Ważny wyrok Sądu dla poszkodowanych w wypadkach.

Ważny wyrok Sądu dla poszkodowanych w wypadkach.

20-05-201619 maja 2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, która w istotny sposób wpłynie na świadczenia wypłacane ofiarom wypadków komunikacyjnych. Dotychczas poszkodowani często musieli walczyć w sądzie o zwrot kosztów leczenia po wypadku w placówce prywatnej. Teraz to się zmieni.

Zgodnie z treścią uchwały:

„Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.)”.

Uchwała Sądu dla osób poszkodowanych oznacza możliwość leczenia i rehabilitacji w placówkach prywatnych w ramach ubezpieczenia OC sprawcy wypadku.

 

Poszkodkowani w wypadkach mają prawo do prywatnego leczenia

Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o wykładnię obowiązujących przepisów, by rozwiać wątpliwości i doprowadzić do ujednolicenia wypłat świadczeń i orzecznictwa sądowego.

Wyrok Sądu Najwyższego wskazuje Ubezpieczycielom, że zgodnie z art. 444 § 1 k.c. powinni zwracać poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych uzasadnione i celowe koszty leczenia i rehabilitacji w placówkach prywatnych.

 

Jakie koszty pokrywa ubezpieczenie OC sprawcy ?

Polisa OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje wszystkie koszty, jakie osoba poszkodowana poniosła na skutek wypadku:

  • koszty leczenia
  • koszty rehabilitacji
  • dożytownią rentę
  • zadośćuczynienie za krzywdy i cierpienia
  • utracone korzyści
  • straty majątkowe i wiele innych

Art. 444 § 1 k.c. zawiera jasny zapis, który zobowiązuje sprawcę szkody do pokrycia wszelkich kosztów związanych z utratą zdrowia osoby poszkodowanej.

"W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu."

Niemniej, jak podaje Rzecznik Finansowy, do tej pory Ubezpieczyciele unikali zwrotu kosztów leczenia w placówkach prywatnych z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy. Poszkodowani byli zmuszeni dochodzić swoich praw w sądach, a te wydawały rozbieżne orzeczenia.

 

Co się zmieni dla poszkodowanych?

Uchwała Sąu Najwyższego wyraźnie poprawi sytaucję osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Rzecznik Finansowy oczekuje jednak na sprecyzowanie celowości i zasadności kosztów leczenia.

  • poszkodowany będzie mógł leczyć się i rehabilitować w placówkach prywatnych
  • poszkodowany będzie mógł uzyskać zaliczkę na koszty leczenia
  • jest prawdopodobne, że Ubezpieczyciele otoczą poszkodowanych szerszą opieką i będą kierować ich do placówek współpracujących
  • poszkodowani w wypadkach sprzed wielu lat będą mogli dochodzić zwrotu kosztów leczenia, których Ubezpieczyciel im odmówił (w przypadku szkód osobowych okres przedawnienia roszczenia to nawet 20 lat)

 

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu OC sprawcy.

© 2014-2018 Open Brokers