Jak radzić sobie ze szkodą - wskazówki Open Brokers

Wskazówki Szkody

Wskazówki Szkody to zbiór krótkich i wyjątkowych informacji o szkodach ubezpieczeniowych. Wskazówki 
Open Brokers to tajemnice ubezpieczeń, które mają dla Ciebie szczególne znaczenie. Warto je poznać,
by lepiej korzystać z polisy przy szkodzie.

W takiej sytuacji koniecznie zadzwoń pod numer alarmowy 112 i przekaż szczegółową informację o zdarzeniu. Dyspozytor przekaże odpowiednim służbom sygnał do przyjazdu na miejsce zdarzenia.
W takiej sytuacji, gdy doszło do popełnienia przestępstwa, musisz wezwać patrol Policji.
W OWU do polisy - Ogólne Warunki Ubezpieczenia(lub ustawie w przypadku OC pojazdu) są zapisane wszystkie warunki likwidacji szkody. Terminy zgłaszania szkód, zdarzenia objęte ochroną, sposób wyceny szkody. To ważne, by znać swoje obowiązki i nie stracić prawa do odszkodowania z ubezpieczenia. Jeśli nie wypełnimy obowiązków zapisanych w OWU - Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
Każda szkoda majątkowa może być zlikwidowana maksymalnie do wartości szkody. Wykupienie 2 polis domu nie powoduje wypłaty podwójnego odszkodowania. Ubezpieczyciele wypłacą Ci wspólnie tylko 1 odszkodowanie.
To ważne by zabezpieczyć uszkodzone mienie tak, aby uszkodzenia nie powiększały się (zabezpieczenie zerwanego dachu, zabezpieczenie szyb w pojeździe po ich wybiciu). Ubezpieczyciel może obniżyć kwotę odszkodowania, jeśli uzna, że w wyniku Twojego zaniedbania uszkodzenia powiększyły się od czasu wystąpienia zdarzenia
Pamiętaj, że wartość szkody musi ocenić rzeczoznawca Ubezpieczyciela. Nie usuwaj skutków szkody majątkowej do momentu wizyty rzeczoznawcy. Twoim obowiązkiem jest natomiast zabezpieczenie uszkodzonego mienia tak, by szkoda nie powiększała się (zabezpieczenie zerwanego dachu, zabezpieczenie szyb w pojeździe po ich wybiciu).
Jeśli potrącisz zwierzę domowe lub dzikie, możesz zapłacić grzywnę za brak udzielenia pomocy rannemu zwierzęciu. Pamiętaj, aby zatrzymać się i zawiadomić służby leśne lub weterynaryjne.
Kradzież pojazdu to wyjątkowa szkoda dla Ubezpieczyciela. Dlatego terminy zgłoszenia kradzieży pojazdu są bardzo krótkie. Ubezpieczenie od kradzieży to część polisy Autocasco. W OWU do Autocasco znajdziesz termin zgłoszenia szkody na Policję oraz do TU. Jeśli się spóźnisz - możesz nie otrzymać odszkodowania. Na zgłoszenie kradzieży na Policję możesz mieć tylko 24h, na zgłoszenie do Ubezpieczyciela - 2-4 dni.
Pamiętaj, żeby niezwłocznie powiadomić o szkodzie swoje Towarzystwo Ubezpieczeniowe. W OWU do polisy znajdziesz terminy zgłoszenia zdarzenia. Ubezpieczyciel może wyznaczyć inny termin zgłoszenia szkody, niż zapisany w kodeksie cywilnym. Jeśli nie dostosujesz się do zasad z OWU - możesz nie otrzymać odszkodowania.
Jeśli nie jesteś zadowolony z wysokości odszkodowania, możesz odwołać się od decyzji Ubezpieczyciela. Masz również prawo złożyć skargę do Rzecznika Ubezpieczonych oraz wystąpić z pozwem do sądu. Na odwołanie i spory z TU masz 3 lata od dnia "wymagalności roszczenia" (czyli od dnia wydania przez TU decyzji o przyznanej kwocie odszkodowania). W przypadku OC pojazdu - 3 lata od momentu rozpoznania sprawcy, ale maksymalnie 10 lat od momentu zdarzenia.
Gdy ucierpi Twoje zdrowie, możesz skorzystać ze wszystkich polis ochrony zdrowia i życia, jakie posiadasz. Jeśli wykupisz u różnych Ubezpieczycieli kilka polis na życie lub NNW, w razie szkody osobowej otrzymasz świadczenie pieniężne od każdego Ubezpieczyciela.Warunkiem otrzymania odszkodowania jest odpowiedni zakres polisy, który obejmuje dane zdarzenie losowe. Zgłoś swoją szkodę z każdej polisy oddzielnie i dołącz dokumentację medyczną. 
Jeśli zgubisz klucze do drzwi mieszkania lub domu możesz liczyć na odszkodowanie za wymianę zamków na nowe. Sprawdź w OWU do polisy, czy Twoje ubezpieczenie obejmuje utratę kluczy i wymianę zamków.
Pamiętaj, żeby wyrejestrować pojazd, który utraciłeś w wyniku kradzieży. Jeśli o tym zapomnisz, Twój Ubezpieczyciel będzie oczekiwał zapłaty składki za kolejny rok ubezpieczenia OC. Nawet gdy wypowiesz polisę OC, nadal będziesz miał obowiązek jej posiadania - możesz otrzymać karę od UFG za brak ważnego OC. Bez wyrejestrowania pojazdu nie otrzymasz też zwrotu części składki za ubezpieczenie OC i AC.
Pamiętaj, żeby wyrejestrować pojazd po złomowaniu. To pozwoli Ci odzyskać część składki ubezpieczeniowej. Pojazd zostanie wyrejestrowany automatycznie po 30 dniach od otrzymania zgłoszenia ze stacji demontażu. Jednak szybkie wyrejestrowanie pojazdu, to większa część składki z OC i AC do odzyskania.
Przy szkodzie z ubezpieczenia OC możesz zdecydować - naprawiam pojazd w warsztacie bezgotówkowo lub odbieram odszkodowanie na konto i sam rozliczam się z warsztatem. Będzie dużo korzystniej, jeśli naprawisz pojazd bezgotówkowo i to warsztat będzie ustalał z Ubezpieczycielem rozliczenie naprawy. Ty tylko odbierzesz sprawny pojazd po naprawie.
© 2014-2018 Open Brokers