Ubezpieczenia w ustawie - przepisy prawne dla Ciebie

Przepisy prawne

Tu znajdziesz przepisy prawne, które regulują ubezpieczenia na polskim rynku. Jeśli masz wątpliwości związane z ubezpieczeniami, możesz sprawdzić, które zapisy będą pomocne.Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

Ustawa o prawach konsumenta Art. 40

Kodeks cywilny (ubezpieczenia) Art. 444-449 oraz 805-834

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego
i o Rzeczniku Finansowym

Wytyczne KNF w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych

Zasady dobrych praktyk ubezpieczeniowych (PIU)

Rekomendacje KNF w sprawie wypłaty zadośćuczynienia z OC sprawcy
© 2014-2021 Open Brokers