Jak radzić sobie ze szkodą - wskazówki Open Brokers

Wskazówki Szkody

Wskazówki Szkody to zbiór krótkich i wyjątkowych informacji o szkodach ubezpieczeniowych. Wskazówki 
Open Brokers to tajemnice ubezpieczeń, które mają dla Ciebie szczególne znaczenie. Warto je poznać,
by lepiej korzystać z polisy przy szkodzie.

Przeczytaj dokładnie umowę z firmą odzyskującą odszkodowania. Prowizje od odzyskanej kwoty mogą sięgać nawet 50%. Jeśli dopiero rozpoczynasz likwidację szkody, wykorzystaj standardowe możliwości i zaczekaj na decyzję TU o wypłacie. Sprawdź OWU, ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych lub kodeks cywilny i powołaj się na odpowiednie zapisy. Możesz złożyć reklamację do Ubezpieczyciela. Jeśli odszkodowanie będzie zbyt niskie, możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego, a następnie do sądu.
Pamiętaj, aby wykonać zdjęcia na miejscu zdarzenia. Zdjęcia będą bardzo przydatne do oszacowania i wypłaty odszkodowania. Mogą być także dowodem w ewentualnym procesie sądowym. Większość telefonów komórkowych ma aparaty fotograficzne, dlatego bez trudu możemy wykonać zdjęcia uszkodzeń i miejsca zdarzenia. O zdjęciach pamiętajmy podczas zdarzeń na drodze, w domu, przy uszkodzeniach ciała.
Gdy naprawiasz swój pojazd z polisy OC sprawcy, możesz wybrać opcję naprawy w warsztacie (to warsztat rozlicza się z ubezpieczycielem) lub przelew odszkodowania na konto i naprawę samodzielną. Opcja bezpośredniej naprawy w warsztacie jest korzystna, bo unikasz kłopotów w rozliczeniach z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.
W przypadku utraty zdrowia w nieszczęśliwym wypadku, warto zgłosić szkodę jak najwcześniej, nawet gdy jesteśmy w trakcie leczenia. Termin zgłoszenia jest zapisany w OWU do polisy. Wszystkie brakujące dokumenty możemy uzupełniać w Towarzystwie Ubezpieczeniowym aż do zakończenia leczenia. Kodeks Cywilny daje nam prawo zgłoszenia roszczeń do Ubezpieczyciela w ciągu 3 lat od zdarzenia, jednak Ubezpieczyciel ma prawo zapisać w OWU szczególne warunki i zwykle takie zapisy znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Kupując polisę Autocasco, zwróćmy uwagę na wariant naprawy pojazdu przy szkodzie. Mamy do wyboru – wariant kosztorysowy (sami rozliczamy się z TU, odbieramy odszkodowanie i naprawiamy pojazd) lub wariant warsztatowy (ASO – naprawą pojazdu i rozliczeniem zajmuje się profesjonalny warsztat samochodowy). Korzystna opcja to wariant warsztatowy (szczególnie dla pojazdów o wysokiej wartości).
W przypadku ubezpieczenia OC sprawcy - szkoda całkowita występuje tylko wtedy, gdy koszt naprawy pojazdu jest większy niż wartość pojazdu sprzed szkody. W przypadku polisy Autocasco ubezpieczyciel może ustalić zasady orzekania szkody całkowitej dowolnie - znajdziemy je w OWU.
Pamiętaj, by każdą szkodę zgłaszać w terminie określonym w OWU, a najlepiej niezwłocznie. Zadbaj także o dokumentację szkody. Ubezpieczyciel musi mieć możliwość oceny rozmiarów szkody, zanim szkoda powiększy się na skutek różnych czynników. Na zgłoszenie kradzieży mamy zwykle tylko kilka dni. W przypadku utraty zdrowia, warto zgłosić szkodę z polisy NNW wcześniej, nawet gdy jesteśmy w trakcie leczenia. Wszystkie brakujące dokumenty możemy uzupełniać.

Szkoda całkowita w ubezpieczeniach to tak poważne uszkodzenie pojazdu, że jego naprawa będzie ekonomicznie nieopłacalna lub technicznie niemożliwa i będzie zagrażać bezpieczeństwu. Odszkodowanie wypłacane przy szkodzie całkowitej jest pomniejszane o wartość "wraku" pojazdu.

W przypadku polisy OC sprawcy - szkoda całkowita może być ustalona tylko wtedy, gdy koszty naprawy przekraczają 100% wartości rynkowej pojazdu przed szkodą (zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów powszechnych).

Inaczej jest w przypadku ubezpieczenia Autocasco - tutaj Ubezpieczyciele mogą dowolnie ustalać sposób szacowania szkody całkowitej. Np. aby stwierdzić szkodę całkowitą - koszty naprawy pojazdu muszą przekroczyć 80% wartości rynkowej pojazdu przed szkodą, wówczas naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna. Zasady szacowania szkody całkowitej znajdziemy w OWU do naszej polisy AC.

Możesz się upewnić, czy ubezpieczenie OC sprawcy zdarzenia drogowego jest aktualne. Pobierz aplikację "UFG baza" na smartfon lub skorzystaj ze strony www.ufg.pl. Wystarczy, że podasz nr rejestracyjny pojazdu sprawcy.
W takiej sytuacji dla własnego bezpieczeństwa wezwij patrol Policji. To ułatwi uzyskanie odszkodowania z UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny).
Do uzyskania świadczenia za utratę zdrowia, potrzebujesz dokumentacji lekarskiej. Pamiętaj, aby zgłosić się do szpitala lub lekarza i poinformować o zdarzeniu. Zaświadczenie lekarskie, skierowania i wyniki badań będą zawierały informację o zdarzeniu. Zatrzymaj także rachunki za lekarstwa, rehabilitację - wszystkie dokumenty przedstawisz w swoim Towarzystwie Ubezpieczeniowym (lub w TU sprawcy, gdy korzystasz z polisy OC sprawcy wypadku).
W takiej sytuacji, gdy doszło do popełnienia przestępstwa, musisz wezwać patrol Policji.
W takiej sytuacji dla własnego bezpieczeństwa wezwij patrol Policji. Policja pomoże w ustaleniu winy za zdarzenie i spisze protokół. Jeśli ustalenie winy nadal będzie niemożliwe, sprawę rozpatrzy sąd.
W takiej sytuacji dla własnego bezpieczeństwa wezwij patrol Policji. Policja pomoże w ustaleniu winy za zdarzenie i spisze protokół. Jeśli ustalenie winy nadal będzie niemożliwe, sprawę rozpatrzy sąd.
Jeśli w wyniku stłuczki, kolizji, wypadku drogowego zniszczono mienie publiczne - należy obowiązkowo wezwać Policję. Mieniem publicznym jest: słup elektryczny, słup oświetleniowy, wiata przystanku autobusowego, znak drogowy, elementy przejść dla pieszych, ogrodzenia miejskie, itp.
© 2014-2018 Open Brokers