Jak radzić sobie ze szkodą - wskazówki Open Brokers

Wskazówki Szkody

Wskazówki Szkody to zbiór krótkich i wyjątkowych informacji o szkodach ubezpieczeniowych. Wskazówki 
Open Brokers to tajemnice ubezpieczeń, które mają dla Ciebie szczególne znaczenie. Warto je poznać,
by lepiej korzystać z polisy przy szkodzie.

Ubezpieczenie OC dotyczy nie tylko szkód, które powstały podczas ruchu pojazdu. OC obejmuje także szkody związane z wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu, załadunkiem i rozładunkiem. Oraz szkody, które powstały podczas zatrzymania i garażowania pojazdu. Jeśli sprawcą zdarzenia nie była osoba trzecia, Ubezpieczyciel odpowiada za szkodę z tytułu OC pojazdu.
Do szkód związanych z postojem pojazdu można zaliczyć samoistne zapalenie pojazdu i uszkodzenie pojazdów lub mienia osób trzecich na skutek pożaru.
Sprawdź, czy Twój Ubezpieczyciel oferuje możliwość bezpośredniej likwidacji szkody, gdy jesteś poszkodowanym kierowcą w zdarzeniu drogowym. W tej sytuacji zgłaszasz szkodę w Twoim TU, które likwiduje szkodę i wypłaca Ci odszkodowanie. A następnie występuje o zwrot odszkodowania do TU sprawcy. Bezpośrednia likwidacja szkód nie może być wykorzystana, gdy ucierpiało zdrowie i życie ludzi.
Gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i nie ma świadków oraz okoliczności nie wskazują na udział w zdarzeniu innego pojazdu, nie możesz liczyć na odszkodowanie z OC sprawcy. Odszkodowania nie wypłaci także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. To wyjątkowo niekorzystna sytuacja dla poszkodowanego kierowcy, jednak zdarza się dość często. Jedynym rozwiązaniem jest własna polisa Autocasco, wysoka suma ubezpieczenia w NNW i dobrze dobrane ubezpieczenie na życie. Jeśli okoliczności zdarzenia wskazują na udział innego pojazdu, UFG wypłaci odszkodowanie za szkody osobowe, a za szkody majątkowe tylko w sytuacji, gdy zdarzeniu towarzyszył rozstrój zdrowia powyżej 14 dni.
Sprawca zdarzenia nie musi działać umyślnie, by być winnym zdarzenia. Jeśli w Twoim samochodzie pęknie opona i uderzysz w inny pojazd, zostaniesz uznany za sprawcę zdarzenia. Odszkodowania zostaną wypłacone z Twojej polisy OC.
Jeśli jesteś pasażerem własnego pojazdu, możesz liczyć na odszkodowanie z polisy OC, gdy Twój kierowca spowoduje wypadek. Ustawa nie ogranicza Twoich praw jako pasażera, więc Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkody osobowe (zdrowie, życie). Otrzymasz także świadczenie z polisy NNW pojazdu.
Gdy sprawca szkody nie miał ważnej polisy OC, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci Ci odszkodowanie za szkody osobowe i szkody pojazdu. Jeśli jednak masz ubezpieczenie Autocasco, naprawę pojazdu pokryje Twoja polisa Autocasco. Od UFG otrzymasz odszkodowanie tylko za uszczerbek na zdrowiu. UFG wyrówna Twoje utracone zniżki z Autocasco przy następnej polisie. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek.

Pamiętaj, że kary za brak ważnego ubezpieczenia OC są bardzo wysokie. Jeszcze wyższe są koszty odszkodowań, które ponoszą kierowcy bez ważnego ubezpieczenia OC - nawet 5 mln euro.

Uchwała Sądu Najwyższego z 2012 r. nakłada na Ubezpieczycieli obowiązek wypłaty odszkodowania z tytułu OC pojazdów na podstawie kosztów nowych części i materiałów. Pod warunkiem, że nie prowadzi to do podniesienia wartości pojazdu.

Ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia drogowego ma obowiązek pokryć wszystkie koszty niezbędne do likwidacji szkody. Jeśli w wypadku ucierpiało zdrowie poszkodowanego, wszelkie badania wykonuje się na koszt TU. Ubezpieczyciel zwraca także koszt dojazdu do lekarskiej komisji orzekającej.

Jak tego uniknąć?

Przy zakupie ubezpieczenia OC kieruj się także renomą Ubezpieczyciela. Wybierz takie Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które nie ma problemów z wypłatą odszkodowań i cieszy się dobrą opinią. Poszkodowany będzie zadowolony, ponieważ Ubezpieczyciel szybko i sprawnie wypłaci mu odszkodowanie z Twojej polisy OC.

Z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku możemy otrzymać zadośćuczynienie za cierpienia i krzywdę, których doznaliśmy w wyniku wypadku z winy sprawcy.
Odszkodowanie za zniszczony pojazd na dziurawej jezdni uzyskasz od zarządcy drogi. Będzie to jedyna możliwość zwrotu kosztów, jeśli nie masz własnej polisy Autocasco. Pamiętaj aby na miejsce zdarzenia wezwać Policję i spisać notatkę, która będzie dowodem w sprawie. Zrób także zdjęcia. Jeśli uszkodzenie zauważysz po zdarzeniu, będzie za późno na dochodzenie odszkodowania od zarządcy drogi.
W przypadku zderzenia na drodze z dzikiem, sarną, jeleniem nie możesz liczyć na naprawę pojazdu z Twojego ubezpieczenia OC. Potrącenie zwierzęcia musisz zgłosić służbom nadleśnictwa i zaczekać na ich przyjazd.
Może się zdarzyć, że polisa Autocasco nie obejmie uszkodzenia opon, gdy powstały niezależnie od innych zdarzeń. Jeśli zniszczysz tylko oponę np. na nierównej drodze, Twój ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
Gdy uszkodzisz oponę lub felgę swojego pojazdu, możesz otrzymać odszkodowanie z ubezpieczenia Autocasco. Pamiętaj o wykonaniu zdjęć na miejscu zdarzenia, możesz także wezwać Policję. To ułatwi wypłatę odszkodowania przez Ubezpieczyciela. Warto sprawdzić w OWU zakres swojego Autocasco i upewnić się, czy otrzymamy odszkodowanie za zniszczone opony i felgi.
© 2014-2023 Open Brokers