Ubezpieczenie Assistance - sprawdź wskazówki Open Brokers

Wskazówki ASSISTANCE auto

Wskazówki Assistance auto to wyjątkowe informacje o ubezpieczeniu Assistance dla kierowców pojazdów.
Dzięki wskazówkom Open Brokers ubezpieczenie Assistance auto nie będzie miało przed Tobą tajemnic.

Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują zakup Assistance na czas wyjazdu - np. kilkanaście dni. W praktyce różnica w cenie między Assistance rocznym, a krótkoterminowym jest niewielka. Dlatego podejmując decyzję o zakupie Assistance w trakcie trwania polisy komunikacyjnej, rozważmy zakup polisy na 12 m-cy.
Podstawowy wariant ubezpieczenia Assistance auto ma ograniczony zakres ochrony. Jeśli często podróżujemy naszym pojazdem, także za granicę - sprawdźmy jaka pomoc nam przysługuje. Koszty holowania pojazdu po awarii za granicą mogą wynieść kilka tysięcy złotych, a składka za najwyższy wariant Assistance to 200-300zł rocznie.
Sprawdź dokładnie, jakie limity pomocy ma Twoje ubezpieczenie Assistance. Limity mogą dotyczyć: km holowania pojazdu, dni dostępu do auta zastępczego i klasy pojazdu, liczby zgłoszeń pomocy w okresie polisy, dni i klasy hotelu itd. Im tańsze ubezpieczenie, tym niższe limity i mniej korzystna pomoc w nagłych przypadkach.
Jeśli kupiłeś polisę ubezpieczeniową Assistance auto w placówce (Agent, oddział TU) i okres ubezpieczenia jest dłuższy niż 6 miesięcy, możesz zrezygnować z polisy w terminie 30 dni (dla firm jest to okres 7 dni). Zapłacisz składkę za wykorzystany okres ubezpieczenia. Pozostałą część składki Ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić na Twoje konto. Odstąpienie jest możliwe, gdy w okresie 30 dni (7 dni dla firm ) nie wystąpiła szkoda. (pobierz wzór odstąpienia)
Masz prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia Assistance auto zawartej na odległość w terminie 30 dni od dnia zakupu polisy. Zapłacisz składkę za wykorzystany okres ubezpieczenia. Pozostałą część składki Ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić na Twoje konto. Odstąpienie jest możliwe, gdy w okresie 30 dni nie wystapiła szkoda. Odstąpienie nie dotyczy ubezpieczeń podróżnych i podobnych, gdy są zawierane na krócej niż 30 dni. (pobierz wzór odstąpienia od ubezpieczenia)
Często obawiamy się, że skorzystanie z pomocy Assistance powoduje utratę zniżek. Assistance nie wpływa na nasze zniżki za bezszkodową jazdę. Mimo iż mówi się o szkodzie z Assistance – nie tracimy zniżek , gdy zgłosimy ją do Ubezpieczyciela.
Jeśli w trakcie jazdy zabraknie nam paliwa w pojeździe, możemy liczyć na dowóz paliwa w ramach pomocy Assistance. Za dostarczone paliwo będziemy musieli zapłacić, ale transport otrzymamy bezpłatnie w ramach ubezpieczenia. Jedynym ograniczeniem może być limit km odległości od domu - minimalny i maksymalny. Sprawdź, jakie warunki oferuje Twoje Assistance.
Gdy nasz pojazd ulegnie awarii na drodze, możemy liczyć na próbę naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie lub transport. Jeśli awaria jest poważna, nasz pojazd trafi do warsztatu.Nie otrzymamy jednak zwrotu kosztów części do naprawy pojazdu.
Liczba zgłoszeń z ubezpieczenia Assistance w okresie ważności polisy jest zwykle limitowana. Możesz skorzystać z Assistance kilka razy w okresie trwania ochrony. Sprawdź OWU swojego Assistance i wariant, który wybrałeś przy zakupie polisy.
Jeśli masz wykupine ubezpieczenie Assistance auto, Twoje zgłoszenie pomocy zawsze zostanie przyjęte i pomoc zostanie Ci udzielona, ale pamiętaj o wyłączeniach w Assistance. Jeśli spełniasz warunki wyłączeń zapisane w OWU, wszystkie koszty udzielonej pomocy będziesz musiał zwrócić.
Każde TU oferuje kilka wariantów ubezpieczenia Assistance. Różnice dotyczą rodzaju pomocy oraz zakresu udzielenia pomocy, na którą możemy liczyć. Im wyższy wariant, tym szersza pomoc i jej zakres – np. w razie awarii pojazdu - holowanie pojazdu do 800 km za granicą, 4 noclegi w hotelu 3*.
Rzadko można spotkać Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które oferuje zakup Assistance jako osobną polisę. Zwykle musimy wykupić ubezpieczenie OC lub Autocasco u danego Ubezpieczyciela, aby otrzymać ofertę ubezpieczenia Assistance.
Ubezpieczenie Assistance może być bardzo pomocne w wielu sytuacjach na drodze. Często zapominamy, że kupiliśmy taką polisę i nie korzystamy z niej. Assistance zapewni nam holowanie zepsutego pojazdu, dowóz paliwa, drobną naprawę na miejscu awarii i wiele innych udogodnień.
© 2014-2018 Open Brokers