Ubezpieczenie na życie dla kredytobiorców Open Finance od AXA Życie i Open Brokers

Ubezpieczenie na życie dla kredytobiorców Open Finance od AXA Życie i Open Brokers

15-06-2015Nowe ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego dla Klientów Open Finance przygotowane przez Open Brokers we współpracy z AXA TU na Życie S.A. 

Umowa kredytu hipotecznego wiąże się z koniecznością zawarcia ubezpieczenia na życie, które zabezpiecza spłatę kredytu na wypadek śmierci kredytobiorcy lub całkowitej niezdolności do pracy.
Ubezpieczenie na życie do kredytu zwykle zawieramy za pośrednictwem banku, opłacając składkę co roku.
Zakres ochrony z polisy jest często ograniczony do wartości kredytu oraz uwzględnia śmierć lub całkowitą niezdolność do pracy.
Ubezpieczenie na życie przygotowane dla Klientów Open Finance oferuje szerszy zakres ochrony, dwa warianty polisy do wyboru i wyższe sumy ubezpieczenia.

Główne cechy ubezpieczenia AXA dla Klientów Open Finance.

  • 2 lub 3 lata – optymalny okres ochrony:

- zapewniona stabilna ochrona z ubezpieczenia,
- brak konieczności odnawiania polisy co 12 m-cy,
- jednocześnie brak związania polisą na długi okres.

  • Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci do 120% wartości kredytu (max 300 tys. zł), w przypadku śmierci na skutek NW - do 130% SU na wypadek śmierci.
  • 2 warianty ochrony, w tym wariant rozszerzony o ubezpieczenie od utraty pracy, czasowej niezdolności do pracy i pobytu w szpitalu (NNW).
  • W wariancie rozszerzonym: utrata pracy, czasowa niezdolność do pracy, pobyt w szpitalu (NNW) - ubezpieczenie odnawia się co 12 miesięcy. Można więc wykorzystać polisę 2 lub 3 razy w okresie trwania umowy.
  • Mozliwość rezygnacji z umowy ubezpieczenia bez żadnych opłat.
  • Mozliwość przystąpienia do polisy 2 lub nawet 3 współkredytobiorców.
  • Krótka ankieta dotycząca stanu zdrowia – tylko 4 pytania.
© 2014-2018 Open Brokers