Ubezpieczenia bez tajemnic - sprawdź wskazówki Open Brokers

Wszystkie wskazówki ubezpieczeniowe

Tu znajdziesz zbiór wskazówek ubezpieczeniowych Open Brokers, które pozwolą Ci łatwiej i lepiej korzystać z ubezpieczeń. Z wiedzy o ubezpieczeniach wybieramy to, co najważniejsze i układamy w zestaw krótkich wskazówek. Sprawdzamy OWU, przepisy i decyzje urzędów, by ubezpieczenia nie miały przed Tobą tajemnic.

DOM

Jeśli kupiłeś polisę ubezpieczeniową domu lub mieszkania w placówce (Agent, oddział TU) i okres ubezpieczenia jest dłuższy niż 6 miesięcy, możesz zrezygnować z polisy w terminie 30 dni (dla firm jest to okres 7 dni). Zapłacisz składkę za wykorzystany okres ubezpieczenia. Pozostałą część składki TU ma obowiązek zwrócić na Twoje konto. (art. 812 k.c.) Odstąpienie jest możliwe, gdy w okresie 30 dni (7 dni dla firm) nie wystąpiła szkoda. (pobierz wzór odstąpienia od ubezpieczenia)

ŻYCIE

Sprawdź dokładnie Ogólne Warunki Ubezpieczenia do polisy NNW, którą wykupiłeś by chronić się w pracy, w szkole, w życiu codziennym. NNW może nie obejmować wybicia zęba u dziecka, zwichnięcia kostki itp. Warto też pamiętać o zasadach ochrony w miejscu pracy, o odpowiednim obuwiu i odzieży ochronnej - ich brak może skutkować odmową wypłaty świadczenia.
Ubezpieczenie NNW proponowane przez szkoły jest nieobowiązkowe. Nie musimy opłacać polisy proponowanej przez szkołę. Jeśli decydujemy się na szkolne NNW trzeba pamiętać o sprawdzeniu warunków ubezpieczenia - sumy ubezpieczenia i wyłączeń ochrony. Warto także ubezpieczyć dziecko dodatkowo poza szkołą - polisą NNW o szerokim zakresie.
Czytajmy dokładnie umowy związane z inwestycją naszych oszczędności i ubezpieczeniem. Umowa polisolokaty jest bezpieczna, ale często pod tą nazwą kryją się niekorzystne zapisy i próba wprowadzenia w błąd. Pod pojęciem polisolokaty są ukrywane polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) - ryzykowne, długoterminowe i niekorzystne, gdy chcemy z nich zrezygnować przedterminowo.
Do umowy kredytowej na dom lub mieszkanie musimy wykupić ubezpieczenie na życie. Takie polisy oferuje nam na miejscu bank. Składka jest zwykle korzystna, ale pamiętajmy, że polisy oferowane przez bank chronią nas tylko do wysokości zaciagniętego kredytu. Wypłacone po naszej śmierci świadczenie przejmie w całości bank - na spłatę kredytu. 
Informacje zawarte w ankiecie medycznej mają duży wpływ na decyzję o naszym ubezpieczeniu. Jeśli nie udzielimy szczerych odpowiedzi i zataimy istotne informacje o naszym zdrowiu, możemy nie otrzymać odszkodowania.
Ubezpieczenie na życie chroni tylko bliskie Ci osoby. Po Twojej śmierci otrzymają one odszkodowanie w wysokości sumy ubezpieczenia. Jako osoba ubezpieczona nie skorzystasz z polisy. Możesz jednak zabezpieczyć się od skutków utraty zdrowia i kupić ubezpieczenia dodatkowe, np. NNW (zdrowie), ubezpieczenie od poważnych zachorowań, nowotworów, inwalidztwa.
Podstawowa polisa na życie obejmuje tylko śmierć osoby ubezpieczonej. Aby uzyskać odszkodowanie za skutki chorób i wypadków, leczenie szpitalne - musimy rozszerzyć naszą polisę na życie o dodatkowe ubezpieczenia. Np. od poważnych zachorowań, nowotworów, inwalidztwa, leczenia szpitalnego, następstw nieszczęśliwych wypadków.
W ofercie Ubezpieczycieli są ubezpieczenia na życie, które dają możliwość odzyskania składki wpłaconej w ramach polisy. To bardzo korzystne ubezpieczenia ze zwrotem. Polisa ze zwrotem to: wypłata świadczenia osobom bliskim w razie naszej śmierci, a w przypadku bezpiecznego dożycia do końca ubezpieczenia - zwrot wpłaconych składek. To bezpieczne ubezpieczenie bez ryzyka utraty środków.
UFK to nietypowe ubezpieczenia. W takiej polisie wpłacamy nasze pieniądze na konto Ubezpieczyciela. Środki są inwestowane – często ryzykownie. Pobierane są także opłaty. Gdy polisa się zakończy, otrzymamy zwrot środków i zależnie od sytuacji na rynku – możemy zyskać lub stracić część wpłaconych pieniędzy. Część składki jest przeznaczona na ochronę życia. W razie naszej śmierci – Ubezpieczyciel wypłaci naszym bliskim pełną sumę ubezpieczenia niezależnie od utraty środków.
Ubezpieczenia z Funduszem Kapitałowym (UFK) nie cieszą się dobrą opinią. Wielu klientów traci dużą część wpłaconych środków. Na konto Ubezpieczyciela wpłacamy nasze oszczędności jednorazowo lub jako regularną składkę, a Ubezpieczyciel je inwestuje. Celem inwestycji jest zysk, ale istnieje też duże ryzyko utraty pieniędzy. Dlatego zawarcie takiej umowy należy bardzo dobrze przemyśleć. Umowy inwestycyjne mogą być korzystne w długim okresie, min. 10 lat.
Polisa na życie ma zapewnić naszym bliskim ochronę finansową na wypadek naszej śmierci. Suma ubezpieczenia to wartość świadczenia, które otrzymają nasi bliscy. Dlatego suma ubezpieczenia powinna być jak najwyższa. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższy poziom składki, którą wpłacamy do Ubezpieczyciela. W polisach ze zwrotem możemy odzyskać wpłaconą składkę po zakończeniu ubezpieczenia.
Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zapewnia wypłatę świadczenia za trwałą utratę zdrowia. Wartość świadczenia zwykle jest obliczana od sumy ubezpieczenia - jako % uszczerbku na zdrowiu.  Im wyższa suma ubezpieczenia, tym większa wartość świadczenia z NNW. Przy małej sumie ubezpieczenia – wypłata może nas rozczarować. Warto sprawdzić w OWU, jaki % SU gwarantuje Ubezpieczyciel za różne zdarzenia. NNW może objąć także zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, świadczenie z tytułu niezdolności do pracy itp.
Ubezpieczenie NNW obejmuje Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków. Jeśli do polisy NNW dokupimy dodatkową ochronę na wypadek śmierci, świadczenie będzie wypłacone za śmierć wyłącznie w nieszczęśliwym wypadku. A więc nagłą i niespodziewaną w wyniku działania czynników zewnętrznych, np. w wypadku samochodowym, upadku z wysokości, napadu.
Kodeks cywilny reguluje wypłatę odszkodowania za śmierć w wyniku samobójstwa. Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie musi wypłacić świadczenia, jeśli samobójstwo nastąpiło w ciągu 2 lat od zawarcia polisy na życie. Po upływie 2 lat - ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty świadczenia. Istnieje możliwość skrócenia tego okresu przez TU, ale nie mniej niż 6 miesięcy od daty zawarcia polisy.
© 2014-2023 Open Brokers