Jak radzić sobie ze szkodą - wskazówki Open Brokers

Wskazówki Szkody

Wskazówki Szkody to zbiór krótkich i wyjątkowych informacji o szkodach ubezpieczeniowych. Wskazówki 
Open Brokers to tajemnice ubezpieczeń, które mają dla Ciebie szczególne znaczenie. Warto je poznać,
by lepiej korzystać z polisy przy szkodzie.

Twój warsztat i specjaliści od naprawy pojazdu mogą zauważyć takie uszkodzenia, które nie były widoczne podczas oględzin likwidatora z Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Mechanicy przekażą Ci skorygowany kosztorys naprawy lub prześlą dokumenty bezpośrednio do ubezpieczyciela.
TU ma prawo odmówić Ci wypłaty odszkodowania, jeśli udowodni, że Twój pojazd był niesprawny technicznie w chwili zdarzenia. Jeśli niesprawność pojazdu miała istotny wpływ na zdarzenie, nie otrzymasz odszkodowania. (dotyczy: Autocasco, NNW auto)
Jeśli Towarzystwo Ubezpieczeniowe stwierdza szkodę całkowitą pojazdu, masz prawo zażądać dokładnego kosztorysu naprawy. Kosztorys ma udowodnić, że koszty naprawy pojazdu są wyższe od wartości rynkowej pojazdu. Dzięki temu zyskasz pewność, że szkoda całkowita jest uzasadniona.
Nie możesz uciec z miejsca zdarzenia i musisz udzielić pomocy ofiarom. Należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia, by szkoda nie powiększała się, wystawić trójkąt ostrzegawczy. I wezwać Policję, gdy jest taka konieczność (ofiary w ludziach, ucieczka sprawcy, nietrzeźwość kierowcy, brak OC).
Prawo do pojazdu zastępczego z OC sprawcy gwarantuje Ci ustawa. Pojazd zastępczy otrzymujesz na czas niezbędny do zakończenia naprawy Twojego uszkodzonego pojazdu. Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie powinno dowolnie ustalać Twoich praw do pojazdu zastępczego z OC.
Twoja polisa OC zawsze chroni Twoich pasażerów, nawet wtedy, gdy jesteś sprawcą szkody. Pasażerowie mogą zgłosić się do Twojego Ubezpieczyciela o odszkodowanie, gdy ponieśli szkody w wyniku zdarzenia.
Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od chwili zgłoszenia szkody. W tym czasie TU zbiera wszystkie informacje o szkodzie i oblicza wysokość naszego odszkodowania. W wyjątkowych sytuacjach termin może zostać wydłużony, by wyjasnić szczególne okoliczności zdarzenia. Odszkodowanie otrzymamy w ciągu 14 dni od wyjaśnienia okoliczności. W przypadku odszkodowania z OC sprawcy - wyjaśnianie okoliczności nie może trwać dłużej niż 90 dni od zgłoszenia szkody.
Jeśli kierowca pojazdu potrąci rowerzystę, wszystkie szkody pokryje ubezpieczenie OC pojazdu. Należy zgłosić szkodę w Towarzystwie Ubezpieczeniowym sprawcy. Będzie potrzebne - oświadczenie sprawcy, dokumentacja medyczna, pomocne będą także zdjęcia.
W terminie 7 dni od zgłoszenia szkody, Ubezpieczyciel ma obowiązek rozpocząć proces likwidacji szkody. W tym czasie przekazuje osobie poszkodowanej niezbędne informacje o dokumentach i przebiegu procesu likwidacji. Umawia także wizytę rzeczoznawcy/likwidatora, jeśli jest konieczna.
Jeśli brałeś udział w wypadku drogowym koniecznie zgłoś się do lekarza i opisz zdarzenie - nawet jeśli nie odczuwasz żadnych dolegliwości. Poproś także o zaświadczenie o stanie zdrowia z adnotacją o udziale w wypadku. Skutki wypadku mogą się pojawić z opóźnieniem. Szczególnie częste są uszkodzenia kręgosłupa, które dają objawy nawet po kilku miesiącach.
Gdy w wypadku lub kolizji uczestniczy kilka pojazdów i kilku kierowców, ubezpieczyciele mają kłopot z ustaleniem winnego. Zdarza się, że winę za zdarzenie ponosi kilku kierowców, a wtedy odszkodowanie będzie obniżone proporcjonalnie do wpływu na zdarzenie. Proces ustalania, które TU wypłaci odszkodowanie, któremu kierowcy i w jakiej wysokości - będzie długotrwały.
Pamiętajmy, aby spisać dwa egzemplarze oświadczenia sprawcy zdarzenia. Dokument będzie potrzebny osobie poszkodowanej oraz sprawcy. Jeśli w zdarzeniu ucierpiało zdrowie i życie ludzi, na miejsce musimy wezwać Policję. W tej sytuacji dokumentem opisującym zdarzenie, będzie notatka Policji.
Jeśli doszło do stłuczki z innym kierowcą (bez ofiar w ludziach), nie musimy wzywać Policji. Jednak zawsze jest ryzyko, że sprawca zdarzenia po przyznaniu się do winy i podpisaniu oświadczenia sprawcy - zmieni zdanie i wycofa oświadczenie. W tej sytuacji czeka nas walka o odszkodowanie w sądzie. Takich problemów unikniemy, jeśli wezwiemy na miejsce stłuczki patrol Policji, który potwierdzi przebieg zdarzenia i winę sprawcy.
© 2014-2018 Open Brokers