Wpływ podwyżek w OC na wyniki Ubezpieczycieli.

Wpływ podwyżek w OC na wyniki Ubezpieczycieli.

19-12-2016Po trzech kwartałach 2016 r. rynek ubezpieczeń zanotował wyraźny wzrost zebranych składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych i wzrost wartości wypłaconych odszkodowań w całym sektorze w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. Tak wyraźny wzrost zebranych składek w OC nie wystąpił od wielu lat.
Sytuacja kształtuje się inaczej w dziale ubezpieczeń na życie - tu Towarzystwa zebrały rok do roku mniej składki i wypłaciły mniej świadczeń dla poszkodowanych.

Mimo wielu rewolucyjnych zmian w branży ubezpieczeń i drastycznych podwyżek w składkach za komunikacyjne OC, wynik finansowy Ubezpieczycieli po 3 kwartałach jest niższy niż w 2015 r. Składki zebrane sumarycznie ze wszystkich działów osiągnęły wartość 40,7 mld zł - to o 0,4% mniej rok do roku.

  

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC

 • o 32 % wzrosła wartość zebranych składek za ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych 
 • o 14,8 % wzrosła wartość odszkodowań wypłaconych ofiarom wypadków z OC sprawcy zdarzenia

Na wzrost wartości zebranych składek mają wpływ podwyżki w składkach za OC dla właścicieli pojazdów, które dotkliwie odczuwają kierowcy od początku 2016 r. Podwyżki mają swoje ekonomiczne uzasadnienie i w konsekwencji doprowadzą do uzdrowienia polskiego rynku ubezpieczeń OC. Od wielu lat panowała tu wojna cenowa, a składki za komunikacyjne OC były rażąco niskie. Rosnące odszkodowania wypłacane ofiarom wypadków zmusiły ubezpieczycieli do podniesienia składek za obowiązkowe OC. Na wzrost odszkodowań miały wpływ zaostrzone wytyczne KNF w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych, wprowadzenie BLS, podatek bankowy, rosnąca wartość pojazdów, których naprawa po szkodzie, generuje wyższe koszty, a także aktywność kancelarii odszkodowawczych i możliwość dochodzenia roszczeń za szkody osobowe z wypadków sprzed 2008 r.

 

Ubezpieczenie Autocasco

 • o 18,4 % wzrosła wartość zebranych składek za ubezpieczenie Autocasco pojazdów mechanicznych
 • o 9,6 % wzrosła wartość odszkodowań wypłaconych z tytułu polisy Autocasco

Dla zobrazowania skali podwyżek w ubezpieczeniach komunikacyjnych i ich wpływu na wartość zebranych składek, warto przedstawić porównanie wyników z poprzednich lat.
Wartość zebranych składek po trzech kwartałach 2015 r. była niższa o 0,7% w OC i o 2,8% wyższa w Autocasco niż po 3 kwartałach 2014 r.

 

Inne ubezpieczenia majątkowe

 • o 1,5 % wzrosła wartość zebranych składek za pozostałe ubezpieczenia majątkowe
 • o 77 % wzrosła wartość odszkodowań wypłaconych w ramach ubezpieczeń majątkowych rzeczowych - głównie za sprawą dużych szkód w uprawach rolników

 

Ubezpieczenia na życie

Sektor ubezpieczeń na życie jako jedyny zanotował spadek wartości zebranej składki oraz wypłaconych świadczeń. Jako główny czynnik uważa się wprowadzenie nowych regulacji prawnych związanych z ubezpieczeniami o charakterze inwestycyjnym. Klienci sięgają po nie z większą rozwagą i rezerwą.
 • o 14,5% spadła wartość zebranej składki z tytułu ubezpieczeń na życie
 • o 7,2% spadła wartość świadczeń wypłaconych z tytułu ubezpieczeń na życie

 

Wyniki finansowe Ubezpieczycieli

 • zysk netto ubezpieczycieli majątkowych po trzech kwartałach 2016 r. był o 37 % niższy niż rok wcześniej
 • wynik techniczny w dziale ubezpieczeń majątkowych był o 52% niższy niż po III kw. 2015 r.
 • zysk netto ubezpieczycieli życiowych po trzech kwartałach 2016 r. był o 26,3 % niższy niż rok wcześniej
 • wynik techniczny ubezpieczeń na życie był wyższy o 2,4 % w stosunku do 2015 r.

 

źródło danych: piu.org.pl 

© 2014-2018 Open Brokers