Ubezpieczenie OC - sprawdź wskazówki Open Brokers

Wskazówki ubezpieczenie OC

Wskazówki OC to wyjątkowe informacje o ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej kierowców pojazdów. Dzięki wskazówkom Open Brokers, ubezpieczenie OC nie będzie miało przed Tobą tajemnic.

Jeśli kupujesz używany pojazd, sprzedawca przekazuje Ci ubezpieczenie OC pojazdu. Ubezpieczenie jest ważne do dnia wpisanego w polisie. Sprzedawca pojazdu nie może wypowiedzieć polisy OC! Ty jako kupujący możesz to zrobić w dowolnym momencie lub korzystać z ubezpieczenia do końca umowy.
  • Jeśli zdecydujesz się korzystać z polisy, przed wygaśnięciem ubezpieczenia, musisz wykupić nowe OC, bo poprzednia polisa nie wznowi się automatycznie.
  • Przed ewentualnym wypowiedzeniem pamiętaj koniecznie o wykupieniu nowego ubezpieczenia OC!
Masz prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia OC zawartej na odległość w terminie 30 dni od dnia zakupu polisy. Zapłacisz składkę za wykorzystany okres ubezpieczenia. Pozostałą część składki TU ma obowiązek zwrócić na Twoje konto. Odstąpienie jest możliwe, gdy w okresie 30 dni nie wystąpiła szkoda i jest dostępne tylko dla osób fizycznych kupujacych polisę bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.  pobierz wzór odstąpienia od ubezpieczenia
Minimum 14 dni przed zakończeniem Twojej polisy OC otrzymasz od Ubezpieczyciela ofertę na kolejny rok ubezpieczenia. Możesz skorzystać z oferty i opłacić składkę do polisy. Możesz także zrezygnować i złożyć wypowiedzenie obecnej polisy OC 1 dzień przed jej zakończeniem (sprawdź jak wypowiedzieć polisę OC).
Ubezpieczenie OC dotyczy nie tylko szkód, które powstały podczas ruchu pojazdu. OC obejmuje także szkody związane z wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu, załadunkiem i rozładunkiem. Oraz szkody, które powstały podczas zatrzymania i garażowania pojazdu. Jeśli sprawcą zdarzenia nie była osoba trzecia, Ubezpieczyciel odpowiada za szkodę z tytułu OC pojazdu.
Do szkód związanych z postojem pojazdu można zaliczyć samoistne zapalenie pojazdu i uszkodzenie pojazdów lub mienia osób trzecich na skutek pożaru.
Jeśli nie zdążysz wypowiedzieć ubezpieczenia OC dla pojazdu w ustawowym terminie, polisa przedłuży się na kolejny rok. Możesz jednak wypowiedzieć automatycznie wznowione ubezpieczenie OC, jeśli wykupisz drugie OC w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Zapłacisz składkę proporcjonalnie za okres, w którym wznowiona polisa była ważna. Pobierz wzór wypowiedzenia automatycznego OC.
Standardowo ochrona z polisy rozpoczyna się z chwilą zapłaty składki (lub I raty). Jeśli jednak Ubezpieczyciel przedłuży termin zapłaty składki (np. do 7 dni) ochronę z ubezpieczenia OC pojazdu otrzymujemy od dnia zawarcia umowy. Należy pamiętać o ciągłości ochrony z OC oraz wykupieniu polisy najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.

Pamiętaj, że kary za brak ważnego ubezpieczenia OC są bardzo wysokie. Jeszcze wyższe są koszty odszkodowań, które ponoszą kierowcy bez ważnego ubezpieczenia OC - nawet 5 mln euro.

Pamiętaj, aby zawsze mieć aktualne ubezpieczenie OC dla swojego pojazdu. Za każdy dzień braku ochrony z OC zapłacisz karę finansową. Przed brakiem ciągłości ubezpieczenia chroni nas  automatyzm - czyli przedłużenie automatyczne ważności polisy na kolejny rok. Są jednak wyjątki, gdy automatyzm nie działa: gdy kupisz pojazd używany z polisą OC, gdy nie opłacisz raty składki za OC.
Opłata karna za brak ubezpieczenia OC dla pojazdu osobowego na 2017 rok wynosi 4200 zł. Jeśli Twój pojazd nie miał OC do 3 dni kara wyniesie 840 zł (20% opłaty); od 4 do 14 dni - 2100 zł (50% opłaty); powyżej 14 dni - 4200 zł (100% opłaty). Pamiętaj o stałej ważności ubezpieczenia OC Twojego pojazdu, by uniknąć kary finansowej i poważnych konsekwencji wypadku.
Jeśli ukryjesz lub zapomnisz o istotnych informacjach przy zakupie polisy OC, możesz nie otrzymać odszkodowania. Szczególnie ważny jest sposób użytkowania pojazdu - jeśli pojazd będzie brał udział w jazdach wyścigowych, nauce jazdy, będzie prowadzony przez niedoświadczonego, młodego kierowcę.
Niektóre TU oferują sprzedaż ubezpieczenia OC wraz z bezpłatnym dodatkiem. Np. holowanie pojazdu nawet gdy jesteś sprawcą zdarzenia, pojazd zastępczy na kilka dni. Warto zwrócić uwagę na te opcje, gdy kupujesz tylko polisę OC. Pamiętaj jednak, że istotne są tylko te gratisy, które otrzymasz, gdy jesteś sprawcą zdarzenia.
W niektórych przypadkach przysługuje nam zwrot niewykorzystanej składki z polis komunikacyjnych. Wysokość składki jest obliczana proporcjonalnie za każdy dzień, który pozostał do końca polisy. Ubezpieczyciele mają 14 dni na zwrot składki, licząc od dnia zakończenia ochrony (data rezygnacji z ubezpieczenia, data wyrejestrowania pojazdu).
Gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i nie ma świadków oraz okoliczności nie wskazują na udział w zdarzeniu innego pojazdu, nie możesz liczyć na odszkodowanie z OC sprawcy. Odszkodowania nie wypłaci także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. To wyjątkowo niekorzystna sytuacja dla poszkodowanego kierowcy, jednak zdarza się dość często. Jedynym rozwiązaniem jest własna polisa Autocasco, wysoka suma ubezpieczenia w NNW i dobrze dobrane ubezpieczenie na życie. Jeśli okoliczności zdarzenia wskazują na udział innego pojazdu, UFG wypłaci odszkodowanie za szkody osobowe, a za szkody majątkowe tylko w sytuacji, gdy zdarzeniu towarzyszył rozstrój zdrowia powyżej 14 dni.
Sprzedając pojazd, przekazujesz swoje ubezpieczenie OC nowem właścicielowi. Masz obowiązek poinformować ubezpieczyciela o sprzedaży  w terminie 14 dni i zakończyć odpowiedzialność z ubezpieczenia OC dla sprzedanego pojazdu. Jeśli tego nie zrobisz, Towarzystwo Ubezpieczeniowe będzie żądać od Ciebie zapłaty kolejnych rat, a polisa przedłuży się automatycznie na kolejny rok. pobierz oświadczenie o sprzedaży pojazdu
Sprzedawca pojazdu ma obowiązek przekazać nam ważną polisę OC. Tylko my jako kupujący możemy ją wypowiedzieć. Może się zdarzyć, że razem z umową sprzedaży otrzymamy do podpisu wypowiedzenie OC wypełnione naszymi danymi. Jeśli podpiszemy takie wypowiedzenie, stracimy polisę OC.Wówczas nieświadomie ryzykujemy brakiem ochrony pojazdu. 
© 2014-2018 Open Brokers