Ubezpieczenia bez tajemnic - sprawdź wskazówki Open Brokers

Wszystkie wskazówki ubezpieczeniowe

Tu znajdziesz zbiór wskazówek ubezpieczeniowych Open Brokers, które pozwolą Ci łatwiej i lepiej korzystać z ubezpieczeń. Z wiedzy o ubezpieczeniach wybieramy to, co najważniejsze i układamy w zestaw krótkich wskazówek. Sprawdzamy OWU, przepisy i decyzje urzędów, by ubezpieczenia nie miały przed Tobą tajemnic.

Dodatkowe

Ubezpieczyciele ustalają maksymalną granicę odpowiedzialności za uszkodzoną szybę, np. 2000zł, 5000zł. Sprawdźmy w OWU lub zapytajmy doradcę, jaką sumę ubezpieczenia oferuje Ubezpieczyciel. Suma ubezpieczenia ma szczególne znaczenie przy pojazdach znacznej wartości.
Uszkodzoną szybę często można naprawić w specjalistycznym warsztacie. Ubezpieczyciel pokryje koszty takiej naprawy. Na wymianę szyby możemy liczyć przy poważnych uszkodzeniach, które nie kwalifikują się do drobnej naprawy.
Ubezpieczyciele często wprowadzają udział własny do ubezpieczenia szyb. Część kosztów naprawy lub wymiany szyby pokrywamy sami. Warto sprawdzić w OWU, czy występuje udział własny i jaką ma wartość.
Ochrona prawna pokryje koszty wynajęcia prawników, tłumaczy przysięgłych, koszty sądowe. Możemy z niej korzystać we własnych sprawach o odszkodowanie, ale także gdy jesteśmy oskarżeni.

Różne

Pamiętaj, aby wykonać zdjęcia na miejscu zdarzenia. Zdjęcia będą bardzo przydatne do oszacowania i wypłaty odszkodowania. Mogą być także dowodem w ewentualnym procesie sądowym. Większość telefonów komórkowych ma aparaty fotograficzne, dlatego bez trudu możemy wykonać zdjęcia uszkodzeń i miejsca zdarzenia. O zdjęciach pamiętajmy podczas zdarzeń na drodze, w domu, przy uszkodzeniach ciała.
Przeczytaj dokładnie umowę z firmą odzyskującą odszkodowania. Prowizje od odzyskanej kwoty mogą sięgać nawet 50%. Jeśli dopiero rozpoczynasz likwidację szkody, wykorzystaj standardowe możliwości i zaczekaj na decyzję TU o wypłacie. Sprawdź OWU, ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych lub kodeks cywilny i powołaj się na odpowiednie zapisy. Możesz złożyć reklamację do Ubezpieczyciela. Jeśli odszkodowanie będzie zbyt niskie, możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego, a następnie do sądu.
Jeśli pominiesz ważne informacje, Twoja ochrona może nie być pełna. Ubezpieczyciel może też odmówić wypłaty odszkodowania, gdy na jaw wyjdą ważne okoliczności ubezpieczenia.
Jednorazowa płatność składki jest często premiowana zniżką. Z kolei płatność ratalna zwykle jest związana z podwyższeniem całości składki.
Jeśli chcesz rozłożyć płatność składki na raty, pamiętaj, że cena polisy wzrośnie. Sprawdź, jaką kwotę Ubezpieczyciel doliczy do ceny ubezpieczenia. Być może znajdziesz bardziej korzystne możliwości, by zapłacić składkę jednorazowo.
W ubezpieczeniach dobrowolnych faktyczna ochrona z polisy zaczyna się z chwilą zapłaty składki (gdy termin zapłaty jest odroczony, z dniem zawarcia umowy ubezpieczenia). Jeśli nie wpłacimy składki lub pierwszej raty w terminie zapisanym w polisie, umowa może zostać rozwiązana, a ochrona z ubezpieczenia - zakończona przed upływem okresu polisy. W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego OC pojazdów - nawet jeśli spóźnimy się z wpłatą składki, polisa będzie ważna do końca okresu polisy, ale UWAGA - nieopłacone OC nie wznowi się automatycznie, więc pojazd i kierowca nie będą mieć ochrony w kolejnym roku.
Może się zdarzyć, że Agent ubezpieczeniowy popełni błąd przy wypełnianiu wniosku o ubezpieczenie. Koszt pomyłki ponosimy sami, a konsekwencje mogą być poważne. Agent może nie wpisać do polisy naszych ustaleń - jeśli tego nie zauważymy - przy szkodzie może się okazać, że nie otrzymamy odszkodowania.
Zakup ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia pojazdu lub domu to ważny moment - decyduje o naszym bezpieczeństwie. Wybierając polisę warto skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy. To nic nie kosztuje, a przynosi wiele korzyści - czyli niższą składkę i lepsze dopasowanie polisy do naszych potrzeb.
Masz prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość w terminie 30 dni od dnia zakupu polisy. Zapłacisz składkę za wykorzystany okres ubezpieczenia. Pozostałą część składki Ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić na Twoje konto. Odstąpienie jest możliwe, gdy w okresie 30 dni nie wystapiła szkoda. Odstąpienie nie dotyczy ubezpieczeń podróżnych i podobnych, gdy są zawierane na krócej niż 30 dni oraz ubezpieczeń kupowanych przez przedsiębiorców. (pobierz wzór odstąpienia)
Ubezpieczyciele doceniają Klientów, którzy kupują kilka ubezpieczeń w jednym TU. Szczególnie korzystny jest zakup pakietu ubezpieczeń dla samochodu - OC, NNW, Autocasco i Assistance. Kupując ubezpieczenie domu, skorzystamy z oferty na Assistance domowy lub OC w życiu prywatnym. A połączenie ubezpieczenia domu i samochodu w jednym Towarzystwie Ubezpieczeniowym może nam dać dodatkową, atrakcyjną zniżkę. Zawsze warto zapytać Doradcę o możliwość skorzystania z pakietu przy zakupie ubezpieczenia.
Ubezpieczyciele często obniżają ceny polis, by skusić klientów. Tanie ubezpieczenie ma jednak wysoką cenę – cenę kłopotów przy wypłacie odszkodowania. Niska cena może oznaczać: ograniczony zakres ochrony, wykluczenie niektórych szkód, obniżenie wypłaty poprzez udział własny - o czym często nie wiemy. Przy szkodzie ubezpieczyciel może być bardzo restrykcyjny i poszukiwać powodów do zmniejszenia odszkodowania, dowodzić naszego zaniedbania, działania umyślnego. Dlatego kupując ubezpieczenie zwracajmy uwagę na renomę i historię ubezpieczyciela.
© 2014-2024 Open Brokers