Ubezpieczenia we wskazówkach Open Brokers

Wskazówki różne

Tu znajdziesz różne wskazówki ubezpieczeniowe - zbiór krótkich i wyjątkowych informacji
o ubezpieczeniach. Wskazówki Open Brokers to tajemnice ubezpieczeń, które mają dla Ciebie szczególne znaczenie. Warto je poznać, by lepiej korzystać z polisy.

W niektórych przypadkach przysługuje nam zwrot niewykorzystanej składki z polis komunikacyjnych. Wysokość składki jest obliczana proporcjonalnie za każdy dzień, który pozostał do końca polisy. Ubezpieczyciele mają 14 dni na zwrot składki, licząc od dnia zakończenia ochrony (data rezygnacji z ubezpieczenia, data wyrejestrowania pojazdu).
Może się zdarzyć, że Agent ubezpieczeniowy popełni błąd przy wypełnianiu wniosku o ubezpieczenie. Koszt pomyłki ponosimy sami, a konsekwencje mogą być poważne. Agent może nie wpisać do polisy naszych ustaleń - jeśli tego nie zauważymy - przy szkodzie może się okazać, że nie otrzymamy odszkodowania.
Jeśli kupiłeś polisę ubezpieczeniową w placówce (Agent, oddział TU) i okres ubezpieczenia jest dłuższy niż 6 miesięcy, możesz zrezygnować z polisy w terminie 30 dni (dla firm jest to okres 7 dni). Zapłacisz składkę za wykorzystany okres ubezpieczenia. Pozostałą część składki TU ma obowiązek zwrócić na Twoje konto. Odstąpienie jest możliwe, gdy w okresie 30 dni (7 dni dla firm) nie wystąpiła szkoda. (art. 812 k.c.) (pobierz wzór odstąpienia)
Ubezpieczyciele często obniżają ceny polis, by skusić klientów. Tanie ubezpieczenie ma jednak wysoką cenę – cenę kłopotów przy wypłacie odszkodowania. Niska cena może oznaczać: ograniczony zakres ochrony, wykluczenie niektórych szkód, obniżenie wypłaty poprzez udział własny - o czym często nie wiemy. Przy szkodzie ubezpieczyciel może być bardzo restrykcyjny i poszukiwać powodów do zmniejszenia odszkodowania, dowodzić naszego zaniedbania, działania umyślnego. Dlatego kupując ubezpieczenie zwracajmy uwagę na renomę i historię ubezpieczyciela.
W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia do polisy są zapisane wszystkie informacje o naszym ubezpieczeniu. Terminy zgłaszania szkód, zdarzenia objęte ochroną, sytuacje wykluczające odpowiedzialność TU, sposób wyceny szkody. Zapoznanie się z OWU do polisy pozwoli nam najlepiej korzystać z ubezpieczenia i uniknąć rozczarowania przy wypłacie odszkodowania.
Ubezpieczyciele doceniają Klientów, którzy kupują kilka ubezpieczeń w jednym TU. Szczególnie korzystny jest zakup pakietu ubezpieczeń dla samochodu - OC, NNW, Autocasco i Assistance. Kupując ubezpieczenie domu, skorzystamy z oferty na Assistance domowy lub OC w życiu prywatnym. A połączenie ubezpieczenia domu i samochodu w jednym Towarzystwie Ubezpieczeniowym może nam dać dodatkową, atrakcyjną zniżkę. Zawsze warto zapytać Doradcę o możliwość skorzystania z pakietu przy zakupie ubezpieczenia.
Przeczytaj dokładnie umowę z firmą odzyskującą odszkodowania. Prowizje od odzyskanej kwoty mogą sięgać nawet 50%. Jeśli dopiero rozpoczynasz likwidację szkody, wykorzystaj standardowe możliwości i zaczekaj na decyzję TU o wypłacie. Sprawdź OWU, ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych lub kodeks cywilny i powołaj się na odpowiednie zapisy. Możesz złożyć reklamację do Ubezpieczyciela. Jeśli odszkodowanie będzie zbyt niskie, możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego, a następnie do sądu.
Masz prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość w terminie 30 dni od dnia zakupu polisy. Zapłacisz składkę za wykorzystany okres ubezpieczenia. Pozostałą część składki Ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić na Twoje konto. Odstąpienie jest możliwe, gdy w okresie 30 dni nie wystapiła szkoda. Odstąpienie nie dotyczy ubezpieczeń podróżnych i podobnych, gdy są zawierane na krócej niż 30 dni oraz ubezpieczeń kupowanych przez przedsiębiorców. (pobierz wzór odstąpienia)
Zakup ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia pojazdu lub domu to ważny moment - decyduje o naszym bezpieczeństwie. Wybierając polisę warto skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy. To nic nie kosztuje, a przynosi wiele korzyści - czyli niższą składkę i lepsze dopasowanie polisy do naszych potrzeb.
Jednorazowa płatność składki jest często premiowana zniżką. Z kolei płatność ratalna zwykle jest związana z podwyższeniem całości składki.
W ubezpieczeniach dobrowolnych faktyczna ochrona z polisy zaczyna się z chwilą zapłaty składki (gdy termin zapłaty jest odroczony, z dniem zawarcia umowy ubezpieczenia). Jeśli nie wpłacimy składki lub pierwszej raty w terminie zapisanym w polisie, umowa może zostać rozwiązana, a ochrona z ubezpieczenia - zakończona przed upływem okresu polisy. W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego OC pojazdów - nawet jeśli spóźnimy się z wpłatą składki, polisa będzie ważna do końca okresu polisy, ale UWAGA - nieopłacone OC nie wznowi się automatycznie, więc pojazd i kierowca nie będą mieć ochrony w kolejnym roku.
Jeśli chcesz rozłożyć płatność składki na raty, pamiętaj, że cena polisy wzrośnie. Sprawdź, jaką kwotę Ubezpieczyciel doliczy do ceny ubezpieczenia. Być może znajdziesz bardziej korzystne możliwości, by zapłacić składkę jednorazowo.
Jeśli pominiesz ważne informacje, Twoja ochrona może nie być pełna. Ubezpieczyciel może też odmówić wypłaty odszkodowania, gdy na jaw wyjdą ważne okoliczności ubezpieczenia.
© 2014-2023 Open Brokers