Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń - zmiany coraz bliżej.

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń - zmiany coraz bliżej.

25-07-201725 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, która zastąpi obowiązujące przepisy Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
Ustawa, która wejdzie w życie od lutego 2018 r., implementuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, czyli IDD (Insurance Distribution Directive).

Podstawowym założeniem projektu ustawy jest objęcie klientów szerszą ochroną w procesie zakupu ubezpieczenia. 
Projekt zobowiązuje dystrybutorów ubezpieczeń do uczciwego, rzetelnego i profesjonalnego działania - zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów.

Dystrybutorem w rozumieniu ustawy jest: zakład ubezpieczeń, agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, agent ubezpieczeniowy oraz broker ubezpieczeniowy.

Informacje dla klientów

  • W projekcie ustawy pojawiły się zapisy związane z obowiązkiem informowania klientów o charakterze wynagrodzenia, jakie dystrybutor (np. agent ubezpieczeniowy) otrzymuje za sprzedaż ubezpieczenia. Czy jest to honorarium (płacone bezpośrednio przez klienta), prowizja (uwzględniona w kwocie składki ubezpieczeniowej), czy inny rodzaj wynagrodzenia.
  • Przy sprzedaży ubezpieczeń na życie o charakterze inwestycyjnym dystrybutor będzie miał obowiązek informowania klientów o wysokości kosztów dystrybucji oraz kosztów prowizji związanych z proponowaną umową ubezpieczenia.
  • Wszystkie informacje o ubezpieczeniu muszą być przekazane obiektywnie oraz w jasnej, czytelnej i zrozumiałej dla klienta formie, na wybranym przez niego nośniku.
  • Przed zawarciem umowy ubezpieczenia dystrybutor ubezpieczeń powinien określić wymagania i potrzeby klienta na podstawie uzyskanych od niego informacji.

Nowe zasady dla dystrybutorów

  • Projekt ustawy nakłada na dystrybutorów ubezpieczeń obowiązek odbywania 15 godzin szkoleń zawodowych rocznie.
  • Utrzymany jest zakaz łączenia funkcji brokera i agenta ubezpieczeniowego w jednym podmiocie.
  • Powstanie nowy rejestr pośredników ubezpieczeniowych (brokerów i agentów) prowadzony przez KNF.
  • Agent ubezpieczeniowy będzie miał 30 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację Klienta, w przypadku braku odpowiedzi, reklamacja zostanie przyjęta na korzyść Klienta.
  • KNF obejmie nadzorem cały rynek dystrybucji ubezpieczeń z możliwością nakładania kar administracyjnych.

 

© 2014-2018 Open Brokers