wykorzystywane w działalności gospodarczej
 • i inne, które znajdziesz w OWU

Cena ubezpieczenia Domu zależy głównie od zakresu wybranej ochrony oraz wartości naszego majątku.
Co ma znaczenie:

 • jakie części domu i mieszkania ubezpieczamy - mury, mienie stałe, mienie ruchome i inne
 • od czego się ubezpieczamy - pożar, powódź, kradzież, przepięcia i inne
 • jaka jest wartość naszego majątku - jaką wartość zabudowań i wyposażenia chcemy ubezpieczyć
 • sposób obliczania odszkodowania - wartość rzeczywista, czy wartość odtworzeniowa
 • cechy - materiały użyte do budowy, rok budowy, piętro (dla mieszkania)

Dodatkowo:

 • jakie zabezpieczenia ma nasz dom i mieszkanie - drzwi i rolety antywłamaniowe, alarm, ochrona osiedla lub domu (dzięki nim składka będzie niższa)
 • czy kupujemy inne ubezpieczenia w tym samym TU (np. samochodu) - otrzymamy zniżkę
 • czy kupujemy dodatkowe ubezpieczenia do mieszkania i domu - Home Assistance, OC w życiu prywatnym
 • specjalne zniżki od TU lub Agenta - np. za kontynuację ubezpieczenia
 • Polisa ubezpieczeniowa Domu zapewnia nam ochronę najważniejszej części naszego majątku.
 • Dzięki ubezpieczeniu Domu możemy odbudować to, co straciliśmy w wyniku pożaru, powodzi, kradzieży.
 • Dobrze dobrane ubezpieczenie Domu podnosi nasz komfort życia.

Bardzo ważna część ubezpieczenia mieszkania i domu to sposób obliczania naszego odszkodowania, który zastosuje Ubezpieczyciel. Mamy do wyboru 2 możliwości:

 • wartość odtworzeniowa - kwota odszkodowania ma zapewnić przywrócenie naszego utraconego/zniszczonego majątku do stanu nowego

(w skrócie: kwota odszkodowania pozwala nam odkupić wszystkie utracone lub zniszczone części majątku - kupujemy więc elementy nowe, podobnego rodzaju i nie gorszej jakości)

 • wartość rzeczywista - kwota odszkodowania jest obniżona - uwzględnia stopień zużycia majątku i spadek jego wartości

(w skrócie: odszkodowanie będzie obliczone w wartości nowej/rynkowej, a następnie obniżone o amortyzację, czyli zużycie utraconego majątku ze względu na jego wiek) w OWU znajdziesz informacje o stawce amortyzacji.

                                                                                 

Którą opcję wybrać?

Oczywiście wartość odtworzeniowa jest dużo bardziej korzystna od wartości rzeczywistej. Nie zawsze jednak mamy możliwość wyboru - sprawdzajmy dokładnie, jaki wariant likwidacji szkody proponuje TU.

 • wartość samego budynku domu/mieszkania (bez wyposażenia) powinna być zgodna z ceną rynkową nieruchomości - zadbaj o to, by w razie szkody otrzymać odszkodowanie w realnej wysokości
 • samodzielnie ustal wartość wyposażenia mieszkania lub domu (części stałe i ruchome, zabudowania wokół domu)
 • przygotuj dane: rok budowy domu/budynku, materiały użyte do budowy domu/budynku i budynków przynależnych (altana, garaż wolnostojący)
 • przygotuj informacje o zabezpieczeniach w domu i mieszkaniu (drzwi, rolety, ochrona)
 • zastanów się od jakich zdarzeń chcesz się ubezpieczyć - o poradę możesz zapytać doradcę Open Brokers, np. ubezpieczenie od powodzi wymaga dopłaty składki, ale nie zawsze jest niezbędne;
 • ryzyko kradzieży dotyczy głównie mienia ruchomego, ale są też takie elementy stałe w domu, które warto ubezpieczyć od kradzieży (np. piec grzewczy)
 • zwróć uwagę na wybór wariantu likwidacji szkody - czy jest to wartość odtworzeniowa (korzystna opcja), czy wartość rzeczywista
 • przygotuj adres mieszkania lub domu oraz swoje dane osobowe
 • sprawdź umowę ubezpieczenia, jej warunki i swoje dane
 • zwróć uwagę na OWU - szczególnie na wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela
 • szkodę w domu lub mieszkaniu zgłoś do TU niezwłocznie
 • jeśli doszło do pożaru, napadu, kradzieży, ucierpiało zdrowie i życie osób - jak najszybciej zadzwoń pod numer 112 i zgłoś zdarzenie
 • zrób zdjęcia miejsca zdarzenia - będą pomocne przy szacowaniu rozmiarów szkody
 • zabezpiecz miejsce zdarzenia tak, by szkoda nie powiększała się
 • TU ustali wizytę rzeczoznawcy, który na miejscu przygotuje raport z oględzin
 • zaczekaj na rzeczoznawcę TU zanim rozpoczniesz usuwanie szkód - chyba, że jest to konieczne dla ratowania życia i zdrowia osób lub zabezpieczenia przed powiększeniem szkody
 • TU na podstawie raportu z oględzin ustali wartość odszkodowania - sprawdzi także wyłączenia swojej odpowiedzialności
 • ocena okoliczności zdarzenia jest bardzo szczegółowa w przypadku pożaru - TU musi wykluczyć podpalenie umyślne przez ubezpieczonego
 • Ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania licząc od dnia zgłoszenia szkody

Możemy ubezpieczyć budowę naszego domu od wielu zdarzeń, zapewniając ochronę mienia w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

Takie ubezpieczenie ma w ofercie większość Ubezpieczycieli majątkowych.

Budowa oznacza: budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę nieruchomości.

 

Ubezpieczenie domu w budowie obejmuje zwykle:

 • dom jednorodzinny razem ze stałymi elementami
 • mienie ruchome związane z budową
 • budynek gospodarczy lub obiekt małej architektury w trakcie budowy

 

Pamiętajmy, że Ubezpieczeniem może zostać objęte wyłącznie mienie będące własnością Ubezpieczonego lub do którego posiada on odpowiedni tytuł prawny.

A więc wykonawcy, którzy realizują budowę naszego domu muszą ubezpieczyć swój sprzęt indywidualnie.

 

Od jakich zdarzeń możemy ubezpieczyć dom w budowie:

 • pożar
 • kradzież z włamaniem i rozbojem (za dopłatą)
 • powódź (za dopłatą) - ochrona rozpoczyna się z opóźnieniem (np. 30 dni)
 • przepięcia (często za dopłatą)
 • wandalizm/dewastacja (często za dopłatą)
 • zalanie (z własnej winy lub przez osoby trzecie)
 • uderzenie pioruna
 • opad/deszcz nawalny
 • huragan
 • grad
 • wybuch/eksplozja
 • lawina
 • napór śniegu
 • osunięcie ziemi
 • trzęsienie ziemi
 • dym i sadza
 • uderzenie pojazdu
 • upadek drzewa lub masztu
 • akcja ratownicza
 • upadek statku powietrznego (samolot, śmigłowiec, paralotnia)

 

Wyłączenia odpowiedzialności TU:

 • rażące zaniedbanie
 • działanie umyślne
 • brak wymaganych zabezpieczeń (opisane w OWU)
© 2014-2024 Open Brokers