Ubezpieczenie NNW - sprawdź wskazówki Open Brokers

Wskazówki NNW auto

Wskazówki NNW auto to wyjątkowe informacje o ubezpieczeniu NNW kierowców i pasażerów pojazdów.
Dzięki wskazówkom Open Brokers ubezpieczenie NNW auto nie będzie miało przed Tobą tajemnic.

Ubezpieczenie NNW (auto), które kupujesz razem z polisą OC zapewnia wypłatę odszkodowania za utratę Twojego zdrowia, gdy korzystasz z pojazdu. Warto kupić NNW z wysoką sumą ubezpieczenia.
Świadczenie z ubezpieczenia NNW (auto) obejmuje procentowo określoną utratę zdrowia. Wysokość wypłaty jest więc obliczana jako % od sumy ubezpieczenia. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa rekompensata za utratę zdrowia. Dodatkowo możesz uzyskać np. zwrot kosztów leczenia w szpitalu, rehabilitacji, zakupu leków i protez. Wysokość i rodzaj świadczenia z NNW zależy od ceny polisy.
Jeśli jesteś sprawcą zdarzenia drogowego i w wypadku ucierpi Twoje zdrowie - tylko polisa NNW zapewni Ci wypłatę odszkodowania. Ubezpieczenie OC, Autocasco nie chroni Twojego zdrowia. Twoje OC pokryje jedynie straty osób trzecich (pasażerów, pieszych, poszkodowanych kierowców), Autocasco - pokryje tylko uszkodzenia Twojego pojazdu. Dopiero polisa NNW auto chroni Twoje życie i zdrowie.
Jeśli kupiłeś kilka polis NNW u różnych Ubezpieczycieli, w razie szkody otrzymasz świadczenie pieniężne od każdego TU. Wystarczy zgłosić tę samą szkodę z każdej polisy NNW oddzielnie. Możesz jednocześnie skorzystać z polisy NNW auto oraz polisy NNW zdrowie.
Jeśli jesteś poszkodowany w zdarzeniu drogowym przez innego kierowcę - otrzymasz odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Twoje drugie zabezpieczenie to świadczenie z NNW pojazdu, którym podróżowałeś. Otrzymasz świadczenie z dwóch źródeł.
Jeśli prowadzisz pojazd pod wpływem alkoholu, bez uprawnień, działasz umyślnie lub uciekniesz z miejsca wypadku - Ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia za utratę zdrowia z NNW auto.
Jeśli kupiłeś polisę ubezpieczeniową NNW auto w placówce (Agent, oddział TU) i okres ubezpieczenia jest dłuższy niż 6 miesięcy, możesz zrezygnować z polisy w terminie 30 dni (dla firm jest to okres 7 dni). Zapłacisz składkę za wykorzystany okres ubezpieczenia. Pozostałą część składki Ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić na Twoje konto.(art. 812 k.c.) (pobierz wzór odstąpienia od ubezpieczenia)
Masz prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia NNW auto zawartej na odległość w terminie 30 dni od dnia zakupu polisy. Zapłacisz składkę za wykorzystany okres ubezpieczenia. Pozostałą część składki Ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić na Twoje konto. Odstąpienie jest możliwe, gdy w okresie 30 dni nie wystąpiła szkoda. (pobierz wzór odstąpienia od ubezpieczenia)
Jeśli przy drobnej naprawie pojazdu, załadunku bagażu, zamykaniu drzwi - doznasz uszkodzenia ciała, polisa NNW pojazdu zapewni wypłatę świadczenia. NNW auto chroni Cię w każdej sytuacji związanej z pojazdem - nie tylko podczas jazdy.
Ubezpieczenie NNW chroni nasze zdrowie i życie przed skutkami zdarzeń losowych. Aby uzyskać świadczenie pieniężne z polisy, musimy przekazać do Ubezpieczyciela dokumentację medyczną. Zaświadczenia lekarskie, wyniki konsultacji, badań, wypisy ze szpitala, rachunki za lekarstwa, rehabilitację - każdy dokument jest ważny przy ocenie naszego zdrowia. Ubezpieczyciel zwoła także komisję lekarską, która oceni stopień utraty zdrowia.

Zgłaszając sprzedaż pojazdu w swoim TU zwróć się o zwrot składki NNW auto. Ubezpieczenie NNW auto to polisa dobrowolna - częsty dodatek do ubezpieczenia OC, dlatego możesz odzyskać składkę. Pamiętaj, że masz 14 dni na przekazanie do Ubezpieczyciela informacji o sprzedaży pojazdu (obowiązek dotyczy polisy OC pojazdu) (pobierz oświadczenie o sprzedaży pojazdu)

© 2014-2018 Open Brokers