Ubezpieczenia w liczbach - podsumowanie 2016 roku.

Ubezpieczenia w liczbach - podsumowanie 2016 roku.

06-04-20172016 rok w branży ubezpieczeń zapamiętamy jako rok pierwszych od wielu lat podwyżek w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Czy wzrost składek wpłynął na wyniki ubezpieczycieli i cały obraz rynku w 2016 roku?

Składki za ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych od dawna utrzymywano na zbyt niskim poziomie. W konsekwencji Ubezpieczyciele każdego roku notowali ujemny wynik techniczny na ubezpieczeniach OC, na co od kilku lat wskazywała Polska Izba Ubezpieczeń i KNF.

Średnie podwyżki na rynku polis OC w 2016 roku wyniosły 33%. Wzrost cen nie ominął także ubezpieczeń Autocasco.

Łączna wartość składek zebranych przez Towarzystwa Ubezpieczeń w 2016 r. wyniosła 56,04 mld zł. Dla porównania w 2015 roku zebrano 54,8 mld zł składki.

To wzrost rok do roku o 1,24 mld zł.

 

Wpływ podwyżek w składkach na rynek widać wyraźnie w łącznej składce zebranej z ubezpieczeń komunikacyjnych - 18,2 mld zł wobec 13,6 mld zł w 2015 roku. To bardzo istotny wzrost na poziomie 4,6 mld zł.

W 2016 roku stabilizowały się także regulacje na rynku odszkodowań, które będą miały szersze konsekwencje w 2017 roku z uwagi na regulacje związane z wypłatą zadośćuczynień dla ofiar wypadków komunikacyjnych.

W 2016 roku wypłacono łącznie 36,7 mld zł odszkodowań i świadczeń wobec 34,8 mld zł rok wcześniej.

W ubezpieczeniach komunikacyjnych wartość świadczeń i odszkodowań wyniosła 12,2 mld zł, podczas gdy w 2015 roku 10,7 mld zł.

Wynik techniczny Ubezpieczycieli na ubezpieczeniach komunikacyjnych poznamy wkrótce.

Na uwagę zasługują zmiany w liczbie zawartych umów ubezpieczeń komunikacyjnych. 

W 2015 roku Polacy wykupili 19,56 mln polis OC pojazdów mechanicznych, w 2016 roku liczba polis wzrosła do 23,29 mln.

Podobny wzrost obserwujemy w liczbie ubezpieczeń Autocasco - w 2015 roku zawarto 5,23 mln umów AC wobec 6,05 mln w 2016 roku.

 

Więcej ciekawych liczb z rynku ubezpieczeń w raporcie PIU.

© 2014-2018 Open Brokers