Wyraźny wzrost składek za ubezpieczenie OC pojazdów.

Wyraźny wzrost składek za ubezpieczenie OC pojazdów.

02-02-2016Na rynku ubezpieczeń obserwujemy zapowiadany wzrost składek za obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów. Wyraźne korekty w cenach komunikacyjnych ubezpieczeń OC będą widoczne przez cały rok 2016.
W styczniu stawki OC były wyższe rok do roku o 10-20%. Według prognoz podwyżki mogą sięgnąć nawet 50%, ale granicę będą wyznaczać liderzy rynku - PZU, ERGO Hestia i WARTA.

2016 to rok akceptacji zmian na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Nowy kierunek jest zdecydowanie słuszny i od dawna oczekiwany. Niższe ceny to przeszłość, a wraz z podwyżkami mamy szansę na nową jakość w ubezpieczeniach.

 

Skutki taniego OC pojazdów

Polskie komunikacyjne ubezpieczenie OC należy do najtańszych w Europie. W latach 2011-2013 średnie OC w Polsce miało wartość 106€, a np. we Włoszech już 439€.
Wartość składki OC w Polsce stanowiła zaledwie 45% średniej wartości europejskiej (dane: Insurance Europe).

O zbyt niskich cenach OC od dawna z niepokojem wypowiadała się Komisja Nadzoru Finansowego, ostrzegając przed skutkami sprzedaży obowiązkowych ubezpieczeń poniżej progu opłacalności.
W 2014 roku wynik techniczny ubezpieczycieli na OC komunikacyjnym był ujemny i najniższy od czterech lat. Wyniósł  -795,7 mln zł.

W ostatnich latach mimo ostrzeżeń, rynek oparty na kulcie niskiej ceny za ubezpieczenie i wojnie konkurencji, utrzymywał taryfy OC na bardzo niskim poziomie. Jednocześnie "tanie OC" to jedno z najpopularniejszych haseł wpisywanych w wyszukiwarce, gdy chodzi o ubezpieczenia.

Wpływ taniego OC na rynek był jednak negatywny - skutkował zaniżaniem odszkodowań z tytułu obowiązkowego OC sprawcy zdarzeń drogowych.
Więc pozorna korzyść z niskich składek ostatecznie odbijała się na klientach - wtedy gdy ubezpieczenie jest najbardziej potrzebne - w momencie szkody.

 

Przyczyny wzrostu cen za OC pojazdów

Na wzrost cen na rynku OC ma wpływ kilka czynników:

  1. zbyt niskie składki OC względem wypłaconych odszkodowań i ujemny wynik techniczny TU
  2. rosnąca wartość odszkodowań z tytułu OC sprawcy, na co mają wpływ:
  • wytyczne KNF z 2015 roku w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych
  • wprowadzenie BLS - Bezpośredniej Likwidacji Szkód
  • aktywność firm odszkodowawczych, które w imieniu klientów realizują roszczenia sprzed lat
  • wypłaty zadośćuczynień za krzywdy i cierpienia osób poszkodowanych
  1. rekomendacje KNF związane z koniecznością podniesienia cen za obowiązkowe OC
  2. nowy podatek bankowy, który obejmie ubezpieczycieli od lutego 2016 roku
  3. planowane przywrócenie tzw. podatku Religi, czyli odprowadzania % wartości z każdej sprzedanej polisy OC do NFZ

 

Jak skorzystamy na podwyżkach OC

Wzrost składek w ubezpieczeniach OC pojazdów mechanicznych będzie odbierany przez klientów negatywnie - jak każda podwyżka cen.

Jednak w dłuższej perspektywie "uzdrowienie" rynku ubezpieczeń komunikacyjnych przyniesie wiele korzyści - przede wszystkim bardziej korzystną dla poszkodowanych likwidację szkód komunikacyjnych.

Przy kontroli instytucji takich jak KNF i Rzecznik Finansowy i nowych wytycznych, ubezpieczyciele powinni przenieść wyższe przychody z zebranych składek na wyższą jakość obsługi klientów.

© 2014-2018 Open Brokers