Ubezpieczenia bez tajemnic - sprawdź wskazówki Open Brokers

Wszystkie wskazówki ubezpieczeniowe

Tu znajdziesz zbiór wskazówek ubezpieczeniowych Open Brokers, które pozwolą Ci łatwiej i lepiej korzystać z ubezpieczeń. Z wiedzy o ubezpieczeniach wybieramy to, co najważniejsze i układamy w zestaw krótkich wskazówek. Sprawdzamy OWU, przepisy i decyzje urzędów, by ubezpieczenia nie miały przed Tobą tajemnic.

OC

Minimum 14 dni przed zakończeniem Twojej polisy OC otrzymasz od Ubezpieczyciela ofertę na kolejny rok ubezpieczenia. Możesz skorzystać z oferty i opłacić składkę do polisy. Możesz także zrezygnować i złożyć wypowiedzenie obecnej polisy OC 1 dzień przed jej zakończeniem (sprawdź jak wypowiedzieć polisę OC).
Masz prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia OC zawartej na odległość w terminie 30 dni od dnia zakupu polisy. Zapłacisz składkę za wykorzystany okres ubezpieczenia. Pozostałą część składki TU ma obowiązek zwrócić na Twoje konto. Odstąpienie jest możliwe, gdy w okresie 30 dni nie wystąpiła szkoda i jest dostępne tylko dla osób fizycznych kupujacych polisę bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.  pobierz wzór odstąpienia od ubezpieczenia
Jeśli kupiłeś polisę ubezpieczeniową OC w placówce (Agent, oddział TU), nie masz prawa do odstąpienia od zakupionej polisy tak jak w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych lub ubezpieczeń kupionych w internecie i telefonicznie.
Standardowo ochrona z polisy rozpoczyna się z chwilą zapłaty składki (lub I raty). Jeśli jednak Ubezpieczyciel przedłuży termin zapłaty składki (np. do 7 dni) ochronę z ubezpieczenia OC pojazdu otrzymujemy od dnia zawarcia umowy. Należy pamiętać o ciągłości ochrony z OC oraz wykupieniu polisy najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.
Opłata karna za brak ubezpieczenia OC dla pojazdu osobowego na 2017 rok wynosi 4200 zł. Jeśli Twój pojazd nie miał OC do 3 dni kara wyniesie 840 zł (20% opłaty); od 4 do 14 dni - 2100 zł (50% opłaty); powyżej 14 dni - 4200 zł (100% opłaty). Pamiętaj o stałej ważności ubezpieczenia OC Twojego pojazdu, by uniknąć kary finansowej i poważnych konsekwencji wypadku.

Autocasco

Im tańsze Autocasco, tym większe ryzyko ograniczonej ochrony Twojego pojazdu. Jeśli decydujesz się na niską cenę Autocasco - może spotkać Cię duże rozczarowanie przy likwidacji szkody. Za większość cennych zalet Autocasco trzeba dopłacić. To, co uważasz za oczywiste, np. ubezpieczenie od kradzieży, wypłata 100% odszkodowania, oryginalne części przy naprawie, ochrona bagażu -  najczęściej wymaga rozszerzenia polisy i dopłaty.

Zgłaszając sprzedaż pojazdu w swoim TU zwróć się o zwrot składki Autocasco. Ubezpieczenie Autocasco to polisa dobrowolna, dlatego możesz z niej zrezygnować sprzedając pojazd. Pamiętaj, że masz 14 dni na przekazanie do Ubezpieczyciela informacji o sprzedaży pojazdu (obowiązek dotyczy polisy OC pojazdu) (pobierz oświadczenie o sprzedaży pojazdu)

Autocasco to skomplikowane ubezpieczenie. Oferty ubezpieczycieli różnią się między sobą. Przy porównaniu zwracajmy uwagę na takie elementy jak: udział własny, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, amortyzacja, konsumpcja sumy ubezpieczenia, wariant naprawy, wyłączenia, listę zdarzeń, które obejmuje polisa. Są to opcje, które mają ogromny wpływ na cenę Autocasco, ale przede wszystkim na jakość ochrony z ubezpieczenia.
Jeśli nie opłacisz kolejnej raty Autocasco, Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypowie Ci umowę ubezpieczenia i stracisz ochronę z polisy. Wcześniej otrzymasz przypomnienie i wezwanie do wpłaty kolejnej raty.
Szkodę z Autocasco musisz zgłosić do Towarzystwa Ubezpieczeniowego w terminie zapisanym w OWU lub stracisz prawo do odszkodowania. Na zgłoszenie uszkodzenia pojazdu masz zwykle 2-3 dni. Kradzież pojazdu musisz zgłosić na policję nawet do 12 godzin od stwierdzenia zniknięcia pojazdu. Kradzież pojazdu zgłaszasz do Ubezpieczyciela najpóźniej następnego dnia roboczego.
Ubezpieczenie Autocasco nie zapewni Ci świadczenia pomocy na miejscu zdarzenia. Jeśli jesteś sprawcą, najlepsze wsparcie na miejscu zdarzenia uzyskasz z ubezpieczenia Assistance. W dobrym Autocasco możesz liczyć na zwrot kosztów holowania do warsztatu, transportu pasażerów, parkowania zniszczonego pojazdu, ale tylko częściowo i bez świadczenia pomocy na miejscu zdarzenia.
Jeśli Twój pojazd zostanie skradziony, Ubezpieczyciel poprosi o przedstawienie wszystkich kompletów kluczyków, które podałeś przy zakupie polisy. Jeśli będzie ich mniej - Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmówi wypłaty odszkodowania za kradzież pojazdu. Dlatego jeśli w trakcie trwania polisy Autocasco zgubisz kluczyki, zgłoś to zdarzenie, jak najszybciej na Policję oraz do Ubezpieczyciela. Autocasco może pokryć koszty wymiany zamków na nowe, w przypadku utraty kluczyków.
Jeśli wybrałeś dla siebie najwyższy wariant Autocasco dowiedz się, jakie zalety ma taka polisa. Dzięki temu zyskasz większy komfort korzystania z pojazdu, wiedząc jak dobrze chroni Cię Autocasco.
Zagubienie, utratę kluczyków lub dokumentów pojazdu należy jak najszybciej zgłosić na Policję. Jeśli mamy polisę Autocasco, niezwłocznie powiadamiamy naszego Ubezpieczyciela o utracie kluczyków lub dokumentów. To nasz obowiązek zapisany w OWU - jeśli go nie dopełnimy, w przypadku kradzieży pojazdu nie otrzymamy odszkodowania.
Koniecznie poznaj niezbędne pojęcia w Autocasco i zapytaj Agenta o szczegóły swojej polisy. Sprawdź w OWU, jaki zakres Autocasco w podanej cenie oferuje Ci Towarzystwo Ubezpieczeniowe.  Szeroka ochrona z ubezpieczenia Autocasco zapewnia Ci bezpieczeństwo podczas korzystania z pojazdu.
© 2014-2024 Open Brokers