Ubezpieczenia bez tajemnic - sprawdź wskazówki Open Brokers

Wszystkie wskazówki ubezpieczeniowe

Tu znajdziesz zbiór wskazówek ubezpieczeniowych Open Brokers, które pozwolą Ci łatwiej i lepiej korzystać z ubezpieczeń. Z wiedzy o ubezpieczeniach wybieramy to, co najważniejsze i układamy w zestaw krótkich wskazówek. Sprawdzamy OWU, przepisy i decyzje urzędów, by ubezpieczenia nie miały przed Tobą tajemnic.

Szkody AUTO

Jeśli Towarzystwo Ubezpieczeniowe stwierdza szkodę całkowitą pojazdu, masz prawo zażądać dokładnego kosztorysu naprawy. Kosztorys ma udowodnić, że koszty naprawy pojazdu są wyższe od wartości rynkowej pojazdu. Dzięki temu zyskasz pewność, że szkoda całkowita jest uzasadniona.
Gdy naprawiasz swój pojazd z polisy OC sprawcy, możesz wybrać opcję naprawy w warsztacie (to warsztat rozlicza się z ubezpieczycielem) lub przelew odszkodowania na konto i naprawę samodzielną. Opcja bezpośredniej naprawy w warsztacie jest korzystna, bo unikasz kłopotów w rozliczeniach z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.
Twój warsztat i specjaliści od naprawy pojazdu mogą zauważyć takie uszkodzenia, które nie były widoczne podczas oględzin likwidatora z Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Mechanicy przekażą Ci skorygowany kosztorys naprawy lub prześlą dokumenty bezpośrednio do ubezpieczyciela.
Przy szkodzie z ubezpieczenia OC możesz zdecydować - naprawiam pojazd w warsztacie bezgotówkowo lub odbieram odszkodowanie na konto i sam rozliczam się z warsztatem. Będzie dużo korzystniej, jeśli naprawisz pojazd bezgotówkowo i to warsztat będzie ustalał z Ubezpieczycielem rozliczenie naprawy. Ty tylko odbierzesz sprawny pojazd po naprawie.
Pamiętaj, żeby wyrejestrować pojazd po złomowaniu. To pozwoli Ci odzyskać część składki ubezpieczeniowej. Pojazd zostanie wyrejestrowany automatycznie po 30 dniach od otrzymania zgłoszenia ze stacji demontażu. Jednak szybkie wyrejestrowanie pojazdu, to większa część składki z OC i AC do odzyskania.
Pamiętaj, żeby wyrejestrować pojazd, który utraciłeś w wyniku kradzieży. Jeśli o tym zapomnisz, Twój Ubezpieczyciel będzie oczekiwał zapłaty składki za kolejny rok ubezpieczenia OC. Nawet gdy wypowiesz polisę OC, nadal będziesz miał obowiązek jej posiadania - możesz otrzymać karę od UFG za brak ważnego OC. Bez wyrejestrowania pojazdu nie otrzymasz też zwrotu części składki za ubezpieczenie OC i AC.
Każda szkoda majątkowa może być zlikwidowana maksymalnie do wartości szkody. Wykupienie 2 polis domu nie powoduje wypłaty podwójnego odszkodowania. Ubezpieczyciele wypłacą Ci wspólnie tylko 1 odszkodowanie.
Jeśli zgubisz klucze do drzwi mieszkania lub domu możesz liczyć na odszkodowanie za wymianę zamków na nowe. Sprawdź w OWU do polisy, czy Twoje ubezpieczenie obejmuje utratę kluczy i wymianę zamków.
Gdy ucierpi Twoje zdrowie, możesz skorzystać ze wszystkich polis ochrony zdrowia i życia, jakie posiadasz. Jeśli wykupisz u różnych Ubezpieczycieli kilka polis na życie lub NNW, w razie szkody osobowej otrzymasz świadczenie pieniężne od każdego Ubezpieczyciela.Warunkiem otrzymania odszkodowania jest odpowiedni zakres polisy, który obejmuje dane zdarzenie losowe. Zgłoś swoją szkodę z każdej polisy oddzielnie i dołącz dokumentację medyczną. 
Jeśli nie jesteś zadowolony z wysokości odszkodowania, możesz odwołać się od decyzji Ubezpieczyciela. Masz również prawo złożyć skargę do Rzecznika Ubezpieczonych oraz wystąpić z pozwem do sądu. Na odwołanie i spory z TU masz 3 lata od dnia "wymagalności roszczenia" (czyli od dnia wydania przez TU decyzji o przyznanej kwocie odszkodowania). W przypadku OC pojazdu - 3 lata od momentu rozpoznania sprawcy, ale maksymalnie 10 lat od momentu zdarzenia.
Pamiętaj, żeby niezwłocznie powiadomić o szkodzie swoje Towarzystwo Ubezpieczeniowe. W OWU do polisy znajdziesz terminy zgłoszenia zdarzenia. Ubezpieczyciel może wyznaczyć inny termin zgłoszenia szkody, niż zapisany w kodeksie cywilnym. Jeśli nie dostosujesz się do zasad z OWU - możesz nie otrzymać odszkodowania.
Kradzież pojazdu to wyjątkowa szkoda dla Ubezpieczyciela. Dlatego terminy zgłoszenia kradzieży pojazdu są bardzo krótkie. Ubezpieczenie od kradzieży to część polisy Autocasco. W OWU do Autocasco znajdziesz termin zgłoszenia szkody na Policję oraz do TU. Jeśli się spóźnisz - możesz nie otrzymać odszkodowania. Na zgłoszenie kradzieży na Policję możesz mieć tylko 24h, na zgłoszenie do Ubezpieczyciela - 2-4 dni.
Jeśli potrącisz zwierzę domowe lub dzikie, możesz zapłacić grzywnę za brak udzielenia pomocy rannemu zwierzęciu. Pamiętaj, aby zatrzymać się i zawiadomić służby leśne lub weterynaryjne.
Pamiętaj, że wartość szkody musi ocenić rzeczoznawca Ubezpieczyciela. Nie usuwaj skutków szkody majątkowej do momentu wizyty rzeczoznawcy. Twoim obowiązkiem jest natomiast zabezpieczenie uszkodzonego mienia tak, by szkoda nie powiększała się (zabezpieczenie zerwanego dachu, zabezpieczenie szyb w pojeździe po ich wybiciu).
To ważne by zabezpieczyć uszkodzone mienie tak, aby uszkodzenia nie powiększały się (zabezpieczenie zerwanego dachu, zabezpieczenie szyb w pojeździe po ich wybiciu). Ubezpieczyciel może obniżyć kwotę odszkodowania, jeśli uzna, że w wyniku Twojego zaniedbania uszkodzenia powiększyły się od czasu wystąpienia zdarzenia
© 2014-2024 Open Brokers