Ubezpieczenie AC - sprawdź wskazówki Open Brokers

Wskazówki Autocasco

Wskazówki Autocasco to wyjątkowe informacje o ubezpieczeniu Autocasco dla pojazdów.
Dzięki wskazówkom Open Brokers ubezpieczenie AC nie będzie miało przed Tobą tajemnic.

Gdy sprawca szkody nie miał ważnej polisy OC, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci Ci odszkodowanie za szkody osobowe i szkody pojazdu. Jeśli jednak masz ubezpieczenie Autocasco, naprawę pojazdu pokryje Twoja polisa Autocasco. Od UFG otrzymasz odszkodowanie tylko za uszczerbek na zdrowiu. UFG wyrówna Twoje utracone zniżki z Autocasco przy następnej polisie. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek.
Autocasco to skomplikowane ubezpieczenie. Oferty ubezpieczycieli różnią się między sobą. Przy porównaniu zwracajmy uwagę na takie elementy jak: udział własny, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, amortyzacja, konsumpcja sumy ubezpieczenia, wariant naprawy, wyłączenia, listę zdarzeń, które obejmuje polisa. Są to opcje, które mają ogromny wpływ na cenę Autocasco, ale przede wszystkim na jakość ochrony z ubezpieczenia.
Jeśli Twój pojazd ma awarię, która ma związek tylko z bieżącą eksploatacją i zużyciem części - nie otrzymasz odszkodowania z Autocasco. Ubezpieczenie Autocasco obejmuje wyłącznie skutki zdarzeń losowych, nagłych i poza wolą kierowcy.
Kluczyki z automatycznym pilotem mogą zapisywać operacje zamykania i otwierania pojazdu. Jeśli nie zamknięto pojazdu, Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z polisy Autocasco. Pamiętaj także, że po kradzieży, musisz przekazać do Towarzystwa Ubezpieczeniowego wszystkie komplety kluczyków, które zadeklarowano przy zakupie ubezpieczenia.
Zwróć uwagę, czy Twój Ubezpieczyciel oferuje ubezpieczenie bagażu od zniszczenia i kradzieży wraz z pojazdem. Może się zdarzyć, że polisa Autocasco nie zapewnia ochrony naszego bagażu i możemy być rozczarowani przy szkodzie.
Jeśli kupiłeś polisę ubezpieczeniową w placówce (Agent, oddział TU) i okres ubezpieczenia jest dłuższy niż 6 miesięcy, możesz zrezygnować z polisy w terminie 30 dni (dla firm jest to okres 7 dni). Zapłacisz składkę za wykorzystany okres ubezpieczenia. Pozostałą część składki TU ma obowiązek zwrócić na Twoje konto. (art. 812 k.c.) Odstąpienie jest możliwe, gdy w okresie 30 dni (7 dni dla firm) nie wystąpiła szkoda. pobierz wzór odstąpienia od ubezpieczenia
Masz prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia Autocasco zawartej na odległość w terminie 30 dni od dnia zakupu polisy. Zapłacisz składkę za wykorzystany okres ubezpieczenia. Pozostałą część składki TU ma obowiązek zwrócić na Twoje konto. Odstąpienie jest możliwe, gdy w okresie 30 dni nie wystąpiła szkoda. (pobierz wzór odstąpienia od ubezpieczenia)
W szerokim wariancie Autocasco możesz uzyskać odszkodowanie za utratę i kradzież kluczyków. To korzystna opcja, ponieważ koszt nowych kluczyków i wymiany zamków to nawet kilka tysięcy złotych. Jeśli Twój pojazd należy do grupy luksusowych ochrona zamków i kluczyków jest szczególnie ważna.
Ubezpieczyciele nie chcą sprzedawać polis Autocasco dla wiekowych pojazdów. Jeśli zależy Ci na ubezpieczeniu Autocasco, poszukaj Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które akceptuje starsze pojazdy.
W zależności od Ubezpieczyciela i wartości pojazdu, ilość i rodzaj zabezpieczeń może się zmieniać. Jednak zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zawsze są niezbędne do zakupu polisy od kradzieży pojazdu. Rodzaje: immobiliser, blokada skrzyni biegów, autoalarm, nadajnik GPS.
Wysokość odszkodowania z Autocasco zależy od wartości rynkowej pojazdu w momencie zdarzenia. Jednak, jeśli obniżysz wartość pojazdu kupując polisę, Ubezpieczyciel weźmie pod uwagę Twoją zadeklarowaną wartość pojazdu i wypłaci niższe odszkodowanie.
Części oryginalne lub zamienniki (części alternatywne) to dwie możliwości wyboru przy zakupie polisy Autocasco. Wybór zamienników obniży składkę AC, a części oryginalne podniosą składkę za Autocasco. Uszkodzony pojazd będzie naprawiany przy użyciu części zgodnych z wybranym wariantem - zamienników lub oryginalnych części producenta pojazdu.
W niektórych TU mamy możliwość ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego podając jego określoną wartość. Jeśli dodatkowe elementy pojazdu są kosztowne, poszukajmy takiego Ubezpieczyciela, który umożliwia podanie dokładnej wartości wyposażenia do polisy.
Może się zdarzyć, że polisa Autocasco nie obejmie uszkodzenia opon, gdy powstały niezależnie od innych zdarzeń. Jeśli zniszczysz tylko oponę np. na nierównej drodze, Twój ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
Gdy uszkodzisz oponę lub felgę swojego pojazdu, możesz otrzymać odszkodowanie z ubezpieczenia Autocasco. Pamiętaj o wykonaniu zdjęć na miejscu zdarzenia, możesz także wezwać Policję. To ułatwi wypłatę odszkodowania przez Ubezpieczyciela. Warto sprawdzić w OWU zakres swojego Autocasco i upewnić się, czy otrzymamy odszkodowanie za zniszczone opony i felgi.
Jeśli wykupisz opcję „ochrona zniżek” do polisy Autocasco, Ubezpieczyciel nie odbierze Twoich zniżek w razie szkody. To szczególnie cenna opcja, gdy Twoja składka za Autocasco jest wysoka. Ochrona zniżek wymaga dopłaty składki. Opcja ochrony zniżek działa tylko w przypadku kontynuacji ubezpieczenia w tym samym TU. Jeśli zmienimy ubezpieczyciela, szkoda w poprzednim roku wpłynie na utratę części zniżek.
Jeśli wybierzesz udział własny w polisie Autocasco - przy kradzieży pojazdu otrzymasz niższą kwotę odszkodowania. Jeśli udział własny wpisany do polisy wynosił 2.000 zł lub 20%, odszkodowanie za kradzież pojazdu będzie pomniejszone o tę wartość. Zdecydowanie bardziej niekorzystny jest w tej sytuacji udział własny zapisany jako % odszkodowania, czyli franszyza redukcyjna.
Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i nie musisz składać wypowiedzenia takiej polisy. Jedyną polisą dla pojazdu, którą musisz wypowiedzieć przed zmianą Ubezpieczyciela - jest OC pojazdu.
W ubezpieczeniu Autocasco, inaczej niż w obowiązkowym OC, ochrona z polisy zostaje przerwana, gdy nie zapłacisz raty składki. Ubezpieczyciel wyśle Ci przypomnienie i wezwanie do zapłaty, a następnie zakończy umowę ubezpieczenia.
Udział własny = niższe odszkodowanie. Udział własny w ubezpieczeniach to ustalona przez Ubezpieczyciela część odszkodowania, którą pokrywa właściciel pojazdu. Udział własny obniża cenę polisy, ale przy szkodzie znacznie zmniejszy nasze odszkodowanie. Dlatego lepiej zrezygnować z udziału własnego w ubezpieczeniu.
Kupując Autocasco zwróć uwagę na opcję amortyzacji części. Amortyzacja jest wyjątkowo niekorzystna dla nowych pojazdów. W razie wypadku otrzymasz odszkodowanie pomniejszone o % zużycia części wpisany w polisie - kwota odszkodowania nie pokryje więc kosztów naprawy. Amortyzacja obniża cenę polisy, ale przy szkodzie zmniejszy też Twoje odszkodowanie. Pamiętaj więc, aby wykupić zniesienie amortyzacji.
Konsumpcja sumy ubezpieczenia oznacza, że każde odszkodowania wypłacone z Autocasco w okresie trwania polisy, będzie zmniejszać pulę do wypłaty. Jeśli suma ubezpieczenia pojazdu to 40.000 zł, a za pierwszą szkodę otrzymaliśmy 30.000zł odszkodowania - do wypłaty przy kolejnej szkodzie zostaje tylko 10.000zł. Wówczas stosuje się doubezpieczenie pojazdu (oczywiście dodatkowo płatne). Gdy pula osiągnie 0zł - umowa AC wygasa.
Autocasco ma swoje wyłączenia, czyli sytuacje w których Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie odpowiada za szkodę pojazdu. Jeśli kierowca w chwili zdarzenia prowadził samochód pod wpływem alkoholu, pojazd miał nieważne badania techniczne lub był niesprawny - Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania właścicielowi pojazdu.
Nawet gdy jesteś gotowy zapłacić wyższą składkę, nie zawsze możesz wykupić polisę Autocasco bez żadnych ograniczeń. Jeśli np. jesteś młodym kierowcą, Ubezpieczyciel najczęściej zaproponuje wysoki udział własny w szkodzie.
Gdy kupujesz Autocasco, uważnie porównaj zakresy ochrony i sprawdź, czego brakuje w kolejnych wariantach i ofertach. Pytaj także Agenta o to, jakiej ochrony brakuje w polisie Autocasco - to sprawi, że szybciej poznasz pełne możliwości swojego ubezpieczenia.
Kupując polisę Autocasco podaj prawdziwą wartość Twojego pojazdu. Jeśli sztucznie ją podniesiesz - tylko stracisz. Składka będzie wyższa, a przy szkodzie otrzymasz tylko standardowe odszkodowanie zgodne z rynkową wartością pojazdu w chwili zawarcia umowy lub w chwili szkody.
Jeśli dokupisz wartościowe elementy w trakcie trwania ubezpieczenia i zechcesz je ubezpieczyć, przekaż informację Agentowi - zaktualizuje polisę i wysokość składki. Dodatkowe wyposażenie to np. fotelik dziecięcy, alufelgi, system audio.
Jeśli wyposażyłeś swój pojazd dodatkowo - ponad standard fabryczny dla modelu - oszacuj wartość rynkową wyposażenia i podaj ją Agentowi. Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe dają możliwość ubezpieczenia wyposażenia na określoną wartość - dzięki temu otrzymasz odszkodowanie za wszystkie szkody. Jeśli kupiłeś drogie alufelgi, nowoczesny system audio i dodasz je do polisy, odszkodowanie z Autocasco pokryje Twoje straty.
Aby zapewnić sobie pełną ochronę z Autocasco - wybierz opcję ubezpieczenia All Risk i ubezpiecz swój pojazd od wszystkich zdarzeń. Unikniesz rozczarowań przy likwidacji szkody.
Aby mieć pewność, jaką ochronę obejmuje Twoje Autocasco, podczas rozmowy z Agentem poproś o ofertę maksymalną - bez żadnych ograniczeń, co do ochrony i kwoty odszkodowania. Jeśli polisa będzie zbyt droga, porozmawiaj z Agentem o możliwościach obniżenia ceny. Będziesz wiedzieć już przy zakupie z jakich korzystnych opcji rezygnujesz.
Koniecznie poznaj niezbędne pojęcia w Autocasco i zapytaj Agenta o szczegóły swojej polisy. Sprawdź w OWU, jaki zakres Autocasco w podanej cenie oferuje Ci Towarzystwo Ubezpieczeniowe.  Szeroka ochrona z ubezpieczenia Autocasco zapewnia Ci bezpieczeństwo podczas korzystania z pojazdu.
Szkodę z Autocasco musisz zgłosić do Towarzystwa Ubezpieczeniowego w terminie zapisanym w OWU lub stracisz prawo do odszkodowania. Na zgłoszenie uszkodzenia pojazdu masz zwykle 2-3 dni. Kradzież pojazdu musisz zgłosić na policję nawet do 12 godzin od stwierdzenia zniknięcia pojazdu. Kradzież pojazdu zgłaszasz do Ubezpieczyciela najpóźniej następnego dnia roboczego.
Zagubienie, utratę kluczyków lub dokumentów pojazdu należy jak najszybciej zgłosić na Policję. Jeśli mamy polisę Autocasco, niezwłocznie powiadamiamy naszego Ubezpieczyciela o utracie kluczyków lub dokumentów. To nasz obowiązek zapisany w OWU - jeśli go nie dopełnimy, w przypadku kradzieży pojazdu nie otrzymamy odszkodowania.
Jeśli wybrałeś dla siebie najwyższy wariant Autocasco dowiedz się, jakie zalety ma taka polisa. Dzięki temu zyskasz większy komfort korzystania z pojazdu, wiedząc jak dobrze chroni Cię Autocasco.
Jeśli Twój pojazd zostanie skradziony, Ubezpieczyciel poprosi o przedstawienie wszystkich kompletów kluczyków, które podałeś przy zakupie polisy. Jeśli będzie ich mniej - Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmówi wypłaty odszkodowania za kradzież pojazdu. Dlatego jeśli w trakcie trwania polisy Autocasco zgubisz kluczyki, zgłoś to zdarzenie, jak najszybciej na Policję oraz do Ubezpieczyciela. Autocasco może pokryć koszty wymiany zamków na nowe, w przypadku utraty kluczyków.
Ubezpieczenie Autocasco nie zapewni Ci świadczenia pomocy na miejscu zdarzenia. Jeśli jesteś sprawcą, najlepsze wsparcie na miejscu zdarzenia uzyskasz z ubezpieczenia Assistance. W dobrym Autocasco możesz liczyć na zwrot kosztów holowania do warsztatu, transportu pasażerów, parkowania zniszczonego pojazdu, ale tylko częściowo i bez świadczenia pomocy na miejscu zdarzenia.
Im tańsze Autocasco, tym większe ryzyko ograniczonej ochrony Twojego pojazdu. Jeśli decydujesz się na niską cenę Autocasco - może spotkać Cię duże rozczarowanie przy likwidacji szkody. Za większość cennych zalet Autocasco trzeba dopłacić. To, co uważasz za oczywiste, np. ubezpieczenie od kradzieży, wypłata 100% odszkodowania, oryginalne części przy naprawie, ochrona bagażu -  najczęściej wymaga rozszerzenia polisy i dopłaty.
Jeśli nie opłacisz kolejnej raty Autocasco, Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypowie Ci umowę ubezpieczenia i stracisz ochronę z polisy. Wcześniej otrzymasz przypomnienie i wezwanie do wpłaty kolejnej raty.

Zgłaszając sprzedaż pojazdu w swoim TU zwróć się o zwrot składki Autocasco. Ubezpieczenie Autocasco to polisa dobrowolna, dlatego możesz z niej zrezygnować sprzedając pojazd. Pamiętaj, że masz 14 dni na przekazanie do Ubezpieczyciela informacji o sprzedaży pojazdu (obowiązek dotyczy polisy OC pojazdu) (pobierz oświadczenie o sprzedaży pojazdu)

W przypadku ubezpieczenia OC sprawcy - szkoda całkowita występuje tylko wtedy, gdy koszt naprawy pojazdu jest większy niż wartość pojazdu sprzed szkody. W przypadku polisy Autocasco ubezpieczyciel może ustalić zasady orzekania szkody całkowitej dowolnie - znajdziemy je w OWU.
© 2014-2018 Open Brokers